Tagged: plastik

Plastiklerin Karbon Ayak İzi Büyüyor

Araştırmacılar, küresel plastik tedarik zincirini analiz ettikten sonra, ısıtma prosesi, elektrik ve hammadde imalatında için kömür kullanımının artması nedeniyle plastiklerin iklim ve sağlığa olan etkisinin sanıldığından daha fazla olduğunu buldular. Plastikler işe yarar, ucuz ve son derece popülerdir. Küresel talep son kırk yılda 4 katına çıkmıştır ve insan ve çevreye...

Geri Dönüşümden İleri Dönüşüme: Plastikle Başa Çıkmanın Daha Akıllı Bir Yolu

Fotoğraf: Yeni yaklaşımla farklı büyütmelerde üretilen karbon nanotüp örnekleri. Küresel olarak atık plastiklerin sadece %20’si geri dönüştürülebilmektedir. Plastiğin temiz bir şekilde geri dönüştürülmesi pahalı olabileceğinden ve genellikle daha düşük değerli ürünler üretildiğinden bu rakamı artırmak zor olmaya devam etmektedir, bu da onu çoğu zaman finansal olarak imkansız hale getirmektedir. RMIT...

Plastikler Güneş Işığı Altında On Binlerce Yeni Bileşiğe Dönüştürülüyor

Fotoğraf: Woods Hole doktora öğrencileri Taylor Nelson ve Anna Walsh, güneş ışığına maruz kalan plastikleri inceliyor. Plastikler denizlerde sonsuza kadar var olamazlar. Güneşe maruz kaldıklarında haftalar içinde çok kompleks kimyasal yapılara dönüşürler. Woods Hole Oceanographic Enstitüsü’nden araştırmacılar tarafından yürütülen bir çalışmaya göre, güneş ışığı plastikleri kimyasal olarak parçalayarak sadece haftalar...

Bebek Bezlerini Yapışkan Notlara Dönüştürmek: Kimyasal Geri Dönüşümü Kullanarak Milyonlarca Ton Atığı Engellemek

Her yıl 3.5 milyon metrik ton kullanılmış bebek bezi çöp sahalarında son buluyor. Bu bezlerin içinde bulunan süper emici malzeme polimer bileşenlerinden oluşuyor ve nem onlara çarptığında genişliyor. Polimerler tekrar eden birimlerden oluşan uzun bir zincir ve bu durumda bebek bezi içindeki absorban materyal polimer bazlı poliakrilik asit. Michigan Üniversitesindeki...

Plastikleri Parçalamanın Yeni Sürdürülebilir Yolu: İnekler

Plastiğin parçalanması herkesin bildiği gibi çok zor, ancak Avusturya’daki araştırmacılar, inek midesini oluşturan bölmelerden biri olan rumende bulunan bakterilerin, plastik çöpü azaltmanın sürdürülebilir bir yolunu temsil eden, her yerde bulunan belirli malzeme türlerini sindirebileceğini buldular. Bilim insanları, ineklerin besidüzeni zaten doğal bitki polyesterleri içerdiğinden, bu tür bakterilerin yararlı olabileceğinden şüpheleniyorlardı....

Plastik Sürdürülebilirlik Sorununa Yeni Çözüm

Fotoğraf: Dr. Junpeng Wang. Plastiğin sürdürülebilirliği konusunda, son yıllarda büyük oranda bilimsel gelişmeler sayesinde, oldukça yol kat edildi. Ancak, plastikler giderek daha çevre dostu hale gelseler de, birçok endüstri yaygın olarak kullanılan ürünlerinde plastikleri kullandığı için dünya kirlenmeye devam ediyor. Akron Üniversitesi’nin School of Polymer Science and Polymer Engineering’inde Yardımcı...

İneklerin Midesindeki Bakteriler Plastikleri Parçalayabilir mi?

Fotoğraf: İneklerin midesindeki bakterileri kullanmak çöpleri yok etmek için çevre dostu bir yöntem olabilir mi? Plastiği parçalamak zor, fakat Avusturya’daki araştırmacılar ineğin midesindeki bakterilerin belirli tipteki malzemeleri sindirebildiğini keşfetti. Bilim insanları, ineklerin yiyeceklerinin zaten doğal bitki polyesterleri içerdiğinden bu bakterilerin yararlı olabileceğini düşündüler. Viyana Doğal Kaynaklar ve Yaşam Bilimleri Üniversitesi’nden...

“Biyobozunur” Plastikleri Gübrelenebilir Hale Getiren Polimer Yiyen Enzimler

Fotoğraf : Modifiye edilmiş bir plastik (solda), sadece üç gün sonra ve iki hafta sonra tamamen bozulur.  Biyobozunur plastikler, dünyayı rahatsız eden plastik kirliliği sorununa bir çözüm olarak tanıtılıyor, ancak günümüzün “gübrelenebilir” plastik torbalar, mutfak eşyaları ve bardak kapakları, tipik kompostlama sırasında bozulmaz ve diğer geri dönüştürülebilir plastikleri kirleterek geri...

Kopyalamak Yasaktır!