Tagged: polimerizasyon

Şimdiye Kadar Sentezlenen Dünyanın En Uzun Şişe Fırçası Polimeri

Fotoğraf:  Şişe fırçası polimeri ana zincirden; çok sayıda aşılanan yan zincir ve tek ana zincirden oluşmaktadır. NIMS ve RIKEN,  şimdiye kadar ki en uzun şişe fırçası polimeri sentezini başardı. Bu polimer – tilki kuyruğuna benzeyen- ana zincirden aşılanan çok sayıda yan zincir ile ana zincirden meydana geliyor. Ekip ayrıca, ultra...

Yeni Çevre Dostu Polimerizasyon Yöntemi

Fotoğraf: Halojen bağlayıcı organokatalizörler (R-Hal-B), oda sıcaklığında vinil (R-Cl) monomerlerinin canlı katyonik polimerizasyonunu kolaylaştırarak, iyi miktarda saf verim sağlayarak, endüstri için düşük maliyetli ve çevre dostu vinil polimerizasyonu reaksiyonları elde etmenin önünü açıyor. Çağdaş dünyada,  geneli oluşturan plastiklerden, çalışmasını sağlayan elektronik çiplere kadar birçok malzeme polimerlerden üretiliyor. Her yerde bulunmaları...

Novomer Firması: Düşük Maliyetli Polimerizasyon ile Kompostlanabilir Polimer

Novomer firması, sektörün en düşük maliyetli polimerizasyon prosesini başarıyla gerçekleştirerek, marka sahiplerinin döngüsel ekonomi taleplerini karşılayan kompostlanabilir polimerler ürettiğini duyurdu. Rinnovo ticari adı verilen kompostlanabilir polimer, dünya çapında üretim yapabilmek için Novomer’in yüksek verimli katalizör teknolojisini kullanacak. Halen tanıtım aşamasında olan kompostlanabilir malzeme, Novomer’in New York, Rochester’deki İnovasyon Merkezi’nde örnek...

Makromoleküler Hızlı İletişim: Polimerizasyon ile İndüklenen Kendiliğinden Montaj

Sentetik polimer kimyasında, büyük ölçekte ve çoğaltılabilir blok kopolimer nano nesnelerin üretilmesine izin veren yolların geliştirilmesi her zaman bir amaç olmuştur. Polimerizasyon ile indüklenen kendiliğinden montaj (PISA), ikinci bir monomerin polimerizasyonu için solvenofilik makromoleküllerin zincir-uç reaktivitesinden faydalanan bir yaklaşımdır. Polimerizasyon ortamında çözünmeyen ikinci bloğun büyümesi, nanoparçacıklar halinde kendiliğinden birleşen blok...

Metalpolimerler Şimdi Değiştirilebilir Karakterlere Sahip

Poli Nikelosen, kararlı bir durumdan dinamik bir duruma geçebilen ilk metalosen esaslı polimeridir. Stephen K. Ritter Metal bazlı polimerler, kendilerini oksidasyon üzerinde şekil değiştiren jel veya “kendi kendine iyileşen” malzemeler gibi uygulamalar için uygun hale getiren eşsiz özelliklere sahiptir.  Bu özelliklerin bazıları metal iyonları ile metalopolimerlerin ligandları arasındaki bağdan kaynaklanmaktadır....

İmplantlar İçin Biyobozunur Polimer Kaplama

Tıbbi implantlar çoğunlukla aktif maddelerin salıverildiği veya biyomoleküllerin ya da hücrelerin daha iyi yapışabildiği yüzey substratlarına nakledilir. Bununla birlikte, cerrahi dikiş ipliği ve doku kültüründeki yapı iskeleleri gibi bozunur implantlar için bozunur gaz-faz kaplamalar şimdiye kadar yetersizdi. Şimdiki yeni makalede ise, araştırmacılar taşıyıcısı ile birlikte vücutta parçalanabilir bir polimer kaplama...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!