Tag Archives: polimerizasyon

Makromoleküler Hızlı İletişim: Polimerizasyon ile İndüklenen Kendiliğinden Montaj

Sentetik polimer kimyasında, büyük ölçekte ve çoğaltılabilir blok kopolimer nano nesnelerin üretilmesine izin veren yolların geliştirilmesi her zaman bir amaç olmuştur. Polimerizasyon ile indüklenen kendiliğinden montaj (PISA), ikinci bir monomerin polimerizasyonu için solvenofilik makromoleküllerin zincir-uç reaktivitesinden faydalanan bir yaklaşımdır. Polimerizasyon ortamında çözünmeyen ikinci bloğun büyümesi, nanoparçacıklar halinde kendiliğinden birleşen blok kopolimerlerin oluşumuna yol açar. PISA, monomerlerin çözünmediği  emülsiyon polimerizasyon koşullarında …

Devamı »

Metalpolimerler Şimdi Değiştirilebilir Karakterlere Sahip

Poli Nikelosen, kararlı bir durumdan dinamik bir duruma geçebilen ilk metalosen esaslı polimeridir. Stephen K. Ritter Metal bazlı polimerler, kendilerini oksidasyon üzerinde şekil değiştiren jel veya “kendi kendine iyileşen” malzemeler gibi uygulamalar için uygun hale getiren eşsiz özelliklere sahiptir.  Bu özelliklerin bazıları metal iyonları ile metalopolimerlerin ligandları arasındaki bağdan kaynaklanmaktadır. Etkileşimler (normalde) iki uç noktadan birini içerir: polimerlerin kararlı olduğu …

Devamı »

İmplantlar İçin Biyobozunur Polimer Kaplama

Tıbbi implantlar çoğunlukla aktif maddelerin salıverildiği veya biyomoleküllerin ya da hücrelerin daha iyi yapışabildiği yüzey substratlarına nakledilir. Bununla birlikte, cerrahi dikiş ipliği ve doku kültüründeki yapı iskeleleri gibi bozunur implantlar için bozunur gaz-faz kaplamalar şimdiye kadar yetersizdi. Şimdiki yeni makalede ise, araştırmacılar taşıyıcısı ile birlikte vücutta parçalanabilir bir polimer kaplama sunmaktadır. Mikroskopik flüoresans görüntüsü, test amaçlı biyolojik olarak parçalanabilir kaplama …

Devamı »