Fenil anyonunun izole edilmiş, eldesi zor analoğu

İzole germabenzenil anyonu aromatik karaktere sahip

Japon araştırmacılardan oluşan bir ekip, fenil anyonun germanyum analoğunu üretmek için, germabenzeni indirgedi. Ürün hem çözeltide hem de katı halde ‘monomer’ olarak tanımlandı. Ayrıca, aromatik karaktere sahip gibi görünüyor.

Eldesi zor anyonu hazırlamak için kimyagerler; bir germabenzen türevini, mevcut en kuvvetli indirgeyici ajanlardan biri olan potasyum grafitin aşırısı ile işleme tabi tuttular. Reaksiyon, germabenzenil potasyum olduğu anlaşılan açık sarı bir katı verdi. Ancak, dönüşüm mekanizması halen belirsizdir.

Kyoto Üniversitesi’nden Norihiro Tokitoh önderliğindeki ekip, bu yeni türevi tam olarak karakterize etmeyi başardı. Sadece germabenzenil iyonunun varlığını ispatlamakla kalmayıp, aynı zamanda literatürdeki arilpotasyum bileşiklerinin ilk kristalografik analizleri olan kristal yapılar elde ettiler.

Tüm deneyler ve detaylı hesaplamalar, germabenzenil iyonunun nispeten aromatik bir karaktere sahip olduğuna işaret etmektedir. Ancak, halkada delokalize edilmiş, negatif yük taşıyan rezonant bir yapı olan ‘germilen’ ‘den önemli katkılar da bulunmaktadır. Sterik anlamda hacimli sübstitüentlerin varlığının, sentetik uygulamaları sınırlama ihtimali olmasına rağmen, araştırmacılar olağandışı kimyasal reaksiyonlar ve yeni organogermanyum bileşikleri için ilginç bir araç bulduklarını düşünüyorlar.

Kaynak : chemistryworld.com

Okumanızı Öneriyoruz

Crispr Nedir ve Neden Nobel Ödülünü Kazandı?

Crispr Nedir ve Neden Nobel Ödülünü Kazandı? Hayatımızı değiştirebilecek ödüllü gen düzenleme aracının arkasındaki bilim: …