George M. Whitesides

George M. Whitesides

George M. Whitesides 3 Ağustos 1939’da Louisville, KY’de doğdu. A.B. derecesi aldı. 1960 yılında Harvard Üniversitesi’nden mezun oldu. 1964’te Kaliforniya Teknoloji Enstitüsünden (J.D. Roberts’la birlikte) doktorasını aldı. 1963-1982 yılları arasında Massachusetts Institute of Technology fakültesinin üyesi oldu. 1982’de Harvard Üniversitesi Kimya Bölümü’ne girdi. 1986-89 yılları arasında Kimya Bölüm Başkanı oldu. 1982-2004 yılları arasında Mallinckrodt’de Kimya Profesörü olarak görev yaptı. Şuanda Woodford L. and Ann A. Flowers Üniversitesinde profesördür.

Aile Hayatı:

Whitesides ve eşi Barbara’nın iki oğlu var, George T. ve Ben. George Thomas Whitesides, Virgin Galactic’in CEO’su ve bir şirkette ticari alan araçları geliştiriyor. Ben Whitesides, Portland, Oregon’da bulunan bir rock grubununun şarkıcısı ve The Joggers’ın söz yazarıdır.

Eğitim ve Öğretim Kariyeri:

Eğitim : Whitesides Phillips Andover’de ortaokula devam etti ve 1957’de mezun oldu. 1960 yılında Harvard Koleji’nden A.B derecesi aldı ve bir doktora derecesi kazandı. Kimya alanında California Institute of Technology’den John D. Roberts ile birlikte çalıştı. Caltech’te, Whitesides organik kimyada çalışmaya başladı. Whitesides organometalik kimyada mezuniyet çalışması sırasında Grignard reaktiflerini incelemek için NMR spektroskopi ve yoğunluk matrislerini kullandı. Grignard reaktiflerinin değişim oranını ve çözeltideki grignard reaktiflerinin yapısını incelemek için NMR spektroskopisini kullandı. Ayrıca, NMR analizlerinin tespit ettiği devir sistemlerini incelemek için yoğunluk matris hesaplamaları kullanan çeşitli organik bileşiklerdeki devir-devir bağlantısı üzerinde çalıştı.

MIT’deki Araştırmaları:

Whitesides 1963’te Massachusetts Institute of Technology’de asistan olarak başladı ve 1982 yılına kadar orada kaldı. NMR spektroskopisi ve organometalik bileşiklerle çalışmalarına devam etmiş, ayrıca polimerler ile çalışmıştır. MIT’teki biyologlarla olan işbirlikleri, sonradan biyolojik sistemlerde yapacağı çalışmalarını haber veren erken bir göstergeydi. Corey-House-Posner-Whitesides tepkimesinin gelişiminde “kilit rol” oynadığı düşünülüyor.

Harvard’daki Araştırmaları:

1982’de, Whitesides Harvard Üniversitesi Kimya Bölümü’ne geri döndü, laboratuvar çalışmalarını da burada yaptı. 1982’den 2004’e kadar Mallinckrodt’de Kimya Profesörü olarak çalıştı. Harvard’da Kimya Bölümü Başkanı (1986-89) ayrıca Sanat ve Bilim Fakültesi Dekanı (1989-92) olarak çalıştı.

Güncel Araştırmaları:

2004’de Whitesides, Woodford L. ve Ann A. Flowers Harvard Üniversitesi Profesörü olarak atandılar, 2014 yılı itibariyle Whitesides kurumda çalışan 24 profesörden biriydi. Whitesides, Harvard’da Araştırma Grubu’nun kurucularından ve yöneticilerindendi. Aktif bir araştırma grubunda olan mezun ve doktora sonrası öğrencilere 6000 fit kare (560 m2) üzerinde bir laboratuvar alanı sundular. Laboratuvarın temel amacı bilim paradigmalarını kökten değiştirmektir.

Whitesides’in ilgi alanlarını; fiziksel ve organik kimya, materyal bilimi, biyofizik, karmaşıklık ve ortaya çıkma, yüzey bilimi, mikroakışkanlar, optik, kendini düzenleme, mikro ve nanoteknoloji, gelişmekte olan ekonomiler için bilim, kataliz, enerji üretimi ve koruma, yaşamın kaynağı, rasyonel ilaç tasarımı, hücre yüzeyi biyokimyası, basitlik ve infokimya oluşturmaktadır.

Kariyeri boyunca birçok araştırma alanına geçti ve belirli bir alanda on yıl ortalamaya ulaştı. Başkalarından farklı olarak bir alanı başarıyla geçtikten sonra çözmek için yeni ve daha ilginç sorunlar aramaya yöneldi. Jeremy R. Knowles’ a göre bunu herkesin anlamakta zorluk çektiği temel problemleri kendine tekrar tekrar sorarak yaptı.

Whitesides, nükleer manyetik rezonans spektroskopisi (NMR), mikroakışkanlar ve nanoteknoloji gibi farklı alanlara bilimsel katkılarda bulunmuştur. Özellikle malzeme ve yüzey bilimleri alanındaki çalışmaları ile tanınır. Yüzey kimyasındaki çalışmalarında, moleküllerin bir yüzey üzerinde “kendi kendine montaj” süreçlerini inceledi. Bu çalışma, nanobilim, elektronik, farmasötik bilim ve tıbbi teşhis konularındaki gelişmeler için bir temel oluşturmuştur. Araştırmalarının bazıları, fotoğrafçı ve sanatçı Felice Frankel ile ‘’Olağanüstü Fenlerin Görüntüleri: İşlerin Yüzey Üzerindeki İşbirliği’’ ile görsel olarak sunuldu. 1992 tarihli bir Science dergisi örneğinde mavi ve yeşil su damlacıklarından oluşan bir görüntü ortaya çıktı.

Ralph G. Nuzzo ve David L. Allara’nın kendiliğinden düzenlenmiş moleküler meclisler üzerindeki erken çalışmalarında, Whitesides’in yumuşak litografi üzerine çalıştıklarını bildirdi. Whitesides ve araştırma grubu, yumuşak litografi ve mikro kontak baskı teknikleri geliştirerek bilime önemli katkılar sağlamıştır. Hem mikroselet hem de nano ölçekli teknikler, baskı, kalıplama ve kabartma üzerine kurulmuştur ve birçok farklı malzemede desen ve özelliklerin üretimi için kullanılabilir. Yumuşak litografi, mikro modeller ve mikroyapılar oluşturmak için bir pul, kalıp veya maske olarak desenli bir elastomer kullanır. Bu tür teknikler alanda standart haline gelmiştir. Şimdilerde yeni araştırma konuları enerji, yaşamın kökeni, ve gelişmekte olan ekonomi bilimidir.

Whitesides, bilimsel makale yazmak için “anahat sistemini” yayınlamasıyla da bilinir. 

Politika ve Kamu Hizmeti:

Whitesides, yaptığı bilimsel araştırmanın ötesinde, kamu hizmetlerinde de aktiftir. Ulusal Akademilerin “The Rather of the Storm” (2007) adlı raporunu yazan Bilim, Mühendislik ve Kamusal Politika Komitesinin bir parçasıydı. Raporda, ABD’nin bilim ve teknolojideki rekabet gücü ele alındı. Amerikan bilimsel ve mühendislik cesareti için gerekli temel zorluklar: 1) Amerikalılar için yüksek kaliteli işler yaratmak ve 2) Ülkenin temiz, ekonomik ve güvenilir enerji ihtiyacını gidermek olarak belirlendi. Komite uygulanabilir eylemler için yirmi özel öneriyle birlikte dört tavsiye alanı geliştirdi. Raporda, insan, mali ve bilgilendirme konularına değinilerek, lehine şu görüşte bulunuluyordu:

. K-12 fen ve matematik eğitimini iyileştirmek, bilim alanında yetenekli bireylerden oluşan bir havuzun olmasını sağlamak.

. Ekonomiyi destekleyecek ve yaşam kalitesini artıracak yeni fikirlerin sürekli geliştirilmesini sağlamak için uzun vadeli temel araştırmayı desteklemek.

. Amerika’nın ve dünyanın geri kalan ülkelerindeki öğrencileri, bilim adamlarını ve mühendisleri geliştirebilecek işe alabilecek ve elinde bulundurduğu yükseköğrenim için olumlu bir ortam yaratmak.

. İmalat ve pazarlamayı destekleyecek ekonomik politikalar yoluyla inovasyonu teşvik etmek.

Whitesides, 2002 yılında Birleşik Krallık’taki kimyasal araştırmaların durumunu değerlendiren Uluslararası İnceleme Paneli Başkanlığı’nı yaptı. Bulgularıyla şimdi Whitesides Raporu olarak bilinen şeyi özetledi. Kimyasal biyoloji ve materyal bilimi, İngiltere’de yeni gelişme için önemli alanlar olarak belirlenmiştir. Kimya, kavramları, süreçleri, materyalleri ve diğer disiplinleri temel aldığında ve disiplinler arasındaki iletişimi artırmak için fırsatlar sunulduğunda bir düzen içinde olacağı söylenmiştir.

Whitesides, Ulusal Bilim Vakfı, NASA ve Savunma Bakanlığı için danışma komitelerinde görev almıştır. Ayrıca, Ulusal Araştırma Konseyi’nde 1984 yılından bu yana Sayısal Terörizm için Bilim ve Teknoloji Komitesi ve İstihbarat Topluluğu için Nanoteknoloji Komitesi’nin görev alanlarını da içeren çeşitli kapasitelerde görev yapmıştır. Hindistan tarafından kurulan Reliance Industries Limite’ın Reliance Yenilik Konseyi üyesidir.

Whitesides ve John M. Deutch, Nature (2011) ‘deki bir makalesinde, bilimsel ve kimyasal topluluklara mevcut sosyal ve çevresel konularla daha alakalı olmaya karar verdiler. Akademik kimyayı, giderek daha yanıltıcı ve riskten kaçınan bir tutum olmasından kaynaklı eleştirdiler. Eleştirileri, geniş disiplinler arası bir bakış açısı kazanmaktan ve yeni alanları keşfetmekten ziyade tanıdık disiplin konularındaki sorulara yoğunlaşmak içindi. Uygulamalı teknolojilerin geliştirilmesini teşvik etmek, öğrencileri kendi araştırmaları için sahiplendirmek ve teşvik etmek amacıyla kurumların pratik sorunlara odaklanmalarını ve girişimcilik becerilerini temel bilimle birlikte öğretmesini önerdiler. Benzer bir yaklaşım, John A. Rogers’ın “Kimya rekabet avantajı sağlayan temel uzmanlıktır, ancak dar tanımlanmış bir disiplin olarak kimyanın anlamı yoktur.” cümleleriyle belirtmiştir. Bu yaklaşım Whitesides Araştırma Grubu tarafından dikkate alındı. Problem çözmek için kimyayla uğraşma zorunluluğu olmamalıydı. Makale, karşıt görüşler arasında güçlü tepkiler yarattı. Bilim dünyasındaki pek çok kişi, araştırma gündemlerinin tarafsız olması ve eğitimin ilerleyebilmesi için temel araştırmalara odaklanılması gerektiğini ileri sürdü. Whitesides ve Deutch, güncel konuları ele alan bilim öğretiminin, halen, temel çalışma ve bilimsel atılımlara yol açabileceğini tartıştı.

Ödülleri:

. Alfred P. Sloan Kardeşliği ödülü (1968)

. Saf Kimyada Amerikan Kimya Topluluğu (ACS) Ödülü (1975)

. Harrison Howe Ödülü (ACS’nin Rochester Bölümü) (1979)

. Seçkin Mezunlar Hizmet Ödülü (Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü) (1980)

. Remsen Ödülü (ACS, Maryland Bölümü) (1983)

. Arthur C.Cope Scholar Ödülü (ACS) (1989)and Section) (1983)

. James Flack Norris Ödülü (ACS, New England Bölümü) (1994)

. Arthur C. Cope Ödülü (ACS) (1995)

. Önemli Teknik Başarı için İleri Savunma Araştırma Projeleri Kurumu Ödülü (1996)

. Madison Marshall Ödülü (ACS) (1996)

. ABD Ulusal Bilim Madalyası (1998)

. Sierra Nevada Seçkin Kimyager Ödülü (ACS Sierra Nevada Bölümü) (1999)

. Yüksek Verim Taramasında Wallac Oy Yenilik Ödülü (Biyomoleküler Tarama Derneği) (1999)

. Yüzey Bilimi Mükemmellik Ödülü (Biyomalzeme Yüzeyleri Vakfı) (1999)

. Von Hippel Ödülü (Malzeme Araştırma Topluluğu) (2000)

. Dünya Teknoloji Ağı’ndan Malzemeler için Dünya Teknoloji Ödülü (2001)

. Doktora Honoris Causa, Twente  Üniversitesi (Hollanda) (2001)

. Small Times Dergisi Yılın Araştırmacısı Ödülü (2002)

. Pittsburgh Analitik Kimya Ödülü (Pittsburgh Analitik Kimyacılar Topluluğu) (2003)

. Kyoto İleri Teknoloji Ödülü (Inamori Vakfı, Japonya) (2003)

. Paracelsus Ödülü (İsviçre Kimya Topluluğu) (2004)

. Ralph ve Helen Oesper Ödülü (ACS, Cincinnati Bölümü) (2004)

. Jacob Heskel Gabbay, Biyoteknoloji ve Tıp Alanında Ödül (Jacob ve Louise Gabbay Vakfı) (2004)

. 2004 Bilimde Dickson Ödülü (Carnegie Mellon Üniversitesi) (2005)

. Dan David, Gelecek Bilimde Ödül (Dan David Vakfı, İsrail) (2005)

. Linus Pauling Ödülü (Kuzeybatı Kesimi ACS) (2005)

. Welch Ödülü (2005)

. UAA-Dhirumbhai Ambani Ödülü (Ulusal Bilim Akademisi, Hindistan) (2006)

. Priestley Ödülü (Amerikan Kimya Topluluğu) (2007)

. Ar-Ge Dergisinin Yılın Bilim İnsanı (2007)

. Ağustos Wilhelm von Hofmann Konferansı, Alman Kimya Topluluğu (2007)

. Amerikan Kimya Enstitüsü Altın Madalyası (2007)

. Wheland Madalyası (U. Chicago) (2008)

. Nanoteknolojide Üstün Başarı Ödülü (Ohio State Üniversitesi) (2008)

. Bilim ve Teknolojide Astur Prensi Ödülü (Asturias Prensi Vakfı, İspanya) (2008)

. Kimyada Benjamin Franklin Madalyası (Franklin Vakfı) (2009)

. Popüler Mekanik Atılım Ödülü (2009)

. 100 En Yaratıcı İnsanlar, HIZLI Şirket (2009)

. Dreyfus Kimya Bilimlerinde Ödül (2009)

. IKCOC Ödülü (Uluslararası Kyoto Konferansı, Organik Kimya)

. Othmer Altın Madalyası (Kimyasal Miras Vakfı) (2010)

. Kral Faisal Uluslararası Bilim Ödülü (2011)

. F.A. Pamuk Ödülü (Texas ACS Bölümü) (2011)uluslararası Bilim Ödülü (2011)

. Altın Madalya (Endüstriyel Araştırma Enstitüsü) (2013)

. Jan Czochralski Ödülü (Avrupa Malzeme Araştırma Topluluğu) (2014)

Onursal Dereceleri:

. Twente Üniversitesi (Hollanda, 2001)

. McGill Üniversitesi (Kanada, 2010)

. Windsor Üniversitesi (Kanada, 2010)

. Aarhus Üniversitesi (Danimarka, 2011)

. Université Libre de Bruxelles (Belçika, 2012)

. Freie Universität Berlin (Almanya, 2012)

. New York Devlet Üniversitesi, Binghamton (2013)

. Victoria Üniversitesi (Kanada, 2013)

. Kuzey Carolina Eyalet Üniversitesi (2014)

. Kimya Teknolojisi Enstitüsü (Hindistan, 2015, D. Yüksek Lisans)

. Bath Üniversitesi (İngiltere, 2015)

Üyesi Olduğu Dernekler:

. Amerikan Sanat ve Bilim Akademisi

. Ulusal Bilimler Akademisi

. Ulusal Mühendislik Akademisi

. Ulusal Mucitler Akademisi

. Amerikan Felsefe Topluluğu

. Amerikan Bilim İlerlemesi Derneği Üyeliği

. Fizik Enstitüsü Üyeliği

. Amerikan Fizik Derneği

. New York Bilim Akademisi

. Dünya Teknoloji Ağı

. Amerikan Kimya Topluluğu

. Hint Ulusal Bilim Akademisinin Yabancı Üyeliği

. Hindistan Malzeme Araştırma Topluluğu Onursal Üyeliği

. Hindistan Kimya Araştırmaları Derneği Onur Üyeliği

. Hollanda Kraliyet Sanat ve Bilim Akademisi

. Kraliyet Kimyacılar Birliği (İngiltere) Onursal Üyeliği

. Fransa-Académie des sciences Enstitüsü (2010)

Danışma Pozisyonları (1980 – mevcut):

Ulusal Araştırma Konseyi:

. Kimya Bilimleri ve Teknolojisi Kurulu (1984-89; Başkan, 1986-99)

. Deniz Araştırmaları Kurulu (1989-97, Başkan Vekili, 1992-97)

. Biyoproses Mühendisliği Komitesi (1991-92)

. Bilim, Teknoloji ve Ekonomik Politika Kurulu (1991-97)

. İleri Teknolojide NIST / ATP’ye Ziyaret Komitesi (1994-97)

. Fizik ve Astronomi Kurulu (1997-2001) Karşı Terörizm Bilim ve Teknoloji Komitesi (2002)

. İstihbarat Topluluğu için Nanoteknoloji Komitesi (2003)

. Küresel Ekonomide Zenginleşme Komitesi (“Toplanan Fırtına” Komitesi, 2005)

. Bilim, Mühendislik ve Kamu Politikası Komitesi (COSEPUP, 2005-2013, Başkan)

. Fiziksel ve Yaşam Bilimleri Arayüzündeki Forefronts of Science Bilim Kurulu (2007-08)

. Kimyasal ve Biyolojik Savunma Araştırma ve Geliştirmede Temel Yeteneklerin Belirlenmesi Komitesi (Danışman, 2012)

Ulusal Bilim Vakfı:

. Kimya Danışma Komitesi (1984-86, Başkan, 1986)

. Malzeme Araştırma Danışma Komitesi (1991-93, Başkan, 1993)

. Malzeme Araştırma Laboratuvarları için Gözden Geçirme Paneli (1993, eşbaşkan)

. Matematik ve Fizik Bilimleri Danışma Komitesi (1993-96)

 NSF Kıdemli Değerlendirme Paneli:

. Amerika Matematik Bilimleri Uluslararası Değerlendirmesi (1997)

. Kimyasal Yapışma Merkezleri Çalıştayı, (2003)

. Kimya ve Bilişimi Atölyesi (2004)

NBIC / Yakınsama Komitesi (Başkan, 2012)

Savunma Bakanlığı:

. Savunma İleri Araştırma Projeleri Ajansı Savunma Bilim Araştırma Konseyi (1984-2013)

. Savunma Bilim Kurulu (1993-2003)

. Tehdit Azaltma Danışma Komitesi, Savunma Tehdit Azaltma Ajansı (1998- 2006)

. Savunma Bilim Kurulu, Kitle İmha Silahlarının Engellenmesine İlişkin Görev Gücü (2015-)

Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (NASA):

. Biyolojik ve Fiziksel Araştırma Maksimizasyon ve Önceliklendirme (REMAP) Görev Gücü (2002)

Diğer:

. M.I.T. Lincoln Laboratuvar Danışma Komitesi (1985-2004)

.  Scripps Araştırma Enstitüsü Bilimsel Danışma Kurulu (1993-7)

. Sandia Bilim ve Teknoloji Danışma Kurulu (2002-04, 2006-09)

.  Sandia NWEAB (2004-07)

. İstihbarat Bilim Kurulu (2003-08)

.  Brandeis Bilim Kurulu (2004-5, başkan)

. Asker Nanoteknolojisi Enstitüsü (ISN, MIT, 2005-08)

. Malzeme Araştırma Merkezi Danışma Komitesi (U. Illinois / DoE, 2005-07)

. MIT Kimya Ziyaret Komitesi (2010-2012); Adalet için Yürütme (Adalet Bakanlığı) (2011-)

. Lawrence Berkeley Ulusal Laboratuvar Danışma Komitesi (2011-)

. JCESR Enerji Deposu Danışma Kurulu, Argonne Ulusal Laboratuarı (2012-)

ABD Dışında:

. Birleşik Krallık’ta Kimyanın Durumunu Değerlendirme Uluslararası Komitesi (EPSRC, 2003; başkan)

. Mesa + Danışma Kurulu (U. Twente, 2004-6)

. ISAS Danışma Komitesi (Dortmund, 2005-6)

.  Genomik Araştırma Merkezi (Tayvan, 2006 – başkan)

.  Academia Sinica (Tayvan, ISAB, 2008- başkan)

. Bilimsel ve Yenilikçi Araştırmalar Akademisi Guvernörler Kurulu, AcSIR, (Hindistan, 2010-)

. Uluslararası Teknoloji Danışma Kurulu, Bilgi Teknolojisi Stratejik Ar-Ge Planlama Ofisi (Kore Cumhuriyeti, 2010-2012)

. Profesör, AcSIR, Hindistan (2011-)

. Euro-Chemistry Danışma Kurulu (2011-)

.  Wellcome Trust Uygun Fiyatlı Sağlık Hizmetleri Komisyonu, İngiltere (2011 -)

Yönetim Kurulu (2000 – Mevcut; * = Mevcut): Rohm and Haas, Dexter, İlerlemiş Manyetizmalar, Assemblon, Eşzamanlı Biyomedikal, Terapi *, Terapi Biyofarma *, Hughes Araştırma Laboratuvarları, Yüzey Logix, Nano-Terra *, Arsenal Biyomedikal *, 480 Biyomedikal *, Herkes İçin Tanı (501-c-3) *,  MC 10 Derneği, Hassas Robotik *.

Yayın Kurulu: Angewandte Chemie, Langmuir, Small, Bir Çip Üzerinde Laboratuvar, Hassas Robotik.

Araştırma Alanları: Kimya, materyal bilimi, biyofizik, biyomoleküler tanımada suyun rolü, hidrofobik etki, karmaşıklık ve ortaya çıkma, yüzey bilimi, mikroakışkanlar, malzeme olarak kağıt, kendi kendine montaj, mikro ve nanoteknoloji, gelişmekte olan ekonomiler için sağlık hizmetleri, katalizör, yaşamın kökeni, dağınık sistemler, hassas robotik, akılcı ilaç tasarımı, basitlik ve bilgi kimya.

Okumanızı Öneriyoruz

Venkatraman Ramakrishnan

Venkatraman Ramakrishnan 1952’de Chidambaram, Tamil Nadu, Hindistan’da doğdu. Babası Baroda’daki Maharaj Sayajirao Üniversitesi’nde biyokimya bölümünü …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: