Güneş Artık İskandinavları da Isıtacak

Güneş Artık İskandinavları da Isıtacak

Uygun sistemleri kullanarak, Finler için ısıtmada kullanılan enerjinin % 80’inden fazlası, güneş enerjisi kullanılarak rekabetçi ve daha düşük fiyatlara üretilebilecek. Bu, İsveç, Norveç, Alaska, kuzey Kanada ve aynı enlemlerde bulunan diğer yerler için de geçerli olacak.

Aalto Üniversitesi’ndeki araştırmacılara göre, uygun sistemleri kullanarak, Fin evlerini ısıtmada kullanılan enerjinin% 80’den fazlası güneş enerjisi kullanılarak üretilebilecek. Güneş enerjili ısıtma sistemlerinden elde edilen ısıtma enerjisinin şu anda kullanılan ısıtma alternatifleriyle rekabet edebilmesi için gereken fiyat olarak araştırmacılar tarafından yapılan hesaplamalar, teknik uygulanmaya bağlı olarak yenilenebilir enerjinin yıllık evsel ısıtmaya kullanılan enerji tüketiminin% 53-81’ini karşılayabileceğini gösterdi.

Aalto Üniversitesi’nde doktora tezi öğrencisi olan Hassam ur Rehman, “Prensipte, bu sonuç İsveç, Norveç ve aynı enlemlerde bulunan diğer yerler için de geçerli. Tabii ki, yerel koşullar bunun üzerinde bazı etkiler yaratıyor” diyor.

Araştırmacılar, enerji  fazlasının soğuk olan dönemlerde kullanılmak üzere depolandığında ,evleri ısıtmak için elde edilen güneş ısısının miktarını hesapladı. Ayrıca, evdeki ısıtma enerjisi için güneşten gelen ısının kullanılmayan kısmın biriktirildiğinde pratikte kullanım için elde edilen ısıyı da hesapladılar ve bu birikmiş ısı soğuk dönemlerde kullanılmak üzere saklandı.  Ayrrıca yapılan hesaplamalarda , hem kısa süreli ısı depolaması için yer üstü su depoları hem de sezonluk depolamaya uygun bir sondaj deposu kullanılıp kullanılamayacağını incelediler. Sonuçlar, ısı pompalarının ,su depolama tanklarının ve sondaj kuyularının birlikte kullanılabilirliğine bağlıydı.

Binaların ısıtılması, Avrupa’daki karbondioksit emisyonunun en büyük sebeplerinden biridir. AB’de bu ısıtma, tüm enerji tüketiminin% 40’ını kaplamaktadır.

“Finlandiya’daki evlerde enerji tüketiminin %80’den fazlası binalarda ve su ısıtmada harcanmakta ve bu yüzde giderek artmaktadır ve Güneş enerjisi bu amaçla enerji toplama ve karbon dioksit emisyonunun azaltılması için ekonomik açıdan mantıklı çözümler sunmaktadır. Emisyonlar, özellikle nüfusun çoğunluğunun yaşadığı güney Finlandiya’da görülmektedir.”diyor Aalto Üniversitesi’nden Profesör Kai Sirén.

Fiyatlardaki düşüş, güneş enerjisini İskandinav ülkelerindeki enerji piyasasında da geçerli bir alternatif yapmıştır. Örneğin, Danimarka’da, bölgesel olarak ısı üretiminde güneş enerjisi kullanımı hızla artmıştır.

Sirén, Finlandiya’da inşa edilen ve uygulanan bir sistem üzerinde ölçüm sonuçları gerektiren araştırma çalışmalarını sürdürmenin önemli olduğunu düşünüyor. “İlk değerler dikkatlice seçilmiş olsa ve simülasyonlar titizlikle yürütülmüş olsa dahi, belirsizlik faktörleri içeren bir hesaplama sonucu hakkında konuşuyoruz” diye ayrıca hatırlatıyor Sirén.

Kaynak: sciencedaily.com

188 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!