Hidrojel Membran Virüs Filtrasyonunu Geliştirip İçme Suyu Güvenliğini Artırabilir

İnsan adenovirüsünün giderimi 10,000 kat büyütülmüştür.

İçme suyundan virüsleri uzaklaştırmak için kullanılan kimyasal yöntemler yerine, yakında basit bir filtreleme yöntemi kullanılabilir. Hidrojel kaplı bir membran, su kıtlığı olan bölgelerde suyun arıtılarak içme suyu olarak yeniden kullanımını sağlayarak halkın refahını artırabilir.

Atık suları içme suyuna dönüştüren tesisler, şiddetli kuraklığa tepki olarak yaygınlaşabilir ki bu konuda zaten Texas, ABD öncülük etmektedir. Ancak her 1 litre atık su ile 100 m’ye kadar hastalığa sebep olan virüsler, mikrobik güvenlik açısından kalıcı bir endişedir.

Virüsler su ile bulaşan patojenlerden en küçük olanıdır. Bu yüzden, sedimantasyon ve filtrasyon gibi yöntemlerle en zor yok edilendir. Günümüze kadar UV ve klor gibi dezenfeksiyon yöntemleri benimsenmiştir fakat etkinliği tartışılabilir ve trihalometanlar gibi yan ürünlerle suyu kirletebilirler.

Tüm bu zorluklara karşılık, Negev Ben-Gurion Üniversitesi (BGU) ve Illinois Üniversitesi (UIUC) arasında yapılan ortaklaşa çalışma ile etkili bir filtrasyon metodu ortaya konmuştur. Araştırmacılar; foulant olarak kullanılabilen zwitteriyonik bir hidrojeli, ultrafiltrasyon membranı üzerine başarıyla enjekte etti.

SPP ([3-(metakriloilamino) propil] dimetil ) kaplama, potasyum persülfat ve potasyum metabisülfit kullanılarak sulu çözeltide redoks-graft polimerizasyonu yoluyla uygulanmıştır. Membran gözeneklerinde poli-SPP’nin homojen olarak kaplama sağlanması için monomerler ve girdiler eş zamanlı olarak uygulanmıştır.

Illinois Üniversitesi (UIUC) Kimya Mühendisliği Doçenti Thanh Nguyen’e göre, ‘Virüs önlemeyi geliştirmek için yaygınlaşmış membranların basit bir graft polimerizasyonunu kullanmak, patojenlerin filtrasyonu ile suyun tekrar kullanımının kontrolü için önemli bir gelişmedir.’

Hidrojelin, sudaki hastalık yapıcı virüsleri püskürtüp membrandan geçmesini önlediği görüldü. Aşılamadan itibaren membran geçirgenliğinde %18 azalma olmasına rağmen, graftı olmayan bir membranla kıyaslandığında, patojenik insan norovirüsü (MS2) ve insan adenovirüsü (HAdV-2) giderimi sırasıyla 1,000 ve 10,000 kat artmıştır.

İnsanlarda adenovirüs, en yaygın viral gastroenterit nedenidir ve gastroenteritle ilgili ölümlerin 2. nedeni olduğu tahmin ediliyor. Araştırmacılara göre; ‘Bu, halk sağlığı için ciddi bir husustur. İnsan adenovirüsünün atık sudan yetersiz bir şekilde uzaklaştırılması Great Lakes de dahil olmak üzere ABD’deki ve tüm dünyadaki içme suyu kaynaklarının kirlenmesi anlamına gelmektedir.’

Kaynak : thechemicalengineer.com

729 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!