Hidrojen Üretimi İçin Kolay Bir Yöntemin Keşfi: Taşıyıcı Olarak Amonyak Kullanmak

Hidrojen Üretimi İçin Kolay Bir Yöntemin Keşfi Taşıyıcı Olarak Amonyak Kullanmak

Amonyak ve oksijenden H2 üretimi, oda sıcaklığında başka ısı girişi olmadan gerçekleşir.

Hidrojen temiz bir enerji kaynağı olarak dikkat çekiyor çünkü oksijen ile reaksiyonunda tek yan ürün sudur ve yakıt hücresi teknolojileri ile kombinasyonunda enerji dönüşümünde yüksek verim gözlendi.

Bununla birlikte, düşük volumetrik enerji yoğunluğu ve hidrojen taşınması, saklanması tehlikeleri ticari uygulamalar için dezavantaj sağlar. Bu problem hidrojen depolama alanı olarak amonyak kullanımı ile ortadan kaldırılabilir. (H2 taşıyıcı)

Amonyaktan üretilen hidrojen yakıt hücreleri, motorlar ve türbinlerde kullanılır. Bununla birlikte , H2 taşıyıcı olarak amonyağın, özellikle evlerde ve taşınabilir cihazlarda kullanılması sınırlı olmuştur. Çünkü amonyağın parçalanması ile hidrojen ve azot üretmek için verimli bir proses bulunmuyor.

Bu sınırlamayı aşmak için, Dr. Katsutishi Nagaoka ve Dr. Katsutoshi Sato liderliğindeki araştırma ekibi seri bir şekilde başlatılabilecek ve dış ısıya gerek duymadan yüksek miktarda hidrojen üretiminde yeni bir proses geliştirmek için yola koyuldular.

Oda sıcaklığında önceden işlenmiş RuO2/γ-Al2O3 katalizörlüğünde, amonyak ve oksijen sağlayarak, hidrojenin üretilebileceğini bulmuşlardır. Ardından, amonyağın  oksidatif dekompozisyonuyla H2 üretimi başlar. Bu işlem, reaksiyon başladıktan sonra, adsorblanan amonyak reaksiyon esnasında desorbe olduğundan,  başka bir ısı kaynağı olmadan  tekrar tekrar başlayabilir.

Dr. Nagaoka; “Çalışmamız, minimum enerji ile bir reaksiyonu gerçekleştirmek için basit, temel bir fizikokimyasal süreç yani adsorpsiyonla gerçekleşir. Verimli, karbon içermeyen enerji üretiminin geliştirilmesi ile  enerji ve iklim sorunlarına yönelik küresel çözümlere katkı sağlamasını bekliyoruz.” dedi.

Dekompozisyon; Bir maddenin daha basit molekül veya atomlara parçalanması olayı.

Kaynak : phys.org

2.550 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!