Hücre İçi Yağ Asitlerini Görüntülemede Yeni Metot

Osaka Üniversitesi de dahil uluslararası araştırmacılar, tek hücre düzeyinde yağ asitlerini görüntülemeye yönelik yeni bir yöntem geliştirdiler. Hücreler, tekli brom atomu içeren yağ asitleri ile muamele edildi ve taramalı X-ışını floresans mikroskobu kullanılarak hücre içi moleküller görüntülendi. Bu teknik üstün çözünürlük sunuyor ve yeni yöntem sayesinde yağ asitlerinin hücre fonksiyonları ve hastalık için işlevinin anlaşılması geliştirilebilir.

Yağ asitleri, hücre büyümesi, yaşaması, enerji üretmesi ve hücre zarının önemli bileşenlerini oluşturması için elzemdir. Hücredeki bu öneminden dolayı yağ asitlerinin “metabolizmas, fonksiyonları, parçalanması” biyologlar tarafından incelenmiş ama standart tekniklerle moleküllerin, hücrenin hangi bölgesinde olduğunu görüntülemek oldukça zordu.

Osaka Üniversitesin’den araştırmacıları da içeren ulusal ekip tarafından Faseb Journel biyoloji dergisinde yayınlanan yeni yöntem ile hücre içi yağ asitleri tek hücre seviyesinde görüntülenebiliyor. Bu teknik sayesinde araştırmacılar, yağ asitlerinin geçirdiği dinamik değişiklikleri ve hücrenin bunları nasıl kullandığını anlayabilecek. Yöntem stotoksite göstermiyor ve standart görüntüleme tekniklerinden daha iyi çözünürlük sunuyor.

Çalışma ortak yazarı Satoshi Matsuyama “Taramalı X- ışını floresans mikroskopisi olarak bilinen bir teknik kullandık.Bu teknikte hücredeki eser elementleri görüntülememiz mümkün oluyor, bu sayede moleküllerin kromoforlarla etiketlenmesine gerek kalmıyor.” dedi.

Biyolojik substratlara optik floresan molekül ya da kromoforların tutturulması, hücre görüntülemede yaygın olarak kullanılıyor. Bu sübstitüentler büyük ve hücre metabolizmasına müdahale ederek hücrelere zarar verir.

Araştırmacılar karmaşık reaksiyon adımları olmadan sadece yağ asitlerine tek bir brom bağlayarak, bu modifiye yağ asitleri ile hücreleri tedavi ettiler. Brom biyolojik görüntüleme için iyi bilinen bir yöntem. Hücreler, brom içeren yağ asitlerini metabolize etti.

Daha sonra araştırmacılar, hücredeki yağ asitlerinin ve bunların metabolize türevlerinin nerede olduğunu belirlemek için mikroskopi tekniğini kullandılar. Bu yöntem daha hassas ve daha yüksek çözünürlüğü sahip, perinükleer bölgede brom içeren molekülleri tespit ettiler ve bunlar nokta benzeri dağılım gösterdi.

Yazar Kazuto Yamauchi “yağ asitleri ve türevleri hücre fonksiyonu için oldukça önemli ayrıca bazı hastalıklarla da ilişkili” dedi. ” Hücrede tam olarak nerede bulunduğunu bilmek, yağ asitlerinin işlevlerini daha iyi bilmemizi sağlayacaktır.”

Araştırmacılar, tekniklerini doymamış yağ asitlerine uygulayarak kalp,kan damarları ve sinir gibi hastalıklarda rolünü açıklamaya yardımcı olmayı planlıyorlar.

Kaynak : sciencedaily.com

310 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!