İlaçlar Böcek Gelişimini Rahatsız Ediyor

İlaçlar Böcek Gelişimini Rahatsız Ediyor

Git gide artan sayıda ilaç doğaya ulaşıyor – çoğunlukla belirsiz sonuçlar doğuyor. Bir araştırma şimdi böcekler üzerindeki olumsuz etkileri gösteriyor.

Çevredeki antibiyotikler ve hormonlar böcek larvalarını gelişimde muhtemelen engellemektedir. Bunu  Kaliforniya Üniversitesinde John T. Trumble liderliğindeki bir çalışma grubu, farklı aktif maddelerle Trichoplusia ni larvaları besleyerek bir çalışma ile ispatladı. Deneylerde, kemirilen domates bitkilerine antibiyotik veya hormon içeren bir solüsyon döküldüğünde iki kat daha fazla hayvan öldü. Aktif maddeler içeren yapay yemli deneylerde bu etki daha da belirginleşti. Ekip, ABD yüzey sularında ölçülen konsantrasyonlara dayanıldığını iddia ettiği ilaç konsantrasyonlarını kullandı. Fakat bu değerler Almanya ve Avrupa’da ölçülen konsantrasyonlardan on kat ve yüz kata kadar daha fazladır. Çevrede, özellikle de sulardaki ilaçlar, çevresel etkileri az araştırılan lakin uzun süredir bilinen bir sorundur. İncelemelere göre alınan bir ilacın dörtte üçüne kadar değişmeden atılır ve böylece aktif maddeler atık su vasıtasıyla çevreye salınır. Şimdiye kadar bu engellenememiştir. Yüzey sularındaki önemli maddeler arasında, sadece insan tıbbından değil aynı zamanda tarımdan çevreye salınan antibiyotikler ve hormonal kontraseptif bileşenleri de vardır. Sonuncusu kimyasal olarak  ekdıson hormonuna benzer.

Trumble ekibi antibiyotikleri temsilen siprofloksasin, lincomycin ve oxytetracycline’ı ve hormonlar olarak dört farklı östrojen türevi kullandı. Suni yem ile yapılan deneylerde, araştırılan güve larvaları, bu aktif maddeler tarafından mortalite ve gelişme süresi üzerine önemli sonuçlar göstermiştir – ve bu her iki ilacın kombinasyonu ile daha da güçlüdür. Öte yandan, hayvanlar aktif madde çözeltisi ile sulandırılmış domatesler ile beslendirildiklerinde, bulgular daha az belirgin ve hatta kısmen çelişkiliydi. Her şeyden önce, çalışma grubu sonuçlarda bir gösterge olarak yüksek konsantrasyonda aktif maddeleri olan kaba işlenmiş atık sularının bitkilerin sulaması için endişe verici olacağını düşünüyor.

Kaynak : spektrum.de

151 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!