İncirde Hidrojen Peroksit Kullanımı Tehlike Saçıyor

incirde hidrojen peroksit kullanimi tehlike saciyor

İncirde düşük kaliteli gizlemek amacıyla kullanılan hidrojen peroksit kullanımının kanser riskini artırdığı iddia edildi.

Tarımda yüksek dozda ve denetimsiz kullanılan bazı zirai ilaçlar ve pestisitler, kanserojen veya kanser riskini arttıran kimyasal maddeler içeriyor. Türkiye’de kullanılan tarım ilaçlarının yüzde 70’i içinde Aydın’ın da olduğu Batı Anadolu’da tüketiliyor. Aydın’ın en önemli tarım ürünü olan incirde halk arasında “Ballı kara” diye tabir edilen nispeten daha koyu renge sahip incirlerin renginin açılması veya beyazlatılması, düşük kaliteyi gizleyerek üretici beğenisini kazanmak amacıyla “hidrojen peroksit” kullanılıyor. Normalde kuru incirde hidrojen peroksit kullanımının yasak olmasına rağmen bugün ticari kaygılar nedeniyle gerek iç pazara gerekse dış pazara sunulan incirlerin çoğunluğu az ya da çok oranda hidrojen peroksit ile temas etmiş halde hazırlanıyor.

Hidrojen Peroksit Güçlü Bir Kimyasal

Güçlü bir kimyasal olan hidrojen peroksit; kozmetik, ilaç, tekstil, gıda ve temizlik sanayisinde kullanılıyor. Hidrojen perokside bağlı toksisite gelişmesinde bu kimyasalın kullanım dozu, süresi, şekli, formu ve beraberinde başka bir kimyasala maruziyetin olup olmadığı gibi birtakım faktörler de önem arz ediyor. İnsanlarda AKUT ve kronik toksik etkiye sahip olan hidrojen peroksit, solunum yollarında irritasyon ve nefes darlığı, karın Ağrısı ve kanama, ciltte tahriş ve yanıklar, gözde ağrı ve konjonktivit, ışığa hassasiyet ve körlük, bilinç kaybı ve ölüme sebep olabiliyor. Yüksek düzeydeki hidrojen peroksite maruz kalma ancak bu ürünlerin üretildiği veya kullanıldığı iş ortamlarında oluşuyor. Hidrojen peroksit ile yapılan deneysel çalışmalarda genlerde mutasyona sebep olduğu; bunun ise kansere, kısırlığa, özürlü bebek doğumuna sebep olabileceği saptanmış. Yine yapılan bir başka araştırmada akciğerde kanserli hücrelere neden olan maddenin sigaradaki hidrojen peroksitin olduğu keşfedilmiş.

Hidrojen Peroksit Kullanımı Yasaklanmalı

İncirde hidrojen peroksit kullanımının yasaklanmasını isteyen Aydın Tabip Odası Yönetim Kurulu, yaptığı açıklamada; “Tüm bu gerçekler ışığında Aydın’da kuru incir üretiminde bu yoğunlukta hidrojen peroksit kullanımının olması hem bu iş kolunda çalışan işçilerde hem de bu ürünleri kullanan halkta ciddi sağlık problemleri oluşturduğun, daha ciddi sağlık problemlerini ortaya çıkarma ya da aday olduğunu görmekteyiz. Aydın’da yaş ve kuru incir üretiminin bir şansızlığı da, incirin yetiştiği bölgelerin yoğun Jeotermal santral istilasına maruz kalmasıdır. Jeotermal akışkanları ve buharları ise içerdikleri bor, hidrojen sülfür, kurşun, arsenik, radon, metan, kadmiyum gibi pek çok kimyasal ve kanserojen maddeler nedeni ile incire yetişme süresinde kalite ve miktar bakımından ciddi zarar vermektedir. Yetişme sürecinde bu kimyasal maddelere maruz kalan incirin kullanıma hazır hale getirilme aşamasında ticari kaygılar nedeni ile yoğun şekilde hidrojen peroksite maruz kalması, incirin insan sağlığına verdiği olumsuz etkiyi daha da arttırmaktadır. Aydın Tabip Odası olarak kuru incir üretiminde hidrojen peroksit kullanımının yasak olmasının kağıt üstünde kalmamasını, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün incir üretim ve tüketiminin her aşamasında ciddi şekilde kontrol ve denetimlerini arttırmasını talep ediyoruz” denildi.

Kaynak : milliyet.com.tr

851 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!