Trump Yönetimi Zehirli Çözücülerin Yasaklanmasını Geciktiriyor

Trump Yönetimi Zehirli Çözücülerin Yasaklanmasını Geciktiriyor

Trump yönetimi, Çevre Koruma Ajansı’nın üç tehlikeli çözücünün kullanımından kaynaklanan yüksek riski yasaklama planlarını erteliyor.

Bu planlar Obama yönetiminin son günlerinde şekillendi. O zamanlar Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), boya sökücü metilen klorür ve N-metilpirolidin (NMP) ve aerosol sprey yağ gidericilerinde kullanılan, kuru temizlemede nokta temizleme maddeleri ve buhar yağını temizleme maddesi olarak kullanılan trikloroetilen (TCE)’in yasaklanmasını önermişti. Bu kullanımlar kanser ve sinir gelişimi üzerindeki etkileri açısından insanları risk altına sokuyor.

Yasaklama planı hayata geçmiş olsa idi bu kısıtlamalar, Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nın çeyrek yüzyıldan daha uzun süre sonra ticari bir kimyasalın kullanımını yasaklaması olarak dikkat çekecekti. Buna ek olarak, Kongre’nin 2016’da Toksik Maddeler Kontrol Yasasını (TSCA) değiştirerek, EPA’nın kimyasalların yüksek riskli kullanımlarını kontrol etme yetkisini artırmasından sonra ilk yasaklama olacaktı.

Buna rağmen, Trump yönetimi, 14 Aralık’ta trikloroetilen (TCE) kullanımı için daha önce planlanan yasağı süresiz olarak öteleyeceğini ve önümüzdeki dönemde metilen klorür ve NMP için önerilen düzenlemeleri yeniden gözden geçireceğini sessizce açıkladı. Bu değişiklikler, metilen klorür ve NMP üzerindeki tekliflerin geri çekilmesini ve iki kimyasalın kullanımının kontrolsüz bırakılmasını içerebilir.

Bir çevre aktivisti grup olan Çevre Savunma Fonu’nda görevli üst düzey yetkili bir bilim insanı olan Richard Denison “Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), ajansın, bu üç çözücünün sağlıkla ilgili ortaya konan sonuçlarını görmezden gelen ve ajansın çözücülerin durumunu yeniden değerlendirmesini isteyen kimya endüstrisinin karşısında bir kez daha sesiz kaldı” diyor. Richard Denison, Trump yönetiminin bu hareketini, kongre’de her iki parti tarafından da desteklenen kimyasalların kullanımından kaynaklanan yüksek riskleri düzenleme konusunda Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA)’nı yetkilendiren Toksik Maddeler Kontrol Yasasını (TSCA) baltalama girişimi olarak nitelendiriyor.

EPA’nın üç çözücüye ilişkin planlarının ertelenmesi, yönetmeliklerin oluşturulması veya geri çağrılması için yönetimin gündemini ortaya koyan ve Beyaz Saray tarafından altı ayda bir yayınlanan bir belgede yer alıyor.

EPA Genel Sekreteri Scott Pruitt gündeme ilişkin bir açıklamada “EPA planı yasal düzenlemeleri ve yasaların hatalı, modası geçmiş, etkisiz veya gereksiz yere yükümlü olan mevzuatta iyileştirmeler yoluyla düzenleyici kesinlik sağlama taahhüdünü yayınlamak için yasal gereksinimlerini dengeliyor” diyor.

Kaynak : acs.org

32 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!