Kalp Damar Sağlığı için Çikolata

Kalp Damar Sağlığı için ÇikolataFotoğraf: Krittanawong ve ekibi, haftada 1 kez veya ayda 3,5 kez çikolata tüketiminin koroner arter hastalığı riskini azalttığını belirtti.

Haftada en az bir kez çikolata tüketimi, koroner arter hastalığı riskini azaltıyor.

Klinik çalışmalar, çikolata tüketiminin kan basıncı ve endotel fonksiyonu üzerinde olumlu etkileri olduğunu ve kardiyovasküler hastalıklar için faydalı olduğunu gösterdi.

Bununla birlikte, çikolata tüketiminin artmasının koroner arter hastalığı riskini azaltmada etkisi bilinmemektedir.

Baylor Tıp Fakültesi’nden Dr. Chayakrit Krittanawong ve ekibi, çikolata tüketimi ile koroner arter hastalığı arasındaki ilişkiyi araştırdılar.

Dr. Krittanawong, “Geçmişte yapılan klinik çalışmalar, çikolatanın hem tansiyon hem de kan damarlarının çeperi için yararlı olduğunu göstermiştir.” dedi.

“Araştırmamızda çikolata tüketiminin kalbi besleyen kan damarları, koroner arterler, üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri olup olmadığını görmek istedik.”

Araştırmacılar Amerika Birleşik Devletleri’nden 266.264, İsveç’ten 68.809 ve Avustralya’dan 1.216 olmak üzere toplamda çikolata tüketen 336.289 katılımcının üzerinde yapılan altı prospektif çalışma incelediler.

Ortalama 8,78 yıllık takip sürecinde 14.043 katılımcıda koroner arter hastalığı, 4.667 katılımcıda miyokard infarktüsü, 2.735 katılımcıda serebrovasküler sıkıntılar ve 332 katılımcıda kalp yetmezliği görüldü.

Haftada bir kereden daha fazla çikolata tüketen katılımcılar, haftada bir kereden az çikolata tüketenlerle karşılaştırıldığında koroner arter hastalığı riskinin %8 azaldığı sonucuna varıldı.

Krittanawong, “Çikolatanın içerisinde inflamasyonu azaltan ve iyi kolesterolü artıran flavonoidler, metilksantin, polifenoller ve stearik asit gibi sağlıklı kimyasallar bulunur.” dedi.

“Farklı çikolata çeşitlerinden hangisinin daha faydalı olduğunu ya da ideal bir porsiyon büyüklüğü olup olmadığını araştırmadık.”

“Çikolata, koroner arter hastalığının önlenmesi için umut verici görünüyor ancak sağlıklı ve dengeli bir diyette ne kadar ve ne tür çikolatanın önerilebileceğini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.”

Ne kadar miktar çikolatanın ideal olduğu belirsiz olsa da yazarlar aşırı tüketim konusunda da uyarıyorlar.

Dr. Krittanawong, “Ortalama miktarda çikolata tüketimi koroner arterleri koruyor gibi görünüyor olsa da aşırı tüketimin yarardan çok zararı olması muhtemel.” dedi.

“Ticari olarak satılan kalorisi yüksek ürünlerde kullanılan şeker, süt ve yağın özellikle şeker hastalarında ve obez bireylerde dikkate alınması gerekir.”

Araştırma sonuçları European Journal of Preventive Cardiology dergisinde yayınlandı.

Kaynak: sci-news.com

Okumanızı Öneriyoruz

Antibiyotiğe Dirençli Bakterilere Karşı Yeni Bir Tedavi: Zehirli Böcek İlaçları

N-Aril-C nitroazoller heterosiklik bileşiklerin önemli bir sınıfıdır. Bunlar pestisit ve mantar öldürücüler olarak kullanılır. Fakat …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: