Karbondioksiti Yakıta Dönüştüren Benzersiz Katalizörler

Teksas A&M Üniverstitesi Makine Mühendisliğinden bir ekip atmosfere salınan ve sera gazı etkisi yapan Karbondioksit(CO2)’i Hidrokarbon yakıta dönüştürerek hem kirlenmeyi azaltacak hem de artan enerji ihtiyacının karşılanmasına yardım edecek.

Makine Mühendisliğinde profesör olan ve araştırmayı yürüten Ying Li asıl amaçlarının CO2 ve H2O kullanarak güneş ışığının da yardımıyla adeta bir yapay fotosentez gerçekleştirmek olduğunu ifade etti. Prosesteki foto-katalizörlerin benzersiz bir özellik gösterip yarı iletken gibi davrandığını ve güneş ışığını emdiğinde elektronlarının uyarıldığını böylece bir elektriksel potansiyel oluşturulup H2O ve CO2 ‘i Karbon monoksit(CO) ve Hidrojene (H2) indirgeyip sıvı bir yakıt oluşturulmasını sağladığını da ekledi.

Prosesin ilk adımında salınan Karbon dioksitler yakalanarak tüm dünyadaki Karbondioksit miktarının üçte birine düşürmek hedefleniyor. Henüz karbondioksiti yakalayacak teknoloji olmasa da yakalanan karbondioksiti yakıta çevirmek çokta pahalı olmayacak. Katalizör Magnezyum Oksit(MgO) ve Titanyum dioksit(TiO2) den oluşuyor Magnezyum oksit, Karbondioksitin tutulmasını sağlarken Titanyum dioksit foto-katalizör gibi davranıp tutulan Karbondioksitle suyu reaksiyona sokarak yakıt üretilmesini sağlıyor.

Proje henüz araştırma aşamasında. Sorun şu ki kullanılan Karbondioksit ve Suyu yakıta çeviren solar sistemlerin verimliliği yüzde biri ikiyi geçmiyor. Li’ye göre ise Prosesi geliştirmek fazla zaman alacak ve malzeme güneş ışığının bir kısmını geri salacak. Li ve ekibi bu sorunu çözmek için nano malzemeler üzerine yoğunlaştı amaçları bu malzemeleri kullanarak güneş ışığını emecek ileri seviyede bir reaktör geliştirmek.

Li’nin araştırma grubundan doktora öğrencisi Huilei Zhao elbetteki başka fikirlerinin de olduğunu belirtirken yoğunlaştırılmış güneş ışığı kullanıldığında bunun reaksiyon için daha yüksek bir sıcaklık sağlayacağını böylece verimin çok daha yüksek değerlere ulaşacağını ifade etti.

Çalışma üçüncü yılında Ulusal Bilim Kurulundan araştırma için hibe ve Li’ye Kariyer Ödülünü getirdi. Li projenin sonunda yüksek bir dönüşüm verimi ne ulaşacağını ve çalışmalarının ticari bir boyut kazanmasını sağlayacaklarını belirtti.

Verimi yükseltmek için iki farklı sorunun cevaplanması gerektiğini söyleyen Li bunların yakıtta depolayabileceğimiz güneş enerjisi miktarı nedir? Ve yakıta dönüştürebildiğimiz CO2 miktarı nedir? Olduğunu ve eğer bu sorular cevaplanamazsa verimin sadece ekonomik yarış nedeniyle yüzde onlarda tutulacağını belirtti.

Li, malzemenin ticari olarak kullanabilmesinin, petrol ve doğalgaz fiyatlarını düşük kalmasını sağlarken eğer düşük dönüşüm değerleri elde edilirse malzemenin enerji ihtiyacını karşılamada cazibesini yitireceğini ifade etti.

Li, bu teknolojinin fosil yakıtlarla yarış haline girmemesini sağlayacaklarını söyledi. Diğer yandan fosil yakıtların aynı hızla tüketilirse sadece birkaç yüzyıl daha enerji ihtiyacımızı karşılayabileceğini ifade etti. Peki, ondan sonra ne olacak diye sora Li yine cevabı kendisi verdi Hidrokarbonların elektrik üretiminde, araçlarda ve uçaklarda kullanılan önemli bir yakıt olduğunu bu yüzden önemini hiç kaybetmeyeceğini vurgularken yenilenebilir enerji kaynaklarının da elektriği depolama iletmede yeterli verime sahip olmadığını belirtti. Bu yüzden geliştirdikleri yenilenebilir hidrokarbon teknolojisinin hem küresel ısınma için hem de enerji ihtiyacının devamlılığı için çok önemli olduğunu vurguladı.

Kaynak : phys.org

757 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!