Karbondioksitin Tutulması ve Kullanımı Büyük Çaplı Bir İş Haline Gelebilir

Karbondioksitin Tutulması ve Kullanımı Büyük Çaplı Bir İş Haline Gelebilir

UCLA, Oxford Üniversitesi ve diğer beş kurumdan araştırmacılar tarafından yapılan bir araştırmaya göre, karbondioksit yakalamak ve yakıtlar veya inşaat malzemeleri gibi ticari ürünlere dönüştürmek, yeni bir küresel endüstri haline gelebilir.

Böyle bir durumda, bu olay sera gazı emisyonlarını azaltarak çevreye yardımcı olacaktır.

Nature dergisinde yayınlanan araştırma yakıtlar ve kimyasallar, plastikler, inşaat malzemeleri, toprak yönetimi ve ormancılık da dahil olmak üzere, karbondioksit kullanmanın gelecekteki potansiyel ölçeğini ve 10 farklı yolunun maliyetini araştırmak için bugüne kadar yapılmış en kapsamlı çalışmadır. Çalışmada, fosil yakıtların yakılması sonucu ortaya çıkan atık gazlardan ya da endüstriyel bir işlemle atmosferden elde edilen karbondioksit kullanan prosesler ele alınmıştır.

Ve konuyla ilgili daha önce yapılan araştırmaların ötesine geçen bir adımda, yazarlar ayrıca biyolojik olarak fotosentez tarafından yakalanan karbondioksit kullanan prosesleri de göz önüne aldılar.

Araştırma, ortalama olarak her bir kullanım yolunun, aksi takdirde atmosfere kaçan yılda yaklaşık 0.5 gigaton karbondioksit kullanabileceğini buldu. (Bir ton veya metrik ton, 1.000 kilograma eşittir ve bir gigaton 1 milyar ton veya yaklaşık 1.1 milyar ABD tonudur.)

Üst düzey bir senaryo, teorik olarak karbondioksitin ton başına 100 $ altında bir maliyette, yılda 10 gigatondan fazla kullanıldığını görebilir. Ancak araştırmacılar, karbondioksit kullanmanın potansiyel ölçeklerinin ve maliyetlerinin sektörler arasında büyük ölçüde değiştiğini belirtti.

“Sunduğumuz analiz, karbondioksit kullanımının iklim değişikliğiyle mücadelede çözümün bir parçası olabileceğini açıkça ortaya koyuyor, ancak yalnızca her hükümet ve finans düzeyinde karar alma yetkisi olanlar, değişen politikaları ve birden fazla sektörde pazar teşvikleri sağlamayı taahhüt ettikleri takdirde.” dedi UCLA Samueli Mühendislik Okulu’nda seçkin bir kimya ve biyomoleküler mühendislik profesörü ve makalenin yazarlarından biri olan Emily Carter. “Aciliyet çok büyük ve değişimi etkileyecek çok az zamanımız kaldı.”

Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’ne göre, küresel ısınmanın, 21. yüzyılın geri kalanında 1,5 santigrat derece kadar tutulması, 100 ila 1.000 gigaton seviyesinde karbondioksitin atmosferden atılmasını gerektirecek. Halen, fosil karbondioksit emisyonları 2018’de 37 gigatonluk rekor bir seviyeye ulaşarak yıllık %1’den fazla artmaktadır.

Oxford’un Smith İşletme ve Çevre Okulu’nun müdürlerinden biri olan Cameron Hepburn “Sera gazı giderimi net sıfır karbon emisyonu elde etmek ve iklimi dengelemek için şarttır” dedi. “Emisyonlarımızı yeterince hızlı bir şekilde azaltmadık, şimdi de karbondioksiti atmosferden çekmeye başlamamız gerekiyor. Hükümetler ve şirketler buna devam ediyor, ancak yeterince hızlı değil.”

“Karbondioksitten yararlanma vaadi, karbondioksit giderimi için bir teşvik edici gibi davranabilir ve fosil yakıtların yerini alarak emisyonları azaltabilir.”

Etki azaltma stratejileri olarak bu yeni teknolojilerin başarısı için kritik öneme sahip olmaları, iklim üzerindeki genel etkilerinin dikkatli bir analizi olacaktır. Bazılarının cazip iş modelleri nedeniyle hızlıca benimsenme olasılığı yüksektir. Örneğin, bazı plastik üretim türlerinde, karbondioksitin bir hammadde olarak kullanılması, geleneksel hidrokarbonlar kullanmaktan daha karlı ve çevre açısından temiz bir üretim sürecidir ve kullandığından üç kat daha fazla karbondioksiti çıkarabilir.

Biyolojik kullanımlar, ortak faydalar elde etmek için fırsatlar da sunabilir. Diğer alanlarda, yararlanma küresel dekarbonizasyon sürecinde “daha ​​iyi bir seçim” alternatifi sağlayabilir. Bir örnek, havacılık gibi karbonu çıkarmanın daha zor olduğu sektörlerde bir rol bulabilen karbondioksitten türetilen yakıtların kullanılması olabilir.

Yazarlar “sihirli mermi” yaklaşımı olmadığını vurguladı.

Ayrıca UCLA’nın başkan yardımcısı ve dekan olan ve Princeton Üniversitesi’nde Enerji ve Çevre Emeritus Gerhard R. Andlinger Profesörü Carter “Çoğunlukla zaten var olan – tarım, ormancılık ve inşaatta gigaton ölçeğinde hareket edebilecek en belirgin çözümleri teşvik ederek başlardım” dedi “Zaten tarımda, ormancılıkta ve inşaatta var olan çözümlerle birlikte geliştirilebilecek,  karbondioksiti faydalı ürünlere dönüştürecek ve yakalayacak daha yüksek teknolojili çözümlere, özellikle Çin’le karşılaştırıldığında, ABD’de yapıldığından çok daha fazla, akademi, sanayi ve devlet laboratuarlarında Ar-Ge’ye agresif bir şekilde yatırım yapardım”

Kaynak : sciencedaily.com

125 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!