Kimya Mühendisliği Nedir?

kimya-muhendisligi-nedir

Kimya mühendisliği, temel olarak kimya bilimi ile matematik, fizik, biyoloji ve ekonomi bilimlerini kullanarak önemli endüstriyel, teknolojik ve çevresel problemleri çözümleyen bir mühendislik dalıdır.

Kimya mühendisliğinin 1950’li yıllarda AIChE (Amerikan Kimya Mühendisliği Enstitüsü) tarafından yapılan tanımı ise şöyledir: “Kimya mühendisliği mühendislik mesleğinin bir kolu olup, maddelerin fiziksel ve kimyasal değişimlerinin yer aldığı, üretim işlemlerinin uygulama ve gelişimi ile ilgilenir. Kimya mühendisinin görevi, içlerinde fiziksel ve kimyasal değişimlerin yer aldığı cihazların projelendirme, yapım ve çalıştırılmasından ibarettir.”

1970-1980’li yıllarda tekrar şekillendirilen kimya mühendisliği tanımı şu hale gelmiştir:

Maddeyi fiziksel ve kimyasal değişimlere uğratan cihazları ve özellikle değişimlerin (bileşim, hal ve enerji değişimleri) kendilerini mühendislik, ekonomi ve insan ilişkileri yönlerinden inceleyen bilim koluna kimya mühendisliği adı verilir.”

2000’li yılların tanımı ise aşağıdaki şekildedir:

Kimya mühendisliği, malzemelerin kimyasal yapılarının, enerji içeriklerinin veya fiziksel hallerinin değişime uğradığı proseslerin geliştirilmesi ve uygulanması ile ilgilenen engin ve çok yönlü bir mühendislik dalıdır.”

Kimya mühendisinin başlıca görevleri şunlardır:

 • Belirli bir kimyasal maddeyi veya ürünü en ekonomik şekilde üretmek amacıyla kurulacak işletmenin projesini hazırlamak,
 • Kurulacak tesis için gerekli araç ve gereç tipini belirlemek ve tasarımını yapmak
 • Tesisleri kurulma aşamasında denetlemek ve kontrolünü sağlamak,
 • Verimli ve kaliteli bir ürün elde etmek için üretim aşamasında ürünün kalite kontrolünün yapılmasını sağlamak , bunun sıklığı hakkında karar vermek,
 • Üretim için reçeteler hazırlamak, maddelerin karışım ve bileşim oranlarını tespit etmek ve bunların kontrolünü sağlamak ,
 • Üretim sırasında kullanılan yöntemin verimliliğini sürekli takip etmek , geliştirme faaliyetlerini yürütmek,
  Ürünün kalitesini artıracak araştırma ve geliştirmeler yapmaktır.

Kimya Mühendislerinin Çalışma Alanları

Kimya mühendislerinin çalışma alanları çok geniştir. Bunlardan bazıları :

 • Endüstriyel tesisler ,
 • Laboratuarlar ,
 • Özel ve kamu proje büroları ,
 • İthalat-ihracat büroları ,
 • Petrokimya sektörü ,
 • Otomotiv sektörü ,
 • Gıda sektörü,
 • Çimento ve refrakter sektörü ,
 • Seramik sektörü ,
 • İlaç sektörü,
 • Tekstil sektörü ,
 • Boya sektörü ,
 • Cam sanayii,
 • Metal ve kaplama sanayii ,
 • Gübre sektörü ,
 • Lastik ve kauçuk sektörü,
 • Savunma sanayii ‘dir .

Sorumlulukları

Kimya mühendislerinin bu sektörlerde sorumluluk aldığı bölümler şunlardır :

 • Araştırma-geliştirme,
 • Proses tasarımı ve optimizasyon,
 • Fabrika organizasyonu ve işletme ,
 • Kalite güvence , güvenlik ve çevre kalitesi,
 • Teknik satışlar , servis ve pazarlama,
 • Yönetim

Kaynak : che.itu.edu.tr, tr.wikipedia.org

203 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!