Kimya öğretmenlerinin atama feryadı

kimya ogretmenlerinin atama feryadi

Üniversitelerin kimya bölümlerini bitirip de öğretmen olarak atama bekleyen Kimya öğretmenleri, seslerini duyurabilecek bir mecra anıyor. Öteki branşlarda 1 yılda yapılan atamanın Kimya öğretmenliğinde yapılmadığını belirten branş öğretmen adayları, asıl öğretmen okulda olmadığı için derslerin emanet ellerde olduğuna dikkat çekiyorlar.

Kimya öğretmenlerinin ulaştırdığı mesajda şu görüşler dile getirildi :

Liselerin zorunlu olması, 10. sınıflarda Kimya dersinin zorunlu olması ve diğer etkilerle Kimya öğretmeni açığını da artırdı. Binlerce Kimya öğretmeni ise yüksek puanlarla yıllardır atama bekliyor.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın ücretli öğretmenlik sitemi ile ve farklı branş öğretmenlerini kullanarak bu işi götürmeye çalışması, ülkemizin ve yeni nesillerin geleceğine zarar veriyor. Çünkü ücretli öğretmenlik eğitim kalitesini erozyona uğratıyor. Dershane sistemini bitirerek, okullardaki eğitim kalitesini iyileştirmek isteyen devlet yetkilileri, liselerdeki boş Kimya öğretmeni kadrolarına gerektiği kadar atama yapmama yoluna gidiyor.

ÖSYM yapılan sınavlarda en zor soruları Kimya öğretmeni adaylarına sorma yolunu seçiyor. Buna rağmen Kimya öğretmenlerinin puanları öteki branşların çok üzerinde bulunuyor.

Binlerce Kimya öğretmeni yıllardır emek verdiği, sınavlardan yüksek puan aldığı halde, boş olan kadrolara atama yapılmıyor. Liselerde Kimya dersleri boş geçmekte veya “ücretli öğretmenlik” sistemi ile öğretmenler güvencesiz ve zor şartlar çalıştırılmakta.

Bu olumsuz şartlar eğitimcilerin psikolojisini olumsuz etkiliyor. Çoğu okullarda da Kimya derslerine farklı branş öğretmenleri giriyor. Oysa Kimya dersi farklı branşlardaki öğretmenlerle sürdürülemeyecek kadar hassas ve önemlidir.

Kimya öğretmeni alımları yıllardır çok az gerçekleşmekte. Kimya öğretmenlerine 5 yılda verilen toplam kontenjandan daha fazlası, başka alanlara sadece bir yılda veriliyor.

Ayrıca alan değişikliği ile başka alanlardan Kimya öğretmenliğine geçiş yapılması, atama bekleyen Kimya öğretmenlerini mağdur ediyor. Bu durumun eğitimi olumsuz etkilediği bir gerçek. Bu LYS-YGS sınavlarındaki Kimya netlerinden de görülmekte. 2014 Şubat ayında 376 Sınıf Öğretmeni Kimya Öğretmenliği’ne alan değişikliği ile geçirildi. (Alan değişikliğinden en fazla etkilenen ilk üç branştan biri de kimya).

Başka alanlardan geçiş için verilen bu kadar bol kontenjan, atama bekleyen Kimya Öğretmenlerine hiçbir zaman verilmiyor. Kimya Öğretmenleri gerekli niteliklere fazlasıyla sahip olduğu halde atamaları yapılmayarak açık alan değişikliği yapılarak giderilmeye çalışılmakta.

En önemli konulardan biri de okullardaki Kimya dersi saatinin yetersiz oluşu. Kimya dersi yetersiz olduğundan müfredat yetişmemekte, bu da LYS-YGS sınavlarına yansımakta. Bu durum öğrencileri dershaneye itmekte okulların eğitim kalitesini düşürmektedir konular üstünkörü geçildiğinden öğrencilerde olumsuz bir duygu oluşturmakta ve ezbere itmekte.

Kimya dersi ezber dersi değildir kimya dersi dershanede değil en iyi okulda öğrenilir. Genç, dinamik, bilişim çağının ihtiyaçlarına cevap verebilen, eğitimde teknolojiyi kullanabilen Kimya öğretmenlerinin, ihtiyaç olmasına rağmen boş bekletilmesi vicdanları sızlatmakta.

Liselerdeki boş Kimya öğretmenliği kadrolarına yeterli atama yapılmaması, genç Kimya öğretmenlerini mağdur ettiği gibi, ülkemizin ve milletimizin geleceğine de zarar vermekte. Bizler Kimya öğretmenleri olarak artık bu olumsuzluklara dur denilmesini istiyoruz. Yılların mağduriyeti giderilsin istiyoruz.

Kaynak : rotahaber.com
1.186 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!