Kimyasal Aşınma Bazı İklim Değişikliği Etkilerini Hafifletebilir

Bilim adamları iklim değişikliği ile ilgili etkileri ve süreçleri anlamaya çalıştıkça, ufukta bazı iyi haberler beliriyor.

Kimyasal aşınma, karbon dioksitin kayaları aşındırdığı ve daha sonra tortularda sıkışıp kaldığı bir süreci kapsar.  Florida State Üniversitesi’nin (FSU) bilim adamlarından oluşan bir ekip, kimyasal aşınmanın önceden bilim adamlarının düşündüğünden çok daha hızlı bir şekilde gerçekleşebileceğini ve potansiyel olarak günümüzdeki ve gelecekteki insanlardan kaynaklı iklim değişikliklerinin etkisini ortadan kaldırabileceğini buldular.

Bulgular Scientific Reports dergisinde yayınlandı.

Bilim adamları genel olarak bu sürecin gerçekleşmesinin yüzbinlerce, hatta milyonlarca yıl sürdüğünü ve ısınma eğilimlerinin son derece yavaş bir oranda azalmasına yardımcı olduğunu düşünürler.

FSU araştırmacıları şimdi sürecin potansiyel olarak milyonlarca yıldan ziyade,  birkaç on bin yıl sürebileceğini öne sürüyor.

Ancak bu kestirme bir çözüm değil.

Lider araştırmacı olan ve Florida State ile National High Magnetic Field Laboratory’ de doktora sonrası araştırmacılık yapan Theodore Them,  “Kimyasal aşınmanın artması, karbon dioksit artışına karşı Dünya’nın verdiği doğal tepkilerden biridir. İyi haber, bu sürecin fosil yakıt yakılmasının, ormansızlaşmanın ve tarımsal uygulamaların etkilerinin dengelenmesine yardım edebileceği yönünde. Kötü haber ise, en az birkaç bin yıldır insanların atmosfere yaydığı aşırı miktardaki karbondioksitin etkisini yok etmeye başlamayacağı yönündedir’’ dedi.

Kimyasal Aşınma Bazı İklim Değişikliği Etkilerini Hafifletebilir

Theodore Them ve arazi asistanı Emma Tulsky Kanada-Alberta’da arazi çalışmasında görülüyor.

Atmosferdeki karbon dioksit derişimi arttıkça iklim daha sıcak hale gelir. Daha sıcak iklim, atmosferden karbon dioksit tüketen ve sera etkisini hafifleten kimyasal aşınmayı hızlandırarak tekrar daha soğuk bir iklime neden olur.

Ekip araştırmayı yapmak için, yaklaşık 183 milyon yıl önce kitlesel bir yok oluşun meydana geldiği aralık olan Toarcian Oceanic Anoxic Event olarak da bilinen Erken Jura Döneminde, hızlı bir ısınma periyodu boyunca kayaların kimyasal olarak parçalanma oranını belirledi.

Çalışma Birleşik Krallık’ta bulunan Durham Üniversitesi’ndeki araştırmacılar ile birlikte yürütüldü. National MagLab’s Geochemistry Group’ daki en yeni analitik enstrümantasyon cihazlarını kullanan araştırmacılar, kaya örneklerinin eser elementlerini inceleyip ölçtüler.

Them, “Bu zaman aralığı boyunca kimyasal aşınmanın belirgin bir şekilde artmasına rağmen, bu olay önceden düşünüldüğü kadar büyük değildi. Ancak gerçekten çarpıcı olan şey, gezegenin bu tür kısa zaman çizelgelerinde bu çevresel değişikliklere cevap verme yeteneğidir” dedi.

Bu artan kimyasal aşınma süreci bir başka dezavantaja da sahip olabilir.

Araştırmacıların bulguları, Erken Jura Dönemi boyunca okyanuslara akan kırılgan kayalardaki besin maddelerinin de taşınmasından dolayı, yaygın olarak oksijen eksikliği olan okyanusların oluştuğunu gösteriyor.

Araştırmacılar, ısınmakta olan gezegen nedeniyle iklim ve hava koşullarında olacak değişikliklerin daha fazla yağış oluşturacağını ve kıyı bölgelerine taşınan nehir suyunun ve besin maddeleri miktarının artacağını düşünüyor. Bu durumun, gelecekteki kıyı okyanuslarının oksijensiz kalmasının hem boyutunu hem de süresini artıracağı ve bu alanlarda deniz yaşamını olumsuz yönde etkilemesi bekleniyor.

Makalenin ortak yazarlarından olan FSU Jeoloji Asistan Profesörü Jeremy Owens, “Gelecek iklim senaryolarını daha iyi tahmin etmek için, bunun gibi eski iklim değişikliklerini anlamak zamanlamayı, etkileşimi ve çevresel tepkiyi öngörmemize yardımcı oluyor” dedi.

 Kaynak: sciencedaily.com

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.