Kimyayı Hissedebiliyor musunuz?

Kimyayı Hissedebiliyor musunuz

Fotoğraf: İnsanlar hidrofobik ve hidrofilik bölgelerini ayırt edebilir

İnsanlar kendi parmaklarını kullanarak farklı yüzey kimyaları arasındaki ayrımı yapabilir.

Çoğumuz, molekül yapılarında sadece kendi üst tabakalarında farklı iki özdeş yüzeyin ayrımını yapmayı bekleyemezdik. Ancak tam da ABD’deki bilim adamlarının göstermiş olduğu şey budur.

San Diego Kaliforniya Üniversitesi’nden Darren Lipomi ve ekibi, silikat tabakalar alarak bunlardan silanize yüzeyler (hidrofobik) ve oksitlenmiş yüzeyler (hidrofilik) elde ettiler. Ardından, katılımcılardan parmaklarını bir yüzeyin ve bir yüzeyin ikisini birleştiren üç örnek üzerinde gezdirmelerini istediler ve katılımcılar yüzeylerden tuhaf olanı tanımladılar. Katılımcılar sadece iki yüzey arasındaki farkı ayırt etmekle kalmayıp ASC II alfabesindeki karakterler gibi yüzey üzerinde hidrofobik ve hidrofilik yama dizilerinin oluşturulduğu başka bir deney içerisinde oluşturulmuş ”Lab” kelimesini de okuyabildiler.

Lipomi, çalışmanın ‘ malzeme kimyası aracılığıyla psikolojik alan, özelikle psikofizik, ile mekanik alanı evlendirmeyi bu şekilde de yakın ilişki oluşturmayı’ sürdürdüğünü söylüyor. Şimdiye kadar insan algılaması üzerine araştırma, yüzey pürüzlülüğüne ve topoğrafyasına odaklanmıştı. Bu çalışmalar kısa süre önce yüzey kimyasına döndü ve benzer araştırmalar üzerinde çalışmakta olan İsveç Stockholm’daki Kraliyet Teknoloji Enstitüsü ‘nden Mark Rutland, bu çalışmanın ‘dokunsal algıdaki bulmacanın bir sonraki bulmaca parçası’ olduğu fikrine katıldığını belirtti.

Peki, insanlar yüzey kimyasındaki farkları nasıl ayırt edebilir? Yüzey pürüzlülüğü gibi, sürtünme de yüzey kimyası etkilerine aracılık eder. Lipomi ve ekibi, yüzey kimyasını ayırt edebilmemiz için bir mekanizma olarak gıcırdatan bir kapıyı andıran kaymaz sürtünme fenomenini vurguladı.

Araştırmacılar silikon bazlı bir polimerden yapılmış model parmak kullanarak katılımcıların yüzeye bastırdığı kuvveti ve parmaklarını yüzey boyunca hareket ettirdikleri hızı inceledi. Ve araştırmacılar, insanın oluşabilecek kuvvet kombinasyonlarını değerlendirdiğini ve yüzey kimyasını ayırt etmede hız aldığı sonucuna vardılar.

Lipomi ve meslektaşlarının bulguları için iddialı planları var. Onlar elektronik ve mekanik olarak yeniden yapılandırılabilen malzemeler kullanarak kullanıcıların dokunduklarında nesneleri hissetmelerini sağlayacak eldivenler tasarlıyorlar.

Bu alanda yapılan diğer uygulamalar ise robotik cerrahi cihaz ve kuvöz makineleri içerisinde sınırlanmış prematüre bebeklerde dokunsal duyumu uyaran cihaz kullanımını içerir.

Kaynak : chemistryworld.com

656 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!