Lityum Eldesi için Daha Çevreci Bir Yol

Lityum Eldesi için Daha Çevreci Bir Yol

Fotoğraf 1: Geliştirilmiş bir sorbent, Salton Denizi’nin yakınındaki gibi bir jeotermal enerji tesisinden açığa çıkan atık sıvıdan lityum elde edebilir.

Sorbent, jeotermal enerji tesisindeki atık sıvıdan batarya materyalini çıkarabilir.

Geliştirilmiş yeni bir sorbent, A.B.D’de diğerlerine nazaran kullanılmayan bir kaynaktan çevre dostu bir yol ile lityum elde edilmesini sağlayabilir: Jeotermal enerji tesislerinde üretilen atık su.

Bu tesisler derin jeotermal birikintilerden sıcak su pompalar ve bunu elektrik üretmede kullanır ve arkasında lityum-iyon bataryalar için çok aranan bir madde olan lityumu, yüzlerce ppm oranında içeren tuzlu bir çözelti barındırır. Atık suyu, yer altına pompalamadan önce lityum iyonlarını yakalayan bir sorbentten geçirerek, büyük miktarlarda asit veya tuz atığı oluşturabilen tipik ekstraksiyon yöntemlerinin ağır çevresel etkileri olmadan metali toplayabilir.

13

Fotoğraf 2: Lityum klorür ile eklenmiş alüminyum hidroksit, simule edilen jeotermal enerji tesisi atık suyundan, lityum iyonlarının %91’ini yakalayabilen bir sorbent olarak davranır. 

Yeni çalışmadaki sorbent aralarında klorür iyonları ve su bulunan [LiAl2(OH)6]+ tabakalarından yapılmıştır. Yapısındaki boşluklar ilave lityum iyonları ile doldurulabilir fakat sodyum gibi yarışan katyonlara izin vermeyecek kadar çok küçüktür.

Atık suyunun simule edilmiş hali kullanılarak, Oak Ridge Ulusal Laboratuvarı’ndan Parans Paranthaman ve meslektaşları geliştirilmiş sorbent ile atık su içindeki başlangıçtaki lityumun %91’ini yakaladılar ve malzemenin lityum için sodyum ve potasyumun üstünde oldukça seçici olduğunu buldular.

Utah Üniversitesi’nde bir metalurji mühendisi olan York R. Smith bu sorbentin, test edilen alternatif sorbentlerden daha düşük bir kapasiteye sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte araştırmacıların, lityum salınımı için sorbentten, diğer sorbentler için gerekli olan asit yerine lityum klorür kullanımının çevresel açıdan daha iyi olduğunu ekledi.

Kaynak : acs.org

Okumanızı Öneriyoruz

Süper Kapasitörler ve Piller: Gerilim Dolu Bir Karşılaşma!

Grafen Hibrit Malzeme İle Verimli Süper Kapasitörler Elde Edilebilir Münih Teknik Üniversitesi İnorganik ve Metal-Organik …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: