Mantarlardan Deri Benzeri Malzemeler Üretmek

Mantarlardan Deri Benzeri Malzemeler Üretmek

Geleneksel deri ve alternatifleri tipik olarak hayvanlardan ve sentetik polimerlerden elde edilir. Deri, giderek etik olarak sorgulanabilirliği artan ve çevre dostu olmayan deri üretim süreci ve hayvancılık ile et üretiminin yan ürünü olarak kabul edilebilir.(örneğin, otlatma için ormansızlaşma, sera gazı emisyonları, tabaklama işleminde tehlikeli maddelerin kullanımı). Polivinil klorür (PVC) veya poliüretan (PU) gibi plastiklerden sentetik deri malzemelerin üretimi de fosil yakıtlardan elde edilen kimyasallara bağlıdır.

“Mantarlardan elde edilen deri benzeri materyallerin devreye girdiği yer burasıdır, bunlar genel olarak CO2 nötrdür ve ömürlerinin sonunda biyolojik olarak parçalanabilir.” diyor Viyana Üniversitesi Kimya Fakültesi’nden olan ve Imperial College London’da misafir profesörlüğe sahip Alexander Bismarck.

Deri ikameleri, düşük maliyetli tarım ve ormancılık yan ürünlerinin (örneğin talaş) geri dönüştürülmesiyle mantarlardan üretilebilir. Bunlar, uzunlamasına boru şeklindeki yapılardan bir kütle oluşturan ve filamentli mantarların vejetatif büyümesini temsil eden mantar miselyumunun büyümesi için bir besleme stoğu görevi görür. Birkaç hafta içinde, mantar biyokütlesi toplanabilir ve fiziksel ve kimyasal olarak işlenebilir (örneğin presleme, çapraz bağlama). Bölüm başkanı Alexander Bismarck, “Sonuç olarak, bu mantar biyokütle tabakaları deri gibi görünüyor ve karşılaştırılabilir malzeme ve dokunsal özellikler sergiliyor” diyor. İlk biyoteknoloji şirketleri zaten mantarlardan elde edilen malzemeleri pazarlıyor.

Mantarlardan türetilen deri ikame malzemeleri tipik olarak tamamen biyolojik olarak parçalanabilir kitin (materyalde bir stabilizör görevi görür) ve glukanlar gibi diğer polisakkaritleri içerir. Alexander Bismarck ve Mitchell Jones (şimdi Viyana Teknoloji Üniversitesi’ne bağlı) kendi çalışmalarında, yalıtım gibi uygulamalar için kağıt ve köpük benzeri yapı malzemeleri üretmek için beyaz düğme mantarı A. bisporus ve dirsek mantarı D. confragosa gibi mantar türlerini kullanarak araştırmalar yaptılar.

Deri İkamesi Olarak Önemli Potansiyel

Bu inceleme makalesinde bilim adamları, büyükbaş ve sentetik derilerin sürdürülebilirliğini inceliyor ve mantarlardan elde edilen deri ikamelerinin ilk gelişmeleri ve ticarileştirilmesine genel bir bakış sunuyor. Yazarlara göre, mantar türevi deri benzeri malzemelerin üretiminde en büyük zorluklardan biri, “tek tip büyüme ve tutarlı kalınlık, renk ve mekanik özellikler sergileyen” homojen ve tutarlı miselyum matlar elde etmektir.

Bugüne kadar, bu malzemelerin üretimi esas olarak girişimci ruh tarafından yönlendirildi. Araştırmacılar, deri ikameleri için bir hammadde olarak mantarlar, sığır ve sentetik deriye uygun maliyetli, sosyal ve çevresel olarak sağlam bir alternatif sağlıyor ve sürdürülebilirlik bilincine sahip tüketiciler ve şirketler ile vegan topluluğunun özellikle ilgisini çekiyor. Onlara göre, “bu teknolojideki önemli gelişmeler ve mantar -biyokütle bazlı deri alternatifleri üreten şirketlerin sayısının artması , bu yeni malzemenin etik ve çevreye duyarlı kumaşların geleceğinde önemli bir rol oynayacağını gösteriyor.”

Kaynak: phys.org

917 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!