Metal Katalizleri Kullanılarak Esterlerden Eter Eldesi için Devrim Proses

Waseda Üniversitesi’nden bir grup araştırmacı yeni geliştirilen prosesi kullanarak esterden, nikel ya da paladyum katalizörlüğünde karbon monoksit çıkışı ile eter üretti. Kanser, sıtma ve daha fazlasıyla mücadele için ilaç geliştirmede yeni fırsatlar sunuyor.

Geleneksel yöntemde, aril halojenür ve fenollerden, bakır ya da paladyum katalizörü ile molekül içi çapraz bağlama tepkimesi kullanılarak diaril eter üretilir ama yüksek maliyet ve potansiyel tehlikeli halojenli atıklara yönelik endişeler de daha iyi bir yöntem ihtiyacını ortaya çıkarmıştır.

Bu araştırmada, diaril eter sentezi için aromatik esterlerden karbon monoksit, difosfin ligandını etkinleştiren nikel ya da paladyum katalizörlüğünde, başarıyla uzaklaştırıldı. Bu yenilikçi proses kullanılarak 30’dan fazla farklı aromatik esterden diaril eter üretilebilecek. Bu da daha ucuz ve kolay elde edilebilir materyal seçimine imkan sağlar. Mevcut tepkime, çok iyi bir verimle gram skalasında gerçekleştirilebilir ve yeni farmasötiklerin geliştirilmesi için hepsinin önemli bir etki yapması bekleniyor.

Kaynak : phys.org

Okumanızı Öneriyoruz

Antimikrobiyal Direnç

  Antimikrobiyal ilaçların kötüye kullanımının sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi hala ortadan kalkamadı. Bakteriyolog Alexander Fleming, 1945 …