Meyve Kabuklarında Bulunan Biyoaktif Moleküllerin Potansiyel Uygulamaları

Meyve Kabuklarında Bulunan Biyoaktif Moleküllerin Potansiyel Uygulamaları

Fotoğraf : Çalışma: Meyve Kabukları: İlaç Keşfi için Biyoaktif Doğal Ürünlerin Değerli Bir Kaynağı Olarak Gıda Atıkları. Kredi: ViktoriiaBondar/Shutterstock

Moleküler Biyolojide Güncel Sayılarda yayınlanan yakın tarihli bir çalışma, meyve kabuğu özlerinin potansiyel biyolojik uygulamalarını gözden geçirdi.

Avrupa Birliği (AB) yılda yaklaşık 89 milyon ton gıda atığı üretiyor. Meyve ve sebzelerin tek başına işlenmesi, toplam ürünün %25 ila %30’unda israfa neden olur. Yaygın atık ürünler olarak kabul edilmekle birlikte, tohumlar, kabuklar ve kabuklar enzimler, yağlar, karotenoidler, vitaminler ve polifenoller gibi biyoaktif moleküller içerir.

Meyve ve sebze atıkları, fenolikler, diyet lifleri ve diğer biyoaktif bileşikler için araştırılan ikincil metabolitlerden oluşur. Araştırmalar, temel besin maddelerinin ve fitokimyasalların meyve kabuklarında ve tohumlarında bol miktarda bulunduğunu göstermektedir. Örneğin, üzüm, limon, avokado ve mango ve jackfruit tohumlarının kabuğu, posadan %15 daha fazla fenolik içerir.

Bu derlemede, araştırmacılar meyve kabuğu ekstrelerinde bulunan biyolojik bileşikleri ve bunların potansiyel uygulamalarını tartıştı. Narenciye kabukları biyoaktif bileşikler içerir ve bazı bölgelerde öksürük, kas ağrısı, sindirim sorunları ve cilt iltihabını tedavi etmek için geleneksel olarak kullanılmıştır. Citrus unshiu ve C. reticulata’nın kabukları Japonya’da ‘Chimpi’ olarak ham ilaç olarak kullanılmaktadır.

Meyve Kabuklarında Biyoaktif Moleküller Ve İlgili Araştırmalar

C. hystrix’in meyve kabuklarından birkaç kumarin izole edilmiştir. Bazı kumarinler (izoimperatorin, bergomottin ve oksipeucedanin), değişen yarı-maksimal inhibitör konsantrasyonlarda (IC50) butirilkolinesterazı inhibe eder. Aynı bitkiden gelen diğer kumarinler (örn., oksipeucedanin hidrat), fare RAW264.7 hücrelerinde indüklenebilir nitrik oksit sentaz (iNOS) sentezinin inhibisyonunda yer almıştır.

Elaeagnus rhamnoides’in meyve kabukları kinon(lar), musizin, caulilexin C ve nor-seskiterpen içerir. Nor-seskiterpenin, bir virüs azaltma verim analizinde herpes simpleks virüsü 2 (HSV-2) üzerinde antiviral aktivite uyguladığı gösterilmiştir. Bir naftalin türevi olan musizin’in de daha az etkili olmasına rağmen anti-HSV-2 olduğu bulundu. Nar kabukları, anti-inflamatuar etkileri olan bir pirolizin alkaloidi olan punikagraninden oluşur. Ayrıca bu alkaloid, RAW264.7 hücreleri için sitotoksik değildir. Annona crassiflora meyve kabuklarının polifenol bakımından zengin fraksiyonu, diyabet tedavisinde potansiyel klinik uygulamalara sahip olabilecek antioksidan etkilere sahiptir.

Solanum melongena’nın meyve kabuklarında, HCT116, HepG2, HEp2, HeLa ve MCF7 gibi kanser hücre dizileri için sitotoksik olan solamarjin, solasodin ve solasonin gibi steroidal alkaloidler tespit edilmiştir. Clausena lansium kabuklarında klaulansin K, klaulansin J, karbazol-3-karboksilik asit vb. gibi karbazol alkaloidleri bulundu. Klaulansin K ve cümlenamidin α-glukozidazı inhibe ettiği rapor edilirken, claulansin J’nin Streptococcus aureus’a karşı orta düzeyde antibakteriyel etki gösterdiği bildirilmiştir.

Atalantia monophylla meyve kabuklarında bulunan Atalutum, standart eliptisinden 4.7 kat daha fazla aktiviteye sahip, kolanjiokarsinom hücreleri için güçlü bir sitotoksik bileşikti. A. monophylla’dan gelen diğer benzoil tiraminler, HeLa, HCT116 ve MCF-7 hücre hatlarına karşı sitotoksisite sergilemiştir. Bir çalışma, Wisteria floribunda meyve kabuklarından flavonlar çıkardı ve trombosit kaynaklı büyüme faktörü (PDGF) ile indüklenen vasküler düz kas hücrelerinin (VSMC’ler) inhibisyonu için umut verici birkaç aday buldu.

C. sinensis ve C. reticulata’da bulunan hesperidin’in güçlü anti-inflamatuar, antimikrobiyal, anti-kanserojen ve antioksidan etkiler gösterdiği bildirildi. Ayrıca hesperidin, eksikliği halsizlik, ağrı ve gece bacak kramplarına yol açtığı için ek bir diyet ürünü olarak da kullanılmıştır. Japon narenciye meyvesi ‘hebesu’nun kabuklarından elde edilen polimetoksi flavonlar, interlökin (IL)-1β ekspresyonunu inhibe ederek güçlü anti-nöroinflamatuar etkiler gösterdi.

Nobiletin, çeşitli narenciye türlerinin meyve kabuklarında bulunur. ve araştırmalar, anti-antioksidan, anti-inflamatuar ve anti-tümör aktivitesini göstermiştir. Başka bir çalışma, fare modellerinde nükleer faktör kappa-B’nin (NF-KB) nobiletin tarafından inhibisyonunu bildirmiştir. Ayrıca, in vivo çalışmalar, nobiletinin farklı kanserlere karşı koruyucu etkilerini bildirmiştir.

W. floribunda meyve kabuklarından ekstrakte edilen syringaresinol ve (–)-pinoresinol gibi lignanlar, PDGF ile indüklenen VSMC proliferasyonunu inhibe etti. Strychnos nuxblanda’nın meyve kabuklarındaki sesamin ve sesamolin, α-glukosidazın inhibisyonunu göstermiştir. Ayrıca, W. floribunda meyve kabukları, VSMC proliferasyonunu engelleyen β-sitosterol ve β-sitosterol glukopiranozid gibi steroidler içerir. Nar kabuklarında bulunan bir peptit olan Pepstatin A, aspartik proteazların bir inhibitörüdür.

Gıda Endüstrisindeki Uygulamalar

Çeşitli ülkeler gıda endüstrilerini düşük gıda israfını sağlamaya yönlendirmiştir. Bu nedenle, antimikrobiyaller ve antioksidanlar gibi biyoaktif bileşikler, gıda ürünlerinin raf ömrünü artırmak için uygun çözümler olarak tanıtıldı. Meyve kabuklarında bulunan bir dizi doğal ürün, antimikrobiyal, sitotoksik ve antioksidan özelliklere sahiptir. Biyolojik olarak aktif moleküllerin kaynağı olarak meyve kabuklarının kullanılması, bozulma bakterilerinin (Pseudomonas) ve S. aureus’un neden olduğu gıda zehirlenmelerinin önlenmesinde uygun olabilir.

Yenilebilir kaplamalar, gıda yüzeylerinde raf ömrünü artıran ve gıda özelliklerini ve işlevselliğini korumaya yardımcı olan ince tabakalardır. Bir araştırma ekibi, sığır köftesi için elma kabuğu bazlı bir kaplama sentezledi. Yenilebilir filmin uygulanmasının lipid oksidasyonunu engellediğini ve test edilen mikropların büyümesini bastırdığını ortaya çıkardılar.

Artan kanıtlar, farklı gıda ürünlerinin (kekler, karidesler, çilekler ve tofu) meyve kabuklarından elde edilen yenilebilir filmlerle kaplanarak raf ömrünün arttığını göstermektedir. İlginç bir şekilde, bazı araştırmalar probiyotik yoğurtlara toz meyve kabuklarının eklenmesinin Lactobacillus türlerini artırdığı gözlemlenmiştir.

Son söz

Endüstriyel gıda yan ürünlerinin önemli bir bölümünü oluşturan meyve kabukları, değerli kaynaklar olarak değerlendirilmemiştir. Bu çalışmanın yazarları, meyve kabuklarında çok sayıda biyolojik bileşik tanımlamış ve potansiyel uygulamalarını bildirmiştir. Genellikle sağlıksız ve istenmeyen bir yan ürün olarak kabul edilse de, diğerlerinin yanı sıra peptitler, steroidler, alkaloidler ve flavonlar dahil olmak üzere meyve kabuklarındaki çok çeşitli doğal ürünler insan sağlığı için önemli faydalara sahip olabilir.

Kaynak : news-medical.net

584 Kez Okundu

Fatma Ilgın Güller

1996 yılında Ankara’da doğdum. Ankara Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. Lise yıllarımdan itibaren kimya ilgimi çeken ve sürekli öğrenmek istediğim bir dal haline geldi ve lisansımı bu alanda mühendislikle birleştirerek almaya karar verdim. Bilgi paylaştıkça çoğalır prensibinden yola çıkarak hem son gelişmelerden haberdar olabilmek hem de bunları başkalarına aktarabilmek için İnovatif Kimya Dergisi’nin bir parçası oldum. İlgi alanlarım: nanoteknoloji, polimer yapıların sentezlenmesi, yeşil kimya, malzeme bilimi, biyokimya, fizikokimya. Bunlar arasında en çok ilgimi çeken ise doğaya zararı olmaması özelliğiyle yeşil kimyadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!