Maden Havuzları Yaban Hayatı için Cıva Maruziyet Riskini Artırıyor

Maden Havuzları Yaban Hayatı için Cıva Maruziyet Riskini Artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Peru’nun Amazon’unda küçük alüvyal altın yatakları için kazı yapan madenciler tarafından son yıllarda oluşturulan çukur ve göletlerin çoğalması, çevreyi önemli ölçüde değiştirdi ve aynı zamanda yerli topluluklar ve vahşi yaşam için cıva maruziyet riskini artırdı.

Daha önce ormanların hâkim olduğu bu yerler, bu küçük göller tarafından giderek daha fazla çoğalma noktası haline geliyor; bu çalışma, batık cıvanın altın madenciliği sürecinden kalan toksik bir artığın mikrobiyal aktiviteyle daha da toksik bir forma dönüştürülebildiği düşük oksijen koşullarını sağladığı sonucunu ortaya koyuyor. İncelenen nehirlerden 5 ila 7 kat daha fazla metil cıva elde edildi. Metil cıva, besin zincirinde yukarı çıkarken vücut dokusunda biyolojik olarak biriktiği için özellikle insanlar ve büyük yırtıcılar için yüksek risk oluşturmaktadır.

Duke Üniversitesi’nde ekoloji alanında doktora öğrencisi olan ve aynı zamanda çalışmayı yöneten Jacqueline Gerson, Peru Amazonlarında yaşayan yüksek biyolojik çeşitlilik ve çok sayıda yerli nüfus göz önüne alındığında bu durum özellikle endişe verici. Bu yüksek riskler, Asya, Sahra altı Afrika ve Güney Amerika’nın diğer bölgeleri dâhil olmak üzere, küçük ölçekli, düzensiz altın madenciliğinin yapıldığı diğer yerlerde de görülebileceğini söyledi. Topp, Gerson ve meslektaşları, 27 Kasım’da Science Advances dergisinde hakemli çalışmalarını yayınladılar. Zanaatkâr altın madencileri, kendilerini veya çevreyi korumak için genellikle yeterli güvenlik önlemleri olmadan altın cevherlerini topraktan ve tortulardan ayırmak için güçlü bir nörotoksin olan cıvayı kullandılar. Cıva zehirlenmesi, titreme, kas güçsüzlüğü, görme ve işitme bozuklukları ve koordinasyon ve denge kaybı dâhil olmak üzere çok çeşitli sağlık etkilerine neden olabilir. Ağır vakalarda doğum kusurlarına veya ölüme yol açabilir. Madenciler tarafından kullanılan cıvanın bir kısmı yakılarak veya yakındaki nehirlere dökülerek, önceki çalışmalarda belgelenmiş olan geniş kapsamlı çevresel ve insan sağlığı problemlerine neden olabilir. Yeni çalışma, madenciliğin araziyi nasıl değiştirdiğini ve aynı zamanda havuzların oluşturulması ve cıvadan burada meydana gelen metil cıvanın mikrobiyal işlenmesi yoluyla cıva zehirlenmesi risklerini nasıl artırdığını belgeleyen ilk çalışma.

Araştırmayı yürütmek için bilim adamları, Temmuz ve Ağustos 2019’daki kurak mevsimde Peru’nun Madre de Dios Nehri ve kolları, çevreleyen göller ve madencilik göletleri boyunca uzanan zanaat altın madenciliği sahalarının yukarı ve aşağı yönündeki sahalarda su ve tortu örnekleri topladı. Her numunedeki toplam cıva içeriği ve daha toksik metil cıva formundaki cıvanın oranını ölçtüler. Bu ölçümleri bölgeye ait otuz yılı aşkın yüksek çözünürlüklü uydu verileriyle birleştirilip,  sahadaki yapay göllenme ve cıva kirliliğinin boyutunu belirlediler.

Topp, “Madenciliğin yoğun olduğu alanlarda yapay göl ve göletlerdeki artışın, madencilik faaliyetleriyle birlikte altın fiyatlarının önemli ölçüde arttığı 2008’den sonra hızlandığını açıkça görebilirsiniz. Aksine, ağır madencilik yapılmayan alanlardaki havuzların toplam yüzey alanı, tüm çalışma süresi boyunca ortalama sadece % 20 artmıştır. Bu eğilimin ve neden olduğu çevre ve insan sağlığı risklerinin, altın fiyatları yüksek kaldığı sürece ve küçük ölçekli zanaatkâr altın madenciliğinin karlı bir faaliyet olduğu sürece devam etmesini bekliyoruz” dedi.

Kaynak: news-medical.net

Okumanızı Öneriyoruz

Yenilikçi Pil Kimyası Çinko-Hava Pilinde Devrim Yapıyor

Fotoğraf: Çinko-hava pil için yenilikçi pil kimyasının temeli alkali olmayan sulu bir elektrolittir. Geleceğin Sürdürülebilir …

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
error: