Nanoteknoloji Tıpı Nasıl Etkiler?

Nanoteknoloji Tıpı Nasıl Etkiler?

Nanotıp’ın Yükselişi

Nanotıp, travmatik yaralanmanın teşhis edilmesi, tedavisi ve önlenmesi için nano ölçekli yapısal malzemeler kullanan; bilim ve teknolojinin bir kombinasyonu olarak tanımlanmaktadır.

Bu tıp alanı özellikle, potansiyel biyoyararlanım ve hedef özgüllüğünün yanı sıra potansiyel sistemik ve organ toksisitesi gibi geleneksel tıbbın eksik kaldığı ve zorlandığı alanlarla ilgilenir.

Nano ölçekteki  bu parçacıklar, diğer muadillerine kıyasla bir dizi avantajlı özellik sergiler. Bunlardan bazıları;

 • Aktif ancak az çözünen moleküler maddelerin , sulu dispersiyonlar etkinleştirme
 • Aşağıdaki gibi endojen savunma mekanizmalarının bozunmasından korunma:
 • Enzimatik bozulma
 • Immunodgradation
 • Kan dolaşımında Retiküloendotelyal Sistem (RES) ile Sekestrasyon
 • Midede asit hidrolizi
 • Akciğerlerde mukosiliyer klirensi1
 • Vücuttaki belirli organ ve dokuları hedeflemek için hücresel ve hücre altı özgüllüğü
 • Multimodaller; Tanı ve tedavi işlevlerini eşzamanlı olarak uygulayabilirliği

Nanotıp ayrıca, bazı örnekleri verilen kategoriler gibi geniş çalışma alan vardır;

 • Nanodiagnostikler
 • İlaç Dağıtımı için Nanokarometreler
 • Nanorobotik Cihazlar
 • Nanogenerators
 • Nanodentistry

Nanoteknoloji Tıpı Nasıl Etkiler?

Nanodiagnostik

Nanoteknolojiye dayanan bir dizi tıbbi teşhis tekniği olan nanodiagnostik, araştırma dünyasında ortaya çıkmaya devam ediyor. Örneğin, NanoFlares, spesifik olarak kanser hücrelerine ışık bağlayarak  üretmek için tasarlanmış nanopartiküllerdir, böylece vücut boyunca metot kanser hücrelerinin doğru ve kesin şekilde tespit edilmesine izin verir2. NanoFlares, kan akışındaki kanser hücrelerinin saptanması için özellikle yararlıdır.

Nanodiagnostiklerde ek ilerlemeler, kanser tümörlerine eklenecek ve tipik olarak kanserin erken evrelerinde görülen yüksek biyobelirteç konsantrasyonuna sahip olan peptitleri serbest bırakacak nanopartiküllerin kullanımını içericekler2. Kanseri bu aşamalarda tanımlayarak, hatta belirgin semptomların ortaya çıkmasından önce bile , kanser hastalarının prognozunu büyük ölçüde artıracaktır.

Manyetik nanoparçacıkların, nükleer manyetik rezonans (NMR) teknolojisi ile kombine edilmiş olmasının, beyin nano-taneciklerinin beyin kanseri hücrelerinden kaynaklanan kan dolaşımındaki partiküller olan mikro-tanecikleri2  bağlayabildiği gibi, beyin kanserinin erken teşhisine olanak sağladığı da gösterilmiştir. Bunlar, nanoteknoloji ve tıbbın kesişme noktasında yer alan sayısız araştırma girişimlerinden sadece birkaç örnektir.

İlaç Dağıtımı için Nanokarometreler

Polimerik nano-taşıyıcıların bileşimi, boyutu, biyo-bozunabilirliği, morfolojisi ve yüzey işlevselliği, algılama, görüntüleme ve terapötikler dahil olmak üzere çeşitli tıbbi uygulamalar için özel olarak tasarlanabilir1.  Aynı zamanda ilaç dağıtım sistemleri olarak, nanokarterler, polimerin kontrollü biyodegradasyonunu takiben veya belirli bir uyaranın aktivasyonunu takiben ilaçların salınması için özel olarak tasarlanabilir.

Ek olarak, poliesterler, poli (amino esterler), poliamidler ve kitosandan türetilenler gibi bir heteroatom omurga içeren biyo-bozunabilir polimerik nanopartiküller, hastada kontrollü bir ilaç salımı sağlamak için hidroliz ve bağ ayrılmasını kolaylaştırabilir.

Nanoteknoloji ve Diş hekimliği

Lokal anestezikler, dişlenme renatizasyonunun tedavisi ve kalıcı aşırı duyarlılık tedavisi, tek başına olduğu kadar ortodontik yeniden hizalamalarda veya dental nano robotiklerde kullanımı gibi araştırmalar sırasında , nanoteknoloji ve diş hekimliği arasındaki entegrasyonla ilgili bazı yeni yaklaşımlar bulunmuştur.

Örneğin, nanorobotlar, insan dokusunda gezinmek için spesifik motilite mekanizmaları, tek tek sinir hücrelerindeki sinir impuls trafiğini değiştirmek veya ağızda veya günde en az bir kez ağız yoluyla diş macunu dağıtan dendrifisler (kötü nefes kokusu3 ) olarak kullanılabilir. Bu nano robotları kontrol etmek için, dahili bir nano bilgisayar yerel nöronal sensörlerin uyaranlarına yanıt vermek için önceden programlanmış talimatları uygular.

Kaynak : azonano.com

458 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!