Nikotin beyin hücrelerindeki reseptör gruplarını nasıl değiştiriyor?

Tütün dumanında bulunan birincil bileşik olan nikotinin, bazı nikotinik reseptörlerin alt gruplarında değişikliğe yol açtığı bilinmekle birlikte, nikotin bağımlılının mekanizması hala belirsizliğini koruyor.

Bu, Kentucky Üniversitesi’ndeki bir grup araştırmacıya, nikotinin beyindeki nikotinik reseptörlerin bir araya gelmesinde oynadığı rolü keşfetmek için, ilham verdi.

Kentucky Üniversitesi Kimya Bölümü lisansüstü öğrencisi olan Faruk Moonschi, 11-15 Şubat 2017 tarihleri arasında Louisiana’da New Orleans’da düzenlenen Biyofizikseğun 61.Yıllık Toplantısı sırasında; grubun geliştirdiği, flüoresan esaslı tek moleküllü bir teknik üzerine olan çalışmalarını sunacak.

Moonschi, ” Ülkemiz Bangladeş’teki birçok insan gibi, babam da ağır bir sigara içicidir” diyerek nikotin bağımlılığına olan ilgisini şöyle açıklıyor “Annem ve kardeşlerimin babamı  sigarayı bırakması için cesaretlendirmesine rağmen, o bunu asla başaramamıştı. Bu yüzden bağımlılığa yol açan sebeplerle ilgileniyordum ve nikotin bağımlılığının altında yatan sebepleri inceleyen   bir araştırma grubuna katıldım.

Grup, nikotine maruz kalmanın hücrelerin yüzeyi üzerindeki toplam nikotinik reseptör sayısını arttırıp arttırmadığını ve reseptörün bir arada bulunma biçimini değiştirip değiştirmediğini araştırdı. Moonschi, “Bunu yaparken, örneklerimizi lazer uyarılmasına maruz bırakmak için, işaretli proteinlerden verilen flüoresans sinyalini tespit ederken özel yapılı mikroskoplar kullanıyoruz.”dedi.

Genellikle, küçük bir molekül veya peptid olabilen bir ligand hücre yüzeyinde ilgili reseptör proteini ile bağlanır ve bu bir etkiye neden olur. Moonschi “Bu genel işlemin aksine, bazı araştırmacılar, aslında nikotinin sigara içenlerin beyinlerinin hücrelerine girererek nikotinik reseptör alt birimlerinin oranını değiştirdiği ve nikotinik reseptörlerin hücre altındaki bazı alt türlerini etkileyerek hücre yüzeyindeki nikotinik reseptörlerin diziliminde değişikliğe yol açtığı hipotezi ile dikkat çekti.

Bu yüzden, Moonschi ve meslektaşları, hücrelere endoplazmik retikulumden monte edilen nikotinik alıcıları, halihazırda bir araya getirilmiş ve hücre yüzeyine aktarılmış olanlardan ayırmak için tek bir molekül tekniği geliştirdiler. Ayrıca Moonschi “Bunu yaparak, nikotinin endoplazmik retikulumdaki nikotinik reseptörlerin alt birim oranını değiştirdiğini ve ayrıca endoplazmik retikulumdan plazma hücresine o anki şartlara göre taşınacağını da gösterdik” diye ekledi.

Bu bulgular, nikotin bağımlılığının mekanizmasını anlamak için önemli bir katkı sağlamış oldu. Moonschi, “Bağımlılık oluştuğunda nikotinin reseptör gruplarını nasıl değiştirdiğinin anlaşılması, sigarayı bırakmak için kullanılan bileşiklerin iyileştirici hedefleri hakkında bilgi sağlayacaktır” dedi.

Daha sonra, Moonschi ve meslektaşları “Nikotine maruz kalma nedeniyle canlı hayvanlarda stokiyometride de benzer değişikliklerin görülüp görülmediğini belirlemek için genetik olarak modifiye edilmiş fareler kullanılarak yapılan çalışmalarla araştırmalarını uzatacaklarını dile getirdiler. Ve “Sigara bırakmak için kullanılan bileşiklerinin nikotinik reseptörlerin stokiometriliğini nasıl etkilediğini de inceleyeceğiz.” diye de eklediler.

Kaynak : sciencedaily.com

Okumanızı Öneriyoruz

Bu Biyoelektronik Cihaz Çeper Potansiyelini Benzeri Görülmemiş Bir Şekilde Kontrol Edebiliyor

  Bu biyohibrit cihaz otomatik öğrenme algoritması(bknz: machine learning algorithm)  tarafından çalıştırılan bir kapalı döngü …