Omega-3 Takviyeleri Gençlerde DEHB Semptomlarını Azaltabilir

Fotoğraf: Omega-3 içeren balık yağı takviyeleri, düşük omega-3 seviyelerine sahip olan DEHB’li çocuklarda dikkati arttırmada etkili oluyor.

Translational Psychiatry’de yayınlanan bir çalışmaya göre dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan ve düşük omega-3 düzeylerine sahip gençlerde, omega-3 balık yağı takviyelerinin odaklanmış dikkat ve uyanıklığı geliştirdiği gözlemlendi.

Araştırmacılar, 6-18 yaşları arasında DEHB’li 92 gencin katılımı ile 12 haftalık bir çalışma yürüttüler. Katılımcılara yüksek doz omega-3 yağ asidi (eikosapentaenoik asit EPA) ya da plasebo verildi.

Katılımcılar, çalışmadan önce ve 12. haftada bir performans testi ile odaklanmış dikkat, dürtüsellik, sürekli dikkat ve uyanıklık olmak üzere dört madde üzerinden değerlendirildi.

EPA verilmiş olan gruptaki gençler, plasebo verilmiş olan gruptaki gençlerden odaklanmış dikkat bağlamında etki büyüklüğü 0.38 olacak şekilde daha fazla gelişme gösterdi. Odaklanmış dikkat ve uyanıklıktaki iyileşme, düşük EPA düzeylerine sahip çocuklarda etki büyüklüğü sırasıyla 0.89 ve 0.83 olacak şekilde daha belirgin hale geldi.

Başlangıçta EPA düzeyleri yüksek olan gençlerin ise dürtüsellik söz konusu olduğunda plasebo grubundan daha az gelişme gösterdiği gözlemlendi.

King’s College London Psikiyatri, Psikoloji ve Nörobilim Enstitüsü’nden Jane Chang, “Sonuçlarımız, balık yağı takviyelerinin omega-3 eksikliği olan DEHB’li çocukların dikkatini arttırmak için geleneksel farmakolojik tedaviler kadar etkili olduğunu gösteriyor.” dedi.

Chang, fazla miktar omega-3 takviyesinin bazı çocuklarda olumsuz etkiler doğurabileceğini de ekledi.

Kaynak: pharmaceutical-journal.com

Author

2002 senesinde İstanbul'da doğdum. İlk öğretimimi İstanbul'da tamamladım. Üsküdar Amerikan Lisesinde bir yıl İngilizce hazırlık okudum ve şu an 11. sınıf öğrencisiyim. Kimyaya, sağlığa, ecza sektörüne ve mühendisliğe ilgi duyduğum için İnovatif Kimya Dergisi'nde sağlık ile ilaç kategorilerine yönelik gönüllü çevirmenlik yapmaktayım. İleride de kimya mühendisliği ile ilgili bir kariyer hedefliyorum.