Yapılan Araştırmalar Yaşlanmanın 34, 60 ve 78 Yaşlarında Vites Değiştirdiğini Gösteriyor

Yapılan Araştırmalar Yaşlanmanın 34, 60 ve 78 Yaşlarında Vites Değiştirdiğini Gösteriyor

Fotoğraf: Stanford çalışmasına göre bir insanın yaşını kanındaki protein seviyesinden ölçmek mümkün

Stanford’da yürütülen yeni bir çalışmanın sonuçları; kan değerlerinde 34, 60 ve 78 yaşlarında üç büyük dönüşüm yaşandığını gösteriyor. Bu bulgu, yeni teşhis ve yaşlanma karşıtı çalışmalara yön verebilir.

Bu çalışma kapsamında; yaşları 18 ila 95 arasında değişen 4263 kişiden alınan kan plazması numunelerinde yaklaşık 3000’den fazla proteinin seviyeleri ölçüldü. 1379 protein ölçümünde kayda değer seviyeler tespit edilirken bu proteinlerden 9 tanesinin miktarları kullanılarak “numune sahibinin” yaşının büyük bir doğruluk payı ile tespit edilebildiği görüldü.

Proteinler insan vücudunun iş gücü olarak pek çok vücut hücresini oluşturuyorlar. Dolayısı ile protein seviyelerindeki değişiklikler pek çok farklı biyolojik prosesi başlatıyor, bitiriyor veya değiştiriyor. Araştırmacılar; bu proteinlerden bazılarının miktarlarının uzun yıllar boyu sabit kalıp, bir dönemde radikal kaymalar gösterdiğini tespit ettiler.

Bu radikal değişimler belirli bir trend takip ediyor ve özellikle 34, 60 ve 78 yaşlarında net bir şekilde tespit edilebiliyor. Bu yaşlarda vücudun biyolojik programında ciddi değişimler olduğu bu şekilde kesinleştirilmiş oluyor. Bu tespit, ne olup bittiğine dair yeni çalışmalar yaratabilir. Bu sayede, bu değişimleri nasıl durdurulabileceği, yavaşlatılabileceği veya tersine çevrilebileceği araştırılabilir ve yaşlanma karşıtı savaşa yeni bir boyut kazandırılabilir.

Bu çalışmanın bir diğer getirisi ise çeşitli ilaçların yan etkilerinin yaşlanmaya etkisinin araştırılmasına imkan sağlayacak olması.

Çalışma sonuçlarına göre; 1379 proteinden 895 tanesinin konsantrasyonu yaşa bağlı değişiklik gösteriyor. Başka bir deyişle; kadın ve erkekler farklı şekilde yaşlanıyor. Bu bulgular;  National Institutes of Health’in 2016 yılında yayınladığı cinsiyetin biyolojik yaşlanmaya etkisini tartışan politika ile de örtüşüyor.

Tabi ki, protein seviyeleri doğal yaşlarından daha genç seviyelerde olan çeşitli denekler de mevcut. Bu kişilerin genellikle; ortalamanın çok üstünde sağlıklı, fiziksel olarak daha güçlü ve ortalamanın üstünde bilişsel kabiliyeti olduğunu ortaya koydu.

Bu çalışma Nature Medicin’de yayınlandı.

Kaynak: newatlas.com

303 Kez Okundu

Melike Oya Oral

İzmir’de 1988 yılında doğdu. İzmir Atatürk Lisesi ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Bölümü’nü bitirdi. Dokuz Eylül Üniversitesi Endüstri Mühendisliği ve İzmir Ekonomi Üniversitesi Executive MBA programlarında yüksek lisanslarını tamamladı. Temel ilgi alanı malzeme bilimleri. 2012’den beri özel sektörde beyaz eşya, yapı malzemeleri ve tekstil sektörlerinde ArGe ve yeni ürün geliştirme bölümlerinde görev almakta. Hali hazırda Sun Tekstil ArGe Merkezi’nde çalışıyor.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!