Osmaniye’de Samandan Beyaz Kağıt Üretildi

Osmaniyede Samandan Beyaz Kağıt Üretildi

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen çalışmada, samandan beyaz kağıt üretimi gerçekleştirildi.

Projenin danışmanlığını Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Feridun Demir yaparken, araştırma görevlisi olarak ise Osman Cem Altıncı ve öğrenciler Sinan Savaşman, Serkan Kubat, Muhammed Hamo ve Ayhan Kaplan yer aldı. Kağıdın, esas olarak selülozik liflerden üretilir ve eğitim, paketleme ve temizlik amacıyla yaygın olarak kullanıldığını ifade eden Doç. Dr. Feridun Demir, “Küresel kağıt hamuru ve kâğıt üretiminde ana hammadde olarak ağaç kullanımı, orman kaynaklarının tükenmesine büyük ölçüde etki etmekte ve dolayısıyla yeşil alanların kaybı, toprak erozyonu ve sera gazı emisyonu gibi çevreye olumsuz etkilere neden olmaktadır. Şu anda, endüstriyel kereste üretiminin yaklaşık yüzde 45’i kağıt hamuru üretim sektöründe kullanılmakta ve Avrupa’da bu oran yüzde 50’ye ulaşmaktadır. Küresel kağıt üretim endüstrisinin sadece yüzde 10’u odun dışı lignoselülozik malzemeleri kendi süreçlerinde kullanmaktadır.” dedi. Proje ile Türkiye’de hasat sonrası yaygın olarak bulunan samandan oduna alternatif olarak beyaz kağıt üretmenin uygunluğunu test etmeyi amaçladıklarını ifade eden Demir, “Kereste olmayan bu samanın kağıt üretimi için kullanımı, ülkelerin saman kaynaklarına sahip olmasına bağlıdır. Büyük ve küçükbaş hayvanlara yem maddesi dışında başka önemli bir geri kullanımı olmayan bu maddenin, kağıt hamuru olarak kullanımı oduna göre daha az çevresel bozulma riski içermektedir. Hasat sonrası tarlalarda kalan samanın kağıt hamuru olarak kullanımı ise, anız yakma gibi doğal dengeyi bozucu, toprak verimliliğini azaltıcı, toprak canlılarının beslenme ortamını yok edici, toprak yorgunluğunu artırıcı, hava kirliliğini ve küresel ısınmayı artırıcı, tehlikeli yangınlarının çıkmasına sebep olması gibi olumsuz etkilerini ortadan kaldırmaktadır. Çalışmada kullanılan buğday samanı, hasattı yapılmış ve hayvan yemi olarak depolanan yerden alınmıştır. Uygun miktarda alınan saman, içerisindeki selülozu bir arada tutan ligninin çözülmesi ve hamur haline gelmesi için fiziksel, kimyasal ve mekanik işlemlere tabi tutulmuştur. Selülozun tamamen ayrışması ile elde edilen kağıt hamuru birkaç defa yıkanıp, uygun şekilde süzülmüştür. Beyaz kağıt üretimi için farklı kağıt hamuru numuneleri alınmış ve bu numuneler beyazlatma ve dolgu işlemleri için farklı kombinasyonlardaki beyazlatıcı ve dolgu malzemeleri ile işleme tabi tutulmuştur.” dedi. Doç. Dr. Feridun Demir, yapılan çalışmayla, beyaz kağıt üretimi için saman kullanımının uygunluğunun gösterdiğini ifade etti.

Kaynak : basakgazetesi.com

704 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!