plastik-yiyen-bakteri-ile-tanisin

Bulunan yeni bir bakteri türü, Dünya’nın en önemli sorunlarından birini çözmeye aday!

Araştırmacılar, şişelerde ve yiyecek kutularında en sık kullanılan plastik türlerinden olan Polyethylene terephthalate (PET) geri dönüşümünün geleceğini oluşturabilecek bir bakteri türü buldular.

Günümüzde Dünya genelinde yıllık olarak 45 milyon ton PET plastik üretilmekte ancak bunların sadece yarısı geri dönüşüm için kullanılabiliyor. Büyük bir çoğunluk da, kendilerini okyanuslarda veya dolgu alanlarında buluyor. PET’in dayanıklılığı yüzünden üretilen bir plastik olması, kendi kendine çözünmesi için 400 yılın üzerinde bir zaman geçmesi gerektiği tahmini ile sonuçlanıyor.

Ancak Japonya’daki araştırmacılar tarafından bulunan ve Ideonella sakaiensis olarak adlandırılan bu yeni bakteri türü, bu durumu değiştirebilir. Araştırmacılar, geri dönüşüm tesislerinden 250’nin üzerinde PET örneği ile, mikro organizmaların plastiğin yıkım sürecinde bir rol oynayıp oynamadıklarını inceledi.

Bu inceleme sırasında bakteri ile karşılaşan araştırmacılar, ince bir PET filminin üzerine koydukları bakterinin altı hafta içerisinde plastiği tamamen yıkabildiğini gördü. Tabii ki daha kalın plastiklerin yıkımı, daha uzun sürecektir.

İlginç olan ise, PET plastiklerin insan yapımı olmaları ve 1941 yılında patenti alınan bu plastik türünün yaklaşık olarak sadece 70 yıldır kullanılmaları. Bu durum da PET yıkımını sağlayan bu bakteri türünün bu kısa süre içerisinde evrildiğini ve halen evrim süreci içerisinde yer alabileceklerini öneriyor.

Durum ne olursa olsun, araştırmacıların buldukları bu yeni bakteri türü, plastiklerin geri dönüşümü için daha doğa dostu bir yöntem ortaya sunmakta ve araştırmacılar bu işlemin hızını artırabilirse, yeni türün öneminin çok daha fazla artacağını söylemek mümkün…

Kaynak : chip.com.tr

Author

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.