Polisan Kimya elektrikten tasarruf etti

polisan kimya elektrikten tasarruf etti

Yeni Gümüş Katalizörlü Formaldehit Üretim Tesisini devreye alan Polisan Kimya, Molibden Katalizörlü Formaldehit Tesisi’nde ise üretim prosesi teknoloji iyileştirmesi yaptı. İki yatırımla bir yılda yaklaşık 1 milyon KWh elektrik tasarruf etti.

Polisan Holding, sürdürülebilir yapısı ile grup şirketlerinde, ürün ve hizmet kalitesinden ödün vermeden birim hizmet veya ürün miktar başına enerji tüketimini azaltma çalışmalarını devam ettiriyor. Bu çerçevede elektrik, su, yakıt, buhar, hava, azot gibi tüm enerji kaynakları, belirlenen enerji politikası doğrultusunda etkin kullanılırken, enerji tüketimleri kontrol altında tutulup, hesaplanan enerji kritiklik seviyeleri esas alınarak verimlilik çalışmaları yürütülüyor. Polisan Holding ayrıca, yeni yatırımlarla gerek üretim teknolojileri gerekse üretim tesislerini yenileyerek ürün kalitesini arttırırken, maliyetlerini azaltıp, doğal kaynak kullanımını en aza indirmeye çalışıyor.

Yeni Tesis Devreye Giriyor

Çalışmalar kapsamında Polisan Kimya’nın, yeni kurduğu gümüş Katalizörlü Formaldehit Üretim Tesisi, 2015 Aralık ayı sonu itibarıyla start-up fazına geçiyor. Mevcut tesislerini devreden çıkararak güncel teknolojilerle kurduğu yeni üretim prosesi ile aynı ürünü yüzde 30 daha düşük enerji ile üretecek ve yıllık 530.000 KWh enerji tasarrufu sağlayacak. Polisan Kimya, ayrıca 2015 yılı enerji verimliliği projeleri arasında yer alan mevcut ve gelecek enerji tüketimleri ile önemli enerji tüketimini etkileyen değişkenleri inceleme projesini tamamlamış ve Molibden Katalizörlü Formaldehit Tesisi’nde kullanılan katalizör tipini, üreticisi tarafından geometrik yapısı değiştirerek geliştirilmiş katalist ile değiştirmeye karar verdi.

Elektrik Tasarrufu

Yeni molibden katalizör sistemi ile hava akışına dirençlerin azaltılması, yani basıncın aynı çalışma kapasitesinde yüzde 10 düşüşü, ayrıca aynı basınç ile yüzde 10 kapasite artışı, proses performansında artış ve enerji tüketiminde yaklaşık yüzde 14 düşüş sağlamayı hedefliyor. Yüzde 14’lük enerji tasarrufu sadece bu iyileştirme projesi ile yaklaşık 465.000 KWh’lık tasarruf sağlayacak. Böylelikle, yeni tesis ve teknoloji iyileştirmeleriyle bir yılda sağlayacağı yaklaşık 1 milyon KWh elektrik tasarrufu miktarı ile yaklaşık 600 hanenin 1 yıllık elektrik tüketimine eş tasarruf sağlamış olacaktır.

Enerji Yönetim Sistemi

Polisan Holding şirketlerinde kurulu olan Enerji Yönetim Sistemi’yle enerji etkinliği, kullanımı ve tüketimini kapsayacak şekilde, enerji performanslarını geliştirmekte ve sistemin sürekliliği sağlanıyor. Böylelikle ülke ekonomisine yük olan enerji konusunda sanayici olarak üzerine düşen görevleri yerine getiriyor.

Çevresel İzler

Polisan Kimya bünyesinde kurulan enerji izleme sistemleri, uzaktan erişim ile anlık elektrik tüketimleri izlenebilir hale getirildi. Böylelikle birimlerin günlük, saatlik elektrik tüketimleri takip edilebileceği gibi sistem harmonileri, anlık pik değerleri gibi birçok konuda da izlenebilirlik oluşturuldu. Ayrıca, 2012 yılında sektöründe gönüllü olarak Kurumsal Karbon Ayak İzi Çalışmaları başlatan ve faaliyetlerinden kaynaklanan enerji kullanımına bağlı karbon salınımını azaltan Polisan Holding, yarattığı tüm çevresel izleri en aza indirmeye devam edecek.

Kaynak : kocaeligazetesi.com.tr

731 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!