Polisan Kimya, Reçine Üretim Kapasitesini Artıracak

Polisan Kimya Reçine Üretim Kapasitesini Artıracak

Polisan Holding iştiraki Polisan Kimya, artan talep üzerine reçinede kapasite artışına gidiyor. Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil, bu yıl temelleri atılan yeni fabrikanın Nisan 2022’de faaliyete geçeceğini ve 150 bin ton olan yıllık üretim kapasitesinin yüzde 30 artacağını söyledi.

Formaldehit ve reçineleri grubunda üretim yapan Polisan Kimya; sunta, MDF, kontrplak, formika reçineleri, cam yünü ve taș yünü reçineleri, melamin, üre ve fenol bazlı formaldehit reçinelerine artan talep üzerine kapasite artışına gidiyor.

Polisan Kimya Genel Müdürü Selçuk Denizligil, bu yıl temelleri atılan yeni fabrikanın Nisan 2022’de faaliyete geçeceğini ve 150 bin ton olan yıllık üretim kapasitesinin yüzde 30 oranında artacağını duyurdu.

Yapı kimyasalları alanında önemli bir üretim gücüne sahip olduklarına dikkat çeken Denizligil, “Formaldehit ve reçineleri grubunda pazarın yüzde 40’ına sahibiz. Bu ürün grubunda pazarın en büyük üreticisiyiz. Yeni fabrika ile buradaki gücümüz bir kat daha artacak. Yapı kimyasallarındaki pazar payımızı da yüzde 20’ye çıkardık. Burada da en önemli ilk üç üreticiden biri durumunda bulunuyoruz. Bu alandaki satış ve üretim faaliyetlerimizle de sektöre nitelikli bir değer kazandırmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.

Artan Talebe Katma Değerli Hazırlık

Kimyanın son derece stratejik bir sektör olduğunu ve birçok sanayi kolunun ana girdisi durumunda bulunduğunu belirten Denizligil, şunları söyledi: “Kimya sektörü birçok sanayi kolunun ana girdisini oluşturuyor. Bununla birlikte katma değeri yüksek özel kimyasalların üretimi hala bir problem. Bu durum da, kimya sanayinin dış ticaret açığındaki payını artırıyor. Bugün Türkiye Kimya Sanayi hammadde bakımından yüzde 80 dışa bağımlı durumda bulunuyor. Polisan Kimya, yapı kimyasalları, formaldehit ve reçineleri konusunda uzman ve kendi uzmanlığını üretim kapasitesini arttırarak ülkeye daha fazla fayda sağlayacak bir noktaya taşımak istiyor. Yeni ürünlerin toplam ciromuz içindeki payı yüzde 17,5 seviyesinde ve bunu artırmak istiyoruz. Ar-Ge merkezimiz yeni fabrikamızda üretilecek yeni ürünler üzerine çalışıyor. Hem yurtiçi talebe daha fazla cevap vermek hem de ihracattan daha fazla pay almak, bunu da katma değerli yeni inovatif ürünlerle gerçekleştirmek istiyoruz.”

İhracatın Toplam Ciro İçinde Payını Artıracak

Ana ihracat pazarlarını Romanya, Bulgaristan, İtalya, Yunanistan, Kosova, İsrail, Mısır ve Avustralya olarak sıralayan Denizligil, ihracat gelirlerinin bu yılın ilk dokuz ayında toplam gelirden yüzde 12 pay aldığını bildirdi.

2021’de iç pazara yoğunlaştıklarını, ihracat ayağında ise yeni stratejilerle mevcut pazarlardaki konumlarını güçlendirme yoluna gittiklerini anlatan Denizligil, “Her şey plana uygun ilerliyor. Hedefimiz önümüzdeki yıllarda ihracatımızı yüzde 20-25 seviyelerine çıkarmak. Balkanlar ve Avrupa pazarını yani gelişmiş ülke pazarlarında etkin olmak önceliklerimiz arasında bulunuyor.” dedi.

Kaynak : dunya.com

460 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!