Rosalind Elsie Franklin

Rosalind Elsie Franklin

1920 yılında İngiltere’nin Londra şehrinde doğdu. Ailesi hem kamusal hem sosyal işlerde aktif roller almıştır. Franklinin babası bilim insanı olmak istemiş fakat  1.dünya savaşı dolayısıyla eğitimini yarıda kesmiş ve bir kolejde öğretmenlik yapmıştır. Franklin oldukça zeki bir öğrenciydi ve daha 15 yaşındayken bilim insanı olmak istediğini biliyordu. Babası kadınlar için böyle bir kariyere sahip olmanın zor olduğunu düşünüyor ve onun yardım kuruluşları için çalışmasını istiyordu. Fakat Franklin 1938 de Cambridge Üniversitesinde fiziksel kimya eğitimi aldı.

Okulu 2.olarak bitirerek araştırma bursu ödülünü almıştır. Franklin bir yıl Ronald George Wreyford Norrishin laboratuvarında oldukça başarılı bir şekilde çalışmıştır. Norrish onun potansiyelini fark etmiş fakat o kadın öğrencilerini çok fazla desteklemediği için Franklin ide desteklememiştir.  Daha sonra

İngiliz Kömür Kullanım Araştırma Derneğinde (CURA) araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. CURA derneği genç bir organizasyondu ve araştırma yapma yolunda daha az formaliteye sahipti. Franklin 1947 ye kadar CURA için çalıştı. Ve kömürün  fiziksel yapısı ile birçok sayıda çalışma yayımladı. Franklin’in eski bir arkadaşı olan Marcel Mathieu Fransa da birçok araştırma yürütüyordu. Mathieu, Franklin’in çalışmalarından etkilendi. Ve Franklin’e Devlet Kimyasal Hizmetleri Merkez Laboratuvarında araştırmacı olması için teklif sundu. Franklin X-ray difraksiyonun tekniğini Jacques Meringden öğrendi.

1951 de  Frankline Londra’da bulunan King’s College de 3 yıl araştırma bursu verildi ve Franklin orada X-ray kristalografisini geliştirdi. Aynı zamanda Maurince Wilkins de King’s College de DNA(deoksiribonükleik asit) yapı aydınlatmasında X-ray kristalografisini kullanıyordu.

Franklin kristalize DNA liflerinin iki ayrı yüksek çözünürlük fotoğraf setini elde edebildi. Franklin iki farklı DNA lifi kullandı , biri diğerinden oldukça farklıydı ve hidratlı bir yapıya sahipti. Bu sonuçtan yola çıkarak, DNA iplikçiklerinin boyutu ve fosfatlar muhtemelen sarmal yapının dışındaydı.

Franklin çalışmalarını King’s College de James Watson’ın katıldığı bir sunumda sergiledi. Watson The Double Helix (Çift Sarmal) kitabında Franklin’in konuşmasına dikkat etmediğini aynı zamanda konferans ve sonuçlarını Francis Crick’e tam olarak açıklayamayacağını itiraf etti. Watson ve Crick Cavendish Laboratuvarında DNA nın yapısını aydınlatmak için çalışıyorlardı. Wilkins Franklin’in elde ettiği verileri Watson ve Crick’e gösterdi. Bu veriler Watson ve Crick’in DNA için teorileştirdikleri 3D yapıları onayladı. 1953’de Wilkins ve Franklin, Watson ve Crick ile ″Nature″ dergisinde DNA üzerine çalıştıkları X-ray verilerini yayımladılar.

Franklin 1953’de Cambridge’ten ayrıldı ve tütün mozaik virüsünün yapısı üzerinde çalışmak için Birkbeck laboratuvarına gitti. Franklin bir yandan kanser hastalığı ile baş ederken bir yandan da birçok çalışma yayımladı. Ve 1958’de 37 yaşında yumurtalık kanserinden hayatını kaybetti.

1962 yılında ise James Watson, Francis Crick, Maurince Wilkins DNA üzerine yaptıkları çalışmalardan dolayı Nobel ödülüne layık görülmüşlerdir. Nobel ödülü Franklin hayatta olmadığı için onun adına verilmemiştir.

Okumanızı Öneriyoruz

Peter Dennis Mitchell

Peter Mitchell 29 Eylül 1920’de İngiltere’nin Surrey İlçesi’nde Mitcham’da doğdu. Ebeveynleri Christopher Gibbs Mitchell ve …