Ruj İzlerini Analiz Etmek İçin Yeni Adli Teknikler

Kent Üniversitesi’ndeki adli araştırmacılar tarafından geliştirilen yeni metod ile kanıtın olası kontaminasyonlara uğramasını engellemek amacıyla kanıt torbasından çıkarılmadan üzerindeki ruj kalıntısının hangi markaya ait ve hangi türde olduğunu tespit edebilmek mümkün.

Adli araştırmacılar, lazer ışığını algılayan Raman spektroskopisi adlı bir teknik kullanarak cam, doku veya sigara izmaritleri gibi bir olay mahallinde bırakılan parçalar üzerindeki ruj izlerini kanıtın sürekliliğinden ve korunmasından ödün vermeden analiz edebilecek.

Suç mahalindeki ruj izlerinin analizi,mağdur ve şüpheli gibi iki kişinin arasındaki fiziksel teması saptamak ya da suç mahalinde bulunmuş olan kişiyi saptamak için kullanılabilir.

Yeni teknik, adli bilimler için çok önemlidir; çünkü ruj izlerinin güncel analizi, yıkıcı adli tıp tekniklerine veya insan görüşüne dayanıyor.

‘Kanıtların sürekliliği adli bilimlerde büyük önem taşır ve torbadan çıkarılmasına gerek kalmazsa korunabilir. Raman spektroskopisi kanıt torbası gibi şeffaf katmanlar aracılığıyla analiz yapılabileceği için idealdir. Adli amaçlı Raman spektroskopisi, mikroskopik numunelerin hızlı ve tahribatsız olarak analiz edilebilmesinin avantajlarına da sahiptir.’ Dedi Fizik Bilimleri Profesörü Michael Went.

Raman spektroskopisi, kimyasal bağların ışık ve titreşim enerjisini içeren bir süreçtir.Bir malzeme(bu çalışmada ruj) ışık saçtığında, ışığın büyük kısmı orijinal dalga boyunda dağılır fakat malzemenin moleküllerinin titreşim enerjisindeki değişiklikler nedeniyle değiştirilmiş dalga boylarında çok küçük bir oran dağılır. Bu ışık, çeşitli tip ve markaların ruj spektrumlarıyla karşılaştırılabilen karakteristik bir titreşimsel parmak izi veren bir Raman spektrumu vermek üzere bir mikroskop kullanılarak toplanır. Dolayısıyla ilgili ruj kimliğini belirlemek mümkündür.

Aynı yöntemi,fondoten tozu, göz kapağı ve cilt kremleri gibi diğer kozmetik kanıt türleri üzerine uygulamaya yönelik araştırmalar da devam etmektedir.

Kaynak : sciencedaily.com

499 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!