Mérieux NutriSciences ile Röportaj

Mérieux NutriSciences ile Röportaj

1-) Merhaba, öncelikle röportaj için çok teşekkür ederiz. Sizi biraz tanıyabilir miyiz?

Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olduktan sonra yine aynı üniversitede Analitik Kimya üzerine yüksek lisansımı aldım. Yüksek lisans eğitimim esnasında, o dönem üniversite bünyesinde kurulu olan Unilever firmasının Ar-Ge Projesinde Ar-Ge uzmanı olarak görev aldım. Ardından Kalite Sistem Laboratuarları’nda 2005 yılında Non-food Birim Sorumlusu olarak başladığım görevime, 2012 yılında Kimya Birim Sorumlusu olarak devam ettim. 2016’dan bu yana Kalite Sistem Mérieux NutriSciences bünyesinde Kimya Operasyon Müdürü olarak çalışmaktayım.

2-) Mérieux NutriSciences kuruluşu hakkında bilgi alabilir miyiz. Bir kuruluş hikayesi var mı?

Dr. Charles Mérieux tarafından kurulan ve sonra aileden Alain Mérieux tarafından yönetilen Institut Mérieux, insan ve hayvan aşıları konusunda dünya lideri bir kuruluş olmuştur.

1990’larda gıda güvenliği ve beslenme konularında da çalışmalar genişletilmiş ve Amerikan gıda test şirketi Silliker’in satın alması gerçekleştirilmiştir. Bu yapı daha sonra Mérieux NutriSciences adı altında çalışmalarına devam etmiştir. Gıda güvenliği ve kalite alanlarındaki 50 yıllık deneyimi sayesinde, Mérieux NutriSciences gıda endüstrisinin güvenini kazanmış ve uzmanlığını diğer endüstrilere de genişletmiştir.

 3-) Mérieux NutriSciences firmasını diğer firmalardan ayıran noktalar nelerdir?

Mérieux NutriSciences’ın rakiplerinden farkını özetlemek gerekirse, adanmış ve yetenekli uzmanlar, en zorlu sorunları çözebilecek bilim insanları, sürekli gelişmeyi sağlamak için düzenli ortaklık arayışları, müşterilerimizin kriz ve benzeri her durumu için net bir çözümünü gösterebiliriz.

 4-) Hangi ülkelerde faaliyet gösteriyorsunuz. Bu ülkelerin isimlerini alabilir miyiz?

21 ülkede faaliyet göstermekteyiz. Bu ülkeler; Avustralya, Brezilya, Kanada, Şili, Çin, Fransa, Hindistan, İsrail, İtalya, Mauritius, Meksika, Polonya, Portekiz, Suudi Arabistan,

Singapur, Güney Afrika, İspanya, İsviçre, Hollanda, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri’dir.

 5-) Hangi alanlarda ne tür hizmetler veriyorsunuz? Bu verilen hizmetlerin standartları hakkında bilgi verir misiniz?

Gıda, yem, çevre, biyosidal, deterjan, kozmetik, ilaç ve tüketici ürünleri güvenliği için analiz, denetim, eğitim, danışmanlık ve belgelendirme hizmetleri vermekteyiz.

Laboratuarlarımız ISO/IEC 17025 standardına göre; muayene hizmetlerimiz ise ISO/IEC 17020 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumundan (Türkak) akreditedir.

Müşterilerimize SSOP, GMP, HACCP, ortam izleme programları, kalite yönetim sistemi danışmanlığı, alerjen yönetimi, gıda savunması, gıda sahteciliği gibi kapsamlı ve uzman danışmanlık hizmetleri sunmaktayız. Ayrıca etiketleme-mevzuat hizmetleri, raf ömrü-stabilite çalışmaları, duyusal tüketici araştırmaları, gıda güvenliği program denetimleri, otantisite testleri gibi konularda da destek sağlamaktayız.

Mérieux NutriSciences, önde gelen bir eğitim hizmet  sağlayıcısı olarak geniş kapsamlı uygulamalı sektör deneyimine sahip, teknik açıdan kalifiye uzmanlar tarafından uluslararası eğilimler ışığında hazırlanmış eğitimler sunar.

Mérieux NutriSciences ile Röportaj

6-) Kalite nedir. Firmanızın kalite tanımını öğrenebilir miyiz?

Mérieux NutriSciences, gıda tedarik zincirinin her aşamasında beslenme araştırmaları, bilimsel mükemmeliyet ve yenilikçi bakış açısı ile kendini gıda güvenliği ve kalitesini arttırmaya adamış bir kuruluştur. Global gıda endüstrisinin önde gelen temsilcilerinden biri olarak, Gıda Güvenliği ve Kalite testleri, uzmanlık konularımızın başında yer alır.

Mérieux NutriSciences; araştırma, analitik ve biyoanalitik hizmetler konusunda yüksek kalitede hizmet sunarak ve müşterilerin gereksinim ve beklentilerini karşılamak için çaba sarf ederek müşterilerinin ihtiyaçlarını anlamaya ve bu ihtiyaçları karşılamaya çalışmaktadır. Şirket; bilimsel araştırma ve teknolojik bilgi sağlamakta, uzmanlarımıza sürekli eğitim vermekte ve aynı zamanda teknik bilgi, tarafsızlık, karar ve hizmetlerimizin işlemsel bütünlüğü konusunda müşterilerimize güven sağlamaktadır. Buna ek olarak, biz sadece ilgili ulusal / uluslararası standart, yönetmelik ve güncel olan düzenleme gereksinimlere uymakla kalmayıp aynı zamanda onlardan üstün olarak kalite yönetimi sisteminin etkinliği ve verimliliğini sürekli geliştirmekteyiz.

7-) Gıda sanayisinin lider şirketlerine çözüm sunmanın zor yanları nelerdir? Bu konuda firmalar sizi zorluyor mu?

Müşteri ilişkileri yönetimi lider şirketler için kurduğumuz özel müşteri ilişkileri temsilcileri kanalıyla yapılmaktadır. Müşterilerimiz için her şeyden önce çözüm ortağı olmaya gayret etmekteyiz. Bu nedenle öncelikle müşterilerimizin faaliyet alanları ile ilgili bilgi sahibi olan bir ekiple çalışmaktayız. Çalıştığımız şirketlerin çözüm ortağı olarak, bizden talep edilen isteklere tam olarak ve zamanında cevap vermek bizlerin önceliğidir. Bunu sağlayabilmek farklı birimler ile iş birliği içinde olma zorunluluğu ve organizasyonel uyum içinde kesintisiz iş akışı ile mümkün olmaktadır. İş önceliği sunabilmek için tüm imkanlarımızı ve hazır iş gücümüzü müşterilerimize dengeli bir şekilde sunmamız gerekmektedir. Firmaların bizden istekleri ise doğru ve güvenli bilgiyi zamanında almak, bu nedenle farklı sektörlerin isteklerini doğru değerlendirip, öncelik sıralaması yaparak geri dönüş yapmamız gerekmektedir.

 😎 Birleşmiş Milletlerin “Küresel İlkeler” sözleşmesine imza atan ilk ve tek kuruluş olma özelliğini neye borçlusunuz?

Kalite Sistem Mérieux NutriSciences 1991’den bu yana sürdürdüğü faaliyetlerinde yalnızca verdiği hizmetin kalitesi ile değil, aynı zamanda insan hakları, çalışanların sosyal ve yasal hakları, çevre ve etik konularında gösterdiği duyarlılıkla da lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. Yönetim faaliyetleri ile uyumlu olarak Global Compact’ta yer alan her türlü sorumluluğu fazlasıyla gündeme getiren bir kuruluşuz. Küresel ilkeler Sözleşmesi kapsamında benimsediğimiz tüm ilkeleri pazarda tüm müşteri ve tedarikçilerimizle paylaşmaktayız.

9-) Kalite Sistem 17025 ve 17020akreditasyonları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kalite Sistem Merieux NutriSciences Test Laboratuvarları testlerde ISO/IEC 17025:2005 standardına göre, muayene hizmetlerinde ise ISO/IEC 17020:2012 standardına göre Türk Akreditasyon Kurumu’ndan (Türkak)  akreditedir.  Akreditasyon gerekliliklerine uyumluluk, üçüncü bir tarafça onaylanmış olup, kuruluşun hem teknik hem de yönetimsel becerilerini garanti altına almaktadır. Akredite bir uygunluk değerlendirme kuruluşunca verilmiş bir uygunluk belgesine sahip bir ürün veya hizmet, bu ürün veya hizmet için uygulanabilir olan gereklilikleri  sağlamakta olduğuna dair güven telkin etmekte, bu sayede akreditasyon ticarette teknik engellerin kaldırılmasına katkıda bulunmaktadır.

Mérieux NutriSciences ile Röportaj

10-) Şirketinizdeki kariyer basamakları hakkında bilgi alabilir miyiz?

Kalite Sistem Merieux NutriSciences’de kariyer planları, çalışanların sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinliklerle uyumlu olarak hazırlanır. Şirket, çalışanların mesleki konularda ve kişisel gelişimlerine yönelik kendi kariyerlerini belirlemede destekleyici rol üstlenmektedir.

Şirketimizin kariyer yönetiminde temel amacı, çalışanlarımızın işe bağlılığı ve iş tatminini arttırmak, çalışanlarımızı yeni ve değişik alanlara girmeleri için teşvik etmek, çalışanlarımızın yeteneklerini kariyer fırsatlarına uygun olarak düzenlemek, eğitim programları oluşturmak ve çalışanlarımızın sürekli bir gelişime tabi tutmak ve var olan insan kaynağımızı etkili ve verimli kullanmak olarak belirlenebilir.

11-) Kimya üzerine bölüm bitiren arkadaşlar şirketinizde hangi pozisyonlarda görev alabiliyor ve bu pozisyonlarda işe alırken nelere dikkat ediyorsunuz? Mérieux NutriSciences firmasında çalışmak isteyenlere ve yeni mezunlara önerileriniz nelerdir?

Seçme ve yerleştirme uygulaması, Kalite Sistem Merieux NutriSciences bünyesinde mevcut pozisyon açıklarını belirleyerek şirketin vizyon, misyon, hedef, kültür ve değerlerimize en uygun adaylarla doldurulması yönündedir. Kimya bölümünden mezun olan arkadaşlarımız, laboratuvar, satış ve denetim bölümlerimizde değişik görevlerde çalışma imkanına sahip olabiliyorlar.

12-) Son olarak sektörün büyümesine ve gelişmesine katkıda bulunacağını düşündüğünüz tavsiye ve önerileriniz nelerdir? 

Sektörün isteklerini doğru değerlendirip, hızla büyüyen yeni iş kollarına cevap verebilecek, esnek çalışma şartlarına sahip global firmalar piyasa şartlarına daha kolay uyum sağlamaktadır. Gelişen ve değişen pazar paylarını elinde tutabilmek için Ar-Ge faaliyetleri ve teknolojik yatırımlar yapılması gerekmektedir. Piyasa denetimleri arttırılmalı,  daha kaliteli ve halk sağlığını olumsuz etkilemeyecek, çevreci ürünlerin üretilmesi konusunda sektör bilinçlendirilmelidir.

Soruları Hazırlayanlar

Yavuz Selim Kart

1.945 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!