Sitrik Asit, Çeliğin Korunması için Yeşil Bir Alternatif Olabilir mi?

Sitrik Asit, Çeliğin Korunması için Yeşil Bir Alternatif Olabilir mi?

Fotoğraf: Metal koruyucuya yeşil alternatif olarak sitrik asit. Avrupa Uzay Ajansı

Nitrik asit şu anda endüstriyel uygulamalarda paslanmaz çeliği korozyondan korumak için en yaygın olarak kullanılan pasifleştirme çözümüdür. Ancak nitrik asit, çok asidik olması, toksik dumanları, sera gazları ve ürettiği tehlikeli atıklar nedeniyle çevre ve güvenlik gibi birçok açıdan tehlikelidir. Sitrik asit ise doğal kaynaklardan üretilebildiğinden, daha düşük asit konsantrasyonları gerektirdiğinden ve toksik dumanlar veya tehlikeli atıklar üretmediğinden umut vericidir.

Şimdiye kadar, sitrik asit uzayda nadiren kullanılmıştır ve bu yüzden performansı tam olarak kanıtlanmamıştır.

İngiltere’de ESR Teknolojili bir TDE aktivitesi (T724-403QT), uzay aracı ve zemin destek yapılarında tipik paslanmaz çeliğin pasifleştirilmesinde kullanılan, sağlık açısından tehlikeli nitrik asit yerine sitrik asit kullanılmasının uygunluğunu değerlendirilmek istendi.

Sitrik asidin uygunluğunu değerlendirmek için hem metalurjik hem de (östenitik, yağışla sertleştirilmiş ve martensitik) çeşitli metalurjik tiplerden yapılan üç paslanmaz çelik kalitesi hem kaynaklı hem de kaynaklı olmayan koşullarda incelendi.

Örneklerin kapsamlı testleri (kimyasal bileşim, korozyon direnci ve mekanik özellikler) yapıldı ve nitrik asit ile pasifleştirilen örneklerle karşılaştırıldı.

Bu aktivitenin sonuçları, daha çevre dostu sitrik asit işlemi ile pasifleştirilmiş paslanmaz çelik numuneler için korozyon direncinde ve mekanik özelliklerde eşit veya daha iyi performans göstermiştir.

Faaliyetlerin başarısı, GSTP Temiz Alan özetinde yer alan bir takip faaliyetine yol açmıştır.

Kaynak: phys.org

191 Kez Okundu

Dilara Küçükay

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Çeşitli internet sitelerinde bilimsel konularda makaleler yazdım ve çeviriler yaptım. Hem bilimsel gelişmelerden haberdar olmak ve insanları haberdar etmek hem de İngilizcemi geliştirmek için İnovatif Kimya Dergisi'nde ilgi alanlarım üzerinde çeviriler yapmaktayım.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!