Sızma Zeytinyağı Fareleri Demanstan Koruyor

Sızma Zeytinyağı Fareleri Demanstan Koruyor

Fotoğraf: Sızma zeytinyağı tüketen fareler, artan bazal sinaptik aktivite ve kısa süreli plastisite ile bağlantılı olarak gelişmiş hafıza ve biliş sergiledi. Buna ek olarak, önemli bir presinaptik protein olan kompleksin-1’in yeniden düzenlendiği de gözlemlendi. Sızma zeytinyağı belirli epitoplarda tau oligomerlerinde ve fosforile edilmiş tauda önemli bir azalmaya yol açtı.

Akdeniz diyetinin önemli bir parçası olan sızma zeytinyağı, hücre koruyucu antioksidanlar bakımından zengindir ve sağlığa yararları ile bilinir. Farelerde yapılan çalışmalar, sızma zeytinyağının hafızayı geliştirdiğini ve beyni Alzheimer hastalığına karşı koruduğunu göstermiştir. Yeni bir araştırmada, Temple Üniversitesi’nden ve Roma Sapienza Üniversitesi’nden bir ekip, sızma zeytinyağının beyinde tau adı verilen bir proteinin anormal bir formunun aşamalı olarak birikmesi ile karakterize edilen, tauopatiler denilen ilgili nörodejeneratif hastalıklar ailesine karşı da koruma sağladığını keşfetti. Çalışma, sızma zeytinyağının frontotemporal demans olarak bilinen tauopatiye bağlı belirli bir zihinsel düşüşe karşı koruyabileceğini öne süren ilk çalışmadır.

Temple Üniversitesi Lewis Katz Tıp Fakültesi’nin Alzheimer Merkezi’nin direktörü olan Domenico Praticò, “Sızma zeytinyağı çok uzun zamandır insan beslenmesinin bir parçası olmuştur ve henüz tam olarak anlamadığımız nedenlerden dolayı sağlık açısından birçok faydaya sahiptir.” dedi. 

“Sızma zeytinyağının beyni farklı demans türlerine karşı koruyabildiği iddiası, bize beynin sağlığını desteklemek için kullandığı biyolojik mekanizmalar hakkında daha fazla bilgi edinme fırsatı veriyor.”

Profesör Praticò ve meslektaşları, Alzheimer hastalığı gelişecek farelerin kullanıldığı eski bir çalışmada, diyette kullanılan sızma zeytinyağının genç fareleri yaşlandıkça hafıza kaybından ve öğrenme bozukluğundan koruduğunu göstermişti.

Araştırmacılar, sızma zeytinyağı ile beslenen farelerin beyin dokusuna baktıklarında beyindeki nöronlar arasındaki iletişim yollarını tıkayan yapışkan proteinlerden oluşan amiloid plaklar gibi bilişsel gerilemede yaygın görülen bulgulara rastlamadılar. Aksine, hayvanların beyinleri normal görünüyordu.

Yeni çalışma, tauopati geliştirmek için tasarlanan fareler için aynı şeyin geçerli olduğunu gösteriyor.

Bu farelerde normal tau proteini arızalı hale gelir ve beyinde birikir, dolaşma olarak da adlandırılan zararlı tau birikintileri oluşturur. Alzheimer hastalığındaki amiloid plaklara benzer şekilde Tau birikintileri, nöron iletişimini engeller ve böylece frontotemporal demansla sonuçlanarak düşünme ve hafızayı bozar.

Tau farelerine insanlarda 30 ya da 40 yaşlarına tekabül eden genç bir yaşta sızma zeytinyağı ile takviye edilmiş bir diyet uygulandı.

Altı ay sonra, farelerin yaşı insanlarda 60 yaşına tekabül ettiğinde, tauopatiye eğilimli hayvanlarda görülen tau birikintilerinde sızma zeytinyağı ile beslenmeyen hayvanlara kıyasla % 60’lık bir azalma yaşadı.

Sızma zeytinyağı ile beslenen hayvanlar, hafıza ve öğrenme testlerinde diyetlerinde zeytinyağı bulunmayan hayvanlardan daha iyi performans gösterdi.

Bilim adamları, sızma zeytinyağı ile beslenen farelerden alınan beyin dokusunu incelediklerinde, kompleksin-1 olarak bilinen proteinin normalden daha yüksek düzeyde olması ile ilişkili olan sağlıklı sinapslar sebebiyle daha iyi beyin işlevleri görüldüğü sonucuna vardılar. Kompleksin-1’in sağlıklı sinapsların korunmasında kritik bir rol oynadığı bilinmektedir.

Araştırma ekibi, insanlardaki klinik senaryoyu daha iyi yansıtan bilişsel gerileme belirtileri gösteren ve tau birikintileri oluşmuş yaşlı hayvanlara sızma zeytinyağı verildiğinde ne olacağını keşfetmeyi umuyor.

Araştırma sonuçları, Aging Cell dergisinde yayınlandı.

Kaynak: sci-news.com

440 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!