Toyota’nın Yeni Enerji Tesisi, Temiz Elektrik ve Hidrojen Üretmek İçin Mandıra Atıklarını Kullanacak

Toyota’nın Yeni Enerji Tesisi, Temiz Elektrik Ve Hidrojen Üretmek İçin Mandıra Atıklarını Kullanacak

Yakın bir zamanda açılacak olan Tri-Gen tesisi “dünyanın ilk megawatt ölçekli %100 yenilenebilir güç ve hidrojen üretim istasyonu” olarak geçiyor.

Çoğu elektrikli araç üreticileri, modellerinin yakıt yüklemesini batarya kutularıyla yapsa da Toyota, elektriksel değişkenliğin geleceği konusunda hidrojen yakıt pillerine olan devamlı girişimlerle ve hidrojen bazlı ulaşım birden fazla seçeneğe yatırım yaparak başarısızlık olasılığını en aza indiriyor. Daha önceden de söylediğimiz gibi, hidrojen üretim şeklinden dolayı esas olarak bir fosil yakıttır ve özünde şarj etmek için yalnızca bir enerji kaynağı kadar çevre dostu olan bir bataryadır.

Toyota’nın Kalifornia’nın Long Beach kentinde kurulan %100 yenilenebilir, yerli hidrojen üretimini sağlaması planlanan Tri-Gen fabrikası ölçekli olarak yapılabilir ve bu örnek tarımsal atığı ham madde olarak kullanacaktır. Bu proje için birincil olarak süt ineği gübresinden gelecek olan biyo-atık, sonrasında FuelCell Enerji tarafından geliştirilen yakıt pillerine beslenen metanı üretir ve hidrojen vasıtasıyla temiz elektriğe dönüştürülür.

2020 yılında işletmeye alınacak olan Tri-Gen tesisinin 1,2 ton hidrojenin yanı sıra 2,35 MW civarında elektrik üretmesi beklenmektedir. Bu da Port/Long Beach’teki şirketin lojistik hizmetler işletmelerinin %100 yenilenebilir enerji ile yürütülmesine izin verecektir. Toyota çoktan tesisteki “dünyanın en büyük hidrojen yakıt istasyonlarından biri”ni üretmiş durumdadır ve Tri-Gen enerji tesisi büyük ihtimalle o sistemin içerisine besleme yapacaktır.

 “Çoğu bölgede sobanız ya da ocağınız için ısı sağlayan klasik doğalgaz boru hattına sahipsinizdir. Doğalgazın büyük bir kısmı kuyu petrolü için sondajdan gelir. Bu prosesi çevre dostu hale getirmeye çalışıyoruz. Bunun bir yolu çöp sahalarından, atıksu arıtma tesislerinden ve çiftlik hayvanlarından kaynaklanan gaz gibi yenilenebilir enerji kaynakları bulmaktır.” – Matt McClory, Toyota Ar-Ge mühendisi

Tesla yakında çıkacak elektrikli tırları için çok baskı alsa da, Toyota’nın “Project Portal” sınıf 8 kamyonu hidrojenle çalışan yakıt hücreli teknolojiye dayanıyor. Şirket, bu ağır yük-kısa mesafeli çekicileri Long Beach- Port içinde ve çevresinde test edecek.

Kaynak : treehugger.com

Okumanızı Öneriyoruz

Maden Havuzları Yaban Hayatı için Cıva Maruziyet Riskini Artırıyor

Yeni bir araştırmaya göre, Peru’nun Amazon’unda küçük alüvyal altın yatakları için kazı yapan madenciler tarafından …