Venüs Çevresinde UV Absorba Edilmesinin Sırrı Çözüldü

Venüs atmosferinde bulunan kükürt bileşikleri spektrumu laboratuarda yapılanlarla uyumludur.

Çin, Almanya ve ABD’deki araştırmacılar , UV atmosferindeki dört S2O2 izomerinin deneysel spektrumlarını ve Venüs atmosferindeki UV emicisinin yakınlığı üzerinde uzun süren bir tartışma söz konusu idi. Tartışmalı dalga boylarını elde ettiler.

320-400nm bölgesindeki Venüs atmosferindeki emilimin nedeni, uzun süredir şaşkın kimyagerler. Önceki bir hesaplama çalışmasında , sülfür-oksijen türünün, yakın UV emiciliğinden sorumlu olabileceği öne sürülmüş olsa da , bugüne kadar teklifi doğrulamak için deneysel bir tespiti bulunmamaktaydı.

Venüs Çevresinde UV Absorba Edilmesinin Sırrı Çözüldü

Fotoğraf : Yakın UV emici OSSO ve izomerleri

Justus-Leibig Üniversitesi’nden Peter Schreiner ve Soochow Üniversitesi’nden Xiaoqing Zeng tarafından yönetilen bir ekip deneysel olarak, krozojenik sıcaklıklarda izomerlerinin foto-kaynaklı izomerizasyonunu spektroskopik olarak karakterize ederek, Venüs’ün sarı atmosferinde OSSO’nun rolünü deneysel olarak doğruladı. Fotolizle indüklenen geçişleri tayin ederek, anti-ve sin-izomerlerinin spektrumlarındaki absorpsiyon zirvelerinin, 1970’lerde Pioneer Venus orbiter tarafından yapılan yakın UV emicinin ölçümleriyle eşleştiğini ve geçişlere katkıda bulunan bir siklik-izomeri bulunduğunu ilan ettiler. 287nm’de.

Sonuçlar araştırmacıların diğer gezegenlerin atmosferinde S2O2 izomerlerini tanımlamasına yardımcı olacaktır .

Kaynak : chemistryworld.com

İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’ne girdi. Lisansını tamamladıktan sonra yerli ve yabancı sermayeli tekstil üretim firmalarında görev aldı. Yurt dışında bilfiil 5 sene ve üstü kendisine ait firmasında ithalat ve ihracat konuları da dahil olmak üzere yöneticilik yaptı. Halen tekstil, otomotiv ve çelik sektörüne dayanıklı özel kauçuk üretim ve teknolojisinde aktif rol oynamaktadır.
×
İlkokul eğitimini Ankara’da, ortaokul ve lise eğitimini Bursa’da tamamladı. 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği’ne girdi. Lisansını tamamladıktan sonra yerli ve yabancı sermayeli tekstil üretim firmalarında görev aldı. Yurt dışında bilfiil 5 sene ve üstü kendisine ait firmasında ithalat ve ihracat konuları da dahil olmak üzere yöneticilik yaptı. Halen tekstil, otomotiv ve çelik sektörüne dayanıklı özel kauçuk üretim ve teknolojisinde aktif rol oynamaktadır.