Yeni Bir Moleküler Yapı Taşı Fotokimya ile KeşfedildiFosfor kimyasında önemli bir moleküler yapı taşı bulmak zor idi, ta ki şimdiye kadar. Mānoa’da bulunan Hawaii Üniversitesi araştırmacıları, Hückel aromatik siklotrifosfazen molekülünü izomeriyle (yapısal olarak farklı ancak moleküler formülü aynı olan) birlikte tanımlamanın basit ve çok yönlü bir yolunu keşfetmişlerdir.

Araştırma ekibi ve yazarlar (UH Mānoa Kimya Bölümü profesörü Ralf I. Kaiser, doktora sonrası araştırmacı Cheng Zhu, misafir araştırmacı André K. Eckhardt, doktora sonrası araştırmacı Alexandre Bergantini, doktora sonrası araştırmacı Santosh K. Singh ve Almanya Giessen’de bulunan Justus Liebig Üniversitesi profesörü Peter R. Schreiner) Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, kimyasal bağlar ve moleküler yapı üzerine temel kimya araştırmalarını açıklamaktadırlar. Araştırma, aromatik inorganik ve organik bileşikler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri göstermektedir.

Araştırmacılar, yapılan çalışmada elde edilen siklotrifosfazen molekülüne dayanan dendrimerlerin (tekrar tekrar dallanan moleküller) nano-malzemelerde, biyomolekül taşıyıcılarda, kimyasal sensörlerde, anti-bakteriyel etkenlerde, tekrar kullanılabilir katalizörlerde ve tıbbi görüntüleme birimlerinde kullanılabilecek potansiyelde olduğunu söylemişlerdir.

Anahtar Keşif

Kaiser ve Zhu, siklotrifosfazen molekülünün ve Dewar-benzen tipi izomerinin düşük sıcaklıktaki amonyak matrisleri içinde hazırlandığını ve fosfin buzlarının iyonize radyasyona maruz bırakıldığını belirtmişlerdir. Astrokimya Bölümü UH Mānoa W.M. Keck Araştırma Laboratuvarı’nın gelişmiş fotoiyonizasyonu ve kütle spektrometre cihazları kullanılarak iki madde de tanımlanmış, gözlemlenmiş ve analiz edilmiştir. Bu deney, var olan geleneksel sentetik teknikler ile gerçekleştirilemez.

Zhu, “Keşif, egzotik inorganik moleküllerin elektronik yapısını, kimyasal bağlarını ve bunların klasik organik benzerleri ile nasıl etkileştiğini anlamaya yardımcı olmaktadır,” demiştir.

Bir Sonraki Adım

Kaiser ve Zhu, fosfor ve azot içeren yüksek enerji yoğunluklu heksa atomik prizmatik moleküller gibi daha egzotik izomerleri tanımlamayı planladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmacılar, bunların hesaplamalı olarak tahmin edilebildiğini, ancak henüz deneysel olarak tespit edilemediğini açıklamışlardır.

Makaleyi görüntülemek için “Tanımlanması zor siklotriposfazen molekülü ve Dewar-benzen tipi değerlik izomeri (P3N3)” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

Author

14 Şubat 1997 tarihinde Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde doğdu. 2015 yılında ortaöğretimini tamamladı ve aynı yıl Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümünde İngilizce eğitim görmeye hak kazandı. 2016 – 2017 yılları arasında Tema Vakfı'nda çeşitli faaliyetlerde bulundu ve Çanakkale bölgesinde yaklaşık 4000 fidanı ve binlerce meşe palamudunu toprak ile buluşturmaya ön ayak oldu. Sürmekte olan lisans eğitimi içerisinde ikinci üniversite olarak Anadolu Üniversitesi, Web Tasarımı ve Kodlama bölümünü tercih etti. 2018 yılının eğitim döneminde üniversitede bulunan Araştırma ve Uygulama Hastanesinin Tıbbi Genetik Laboratuvarında kısmi zamanlı olarak çalışmaya başladı. Moleküler sitogenetik, kanser araştırma ve gıda bilimi ve teknolojileri araştırma laboratuvarlarının yanı sıra analitik kimya laboratuvarında da staj gördü. Kimyaya olan ilgisini ve bilgisini artırmak, yabancı dilini daha kaliteli bir seviyeye taşımak adına, Ocak 2019’da, gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldı.