Yeni Bir Moleküler Yapı Taşı Fotokimya ile Keşfedildi

Yeni Bir Moleküler Yapı Taşı Fotokimya ile KeşfedildiFosfor kimyasında önemli bir moleküler yapı taşı bulmak zor idi, ta ki şimdiye kadar. Mānoa’da bulunan Hawaii Üniversitesi araştırmacıları, Hückel aromatik siklotrifosfazen molekülünü izomeriyle (yapısal olarak farklı ancak moleküler formülü aynı olan) birlikte tanımlamanın basit ve çok yönlü bir yolunu keşfetmişlerdir.

Araştırma ekibi ve yazarlar (UH Mānoa Kimya Bölümü profesörü Ralf I. Kaiser, doktora sonrası araştırmacı Cheng Zhu, misafir araştırmacı André K. Eckhardt, doktora sonrası araştırmacı Alexandre Bergantini, doktora sonrası araştırmacı Santosh K. Singh ve Almanya Giessen’de bulunan Justus Liebig Üniversitesi profesörü Peter R. Schreiner) Science Advances dergisinde yayımlanan çalışmada, kimyasal bağlar ve moleküler yapı üzerine temel kimya araştırmalarını açıklamaktadırlar. Araştırma, aromatik inorganik ve organik bileşikler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri göstermektedir.

Araştırmacılar, yapılan çalışmada elde edilen siklotrifosfazen molekülüne dayanan dendrimerlerin (tekrar tekrar dallanan moleküller) nano-malzemelerde, biyomolekül taşıyıcılarda, kimyasal sensörlerde, anti-bakteriyel etkenlerde, tekrar kullanılabilir katalizörlerde ve tıbbi görüntüleme birimlerinde kullanılabilecek potansiyelde olduğunu söylemişlerdir.

Anahtar Keşif

Kaiser ve Zhu, siklotrifosfazen molekülünün ve Dewar-benzen tipi izomerinin düşük sıcaklıktaki amonyak matrisleri içinde hazırlandığını ve fosfin buzlarının iyonize radyasyona maruz bırakıldığını belirtmişlerdir. Astrokimya Bölümü UH Mānoa W.M. Keck Araştırma Laboratuvarı’nın gelişmiş fotoiyonizasyonu ve kütle spektrometre cihazları kullanılarak iki madde de tanımlanmış, gözlemlenmiş ve analiz edilmiştir. Bu deney, var olan geleneksel sentetik teknikler ile gerçekleştirilemez.

Zhu, “Keşif, egzotik inorganik moleküllerin elektronik yapısını, kimyasal bağlarını ve bunların klasik organik benzerleri ile nasıl etkileştiğini anlamaya yardımcı olmaktadır,” demiştir.

Bir Sonraki Adım

Kaiser ve Zhu, fosfor ve azot içeren yüksek enerji yoğunluklu heksa atomik prizmatik moleküller gibi daha egzotik izomerleri tanımlamayı planladıklarını belirtmişlerdir. Araştırmacılar, bunların hesaplamalı olarak tahmin edilebildiğini, ancak henüz deneysel olarak tespit edilemediğini açıklamışlardır.

Makaleyi görüntülemek için “Tanımlanması zor siklotriposfazen molekülü ve Dewar-benzen tipi değerlik izomeri (P3N3)” buraya tıklayın.

Kaynak: phys.org

Okumanızı Öneriyoruz

Rice Üniversitesinden Bilim İnsanları Atık Plastikleri Grafene Dönüştürüyor

Plastik atık, ACDC sayesinde saf siyah grafen olarak geri dönüştürülüyor. Rice Üniversitesi bilim insanları,  gezegenin …