Yeni Çapraz Bağlama İlaç Benzeri Moleküllerin Sentezini Kolaylaştırıyor

Yeni Çapraz Bağlama İlaç Benzeri Moleküllerin Sentezini Kolaylaştırıyor

Araştırmacılar, çapraz bağlaşım reaksiyonlarında ortak olarak sülfonlardan ya da iki farklı kimyasal oluşumun bir katalizör yardımıyla programlı bir şekilde birleştirilmesi işleminden faydalanan yeni bir molekül oluşturma yöntemi geliştirdiler.

The Scripps Research Institute (TSRI)’ta araştırmacılar çapraz bağlaşım reaksiyonlarında ortak olarak sülfonlardan ya da iki farklı kimyasal oluşumun bir katalizör yardımıyla programlı bir şekilde birleştirilmesi işleminden faydalanan yeni bir molekül oluşturma yöntemi geliştirdiler. Yakın zaman önce Science dergisinde açıklanan bu teknik, yeni kimyasal reaksiyonlara olanak sağlamakta ve eczacılıkta kullanılan moleküllerin sentezlenmesini kolaylaştırmaktadır.

Araştırmanın kıdemli yazarı Doktor Phill S. Baran, ve TSRI’dan Kimya Profesörü Darlene Shiley “Apaçıktır ki bu metot yeni bileşikler ve yeni bağlar oluşturmaya kapıları açıyor” diyor.

Bu çalışmada, daha önce Baran’ın laboratuvarında çapraz bağlama kimyasından ilham alındı ve bunu, karşılanması gereken başlıca ihtiyaç olarak gören ilaç endüstrisi ortaklarıyla yürütülen tartışmalar sayesinde hız kazanıldı. Baran ve çalışma arkadaşları, daha önce ucuz metal katalizörleri ve genelde amit bağı sentezinde kullanılan teknikleri kullanarak yaygın bulunan karboksilik asidin birçok farklı moleküle dönüştüğü dekarboksilatif çapraz bağlı tepkimeler üzerinde çalışmışlardır. Bu çalışmalar boyunca Baran ve çalışma arkadaşları dekarboksilatif çapraz bağlanmanın geniş uygulanabilirliğinin bulunduğunu ve eczacılıkla ürünlerinin ve doğal ürünlerin sentezini kolaylaştırdığını gösterdiler. Bu reaksiyonlar metal katalizörden bir elektronun, çapraz bağlanmanın oluşmasına izin veren aktive edilmiş bir karboksilik asit yüzeyine transferine dayanır.

Bu çalışmada yazarlar, Baran’ın grubu tarafından geliştirilen daha önceki nesil metodolojilerle erişilemeyen alkil florürlü bileşikleri de kapsayan 60’tan fazla temsili molekülü sentezleyerek yeni desülfonilatif çapraz bağlaşım tepkimesini kanıtlamaktadır. Böyle bileşiklere erişim ilaç keşif şirketleri için kritik öneme sahiptir çünkü florine atomları ilaç benzeri moleküllerin özelliklerini artırır. Science makalesinde tanımlanan temsilci moleküller arasında, yayımlanmış patentlerde Merck ve Novartis tarafından bildirilenlerden birkaç tanesi de bulunmaktadır.

Baran’ın grubu, bu araştırmada kullanılan kendilerine ait sülfon tepkinlerini ve yöntemlerini Twitter yoluyla, bu tekniği kullanmak isteyen diğer kimyagerlerin erişimine açmıştır. Yeni yöntem, daha şimdiden TSRI’ nin beraber çalıştığı ecza şirketlerindeki ilaç geliştirme programlarının üzerinde etkili olmaktadır.

Baran, “Bence akademik çevrelerde kimyagerlerin görevi her şeyi basitleştirmektir. Eğer tıp kimyagerlerinin hayatını kolaylaştırmada küçük bile olsa pozitif bir etki yapabilirsek bu bizim için başarı olacaktır” diyor. “Bu kimya çalışması bu yolda bir adımdır.”

Kaynak : sciencedaily.com

484 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!