Yeni Keşfedilen Bakteri Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Yeni Keşfedilen Bakteri Atık Su Arıtımını İyileştirebilir

Fotoğraf : Doçent He Jianzhong ve Araştırma Görevlisi Wang Qingkun, yeni bakteriyi içeren bir atık su örneğiyle birlikte

Yeni keşfedilen bir bakteri türü, atık kanalizasyon sularından azot ve fosforu gidermek için kullanılabilir. Bu yöntem, mevcut atık su arıtma işlemlerinden daha çevre dostu ve daha ucuzdur.

Çevreyi kirletme riski olduğundan, atık su arıtımı sırasında azot ve fosforun giderilmesi gerekir. Atık sudaki azot amonyakta fosfor ise fosfatlarda bulunur.

Nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemleri gerçekleşirken ayrı aerobik ve anoksik biyoreaktörlere sahip her mikrop için farklı koşullar gerektiğinden, geleneksel sistemlerde nitrojen ve fosforu gidermek için farklı reaktörler kullanılır. Tek bir reaktör kullanılabilir, ancak reaktördeki farklı mikroplar birbirleriyle rekabet ederek işlemi verimsiz hale getirecektir.

Singapur Ulusal Üniversitesi’nden (NUS) araştırmacılar, Singapur’daki Ulu Pandan Su Islah Tesisinde rutin izleme sırasında Thauera sp. SND5 isimli yeni bir bakteri türü keşfettiler. Azotun beklenmedik bir şekilde aerobik tanklardan uzaklaştığını ve ayrıca bilinen fosfat giderici bakteriler olmasa bile fosfatın ayrıştığını keşfettiler. Tanktan alınan numuneleri kullanarak bakterileri izole ettiler ve atık sudan hem nitrojeni hem de fosforu uzaklaştırabilen bir bakteri buldular. Gen dizilimi testi yapıldıktan sonra bu bakterinin yeni bir tür olduğu keşfedildi.

Bakteri, nitrojeni gidermek için eşzamanlı nitrifikasyon ve denitrifikasyon (SND) gerçekleştirebilir ve aynı zamanda fosforu gidermek için denitrifike fosfat biriktiren bir organizma (DPAO) olarak da işlev görebilir.

Yeni bulunan yöntemin oksijen ihtiyacı eski yönteme göre daha düşüktür ve geleneksel nitrifikasyon ve denitrifikasyon işlemlerine kıyasla elektrik maliyetlerini% 62 azaltır. Sera gazı emisyonları da azalır, çünkü geleneksel yöntemlerle salınan nitröz okside kıyasla sadece nitrojen gazı açığa çıkar.

UÜ İnşaat ve Çevre Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olan He Jianzhong şunları söyledi: “Ekonomik büyüme ve nüfus artışı kaçınılmaz olarak daha fazla atık su üretimine yol açtı, bu nedenle işletmesi daha az maliyetli ve daha az atık üreten yeni teknolojiler geliştirmek önemlidir.”

Araştırmacılar şu anda mikrop performansını artırmak ve prosesi daha büyük ölçekte test etmek için çalışıyorlar.

Kaynak : thechemicalengineer.com

421 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!