Yeni Kompozit Yalıtım Maddesi Isıyı Ortamdan Uzaklaştırır

Yeni Kompozit Yalıtım Maddesi Isıyı Ortamdan UzaklaştırırFlinders Üniversitesi’nde Yeşil kimyacılar tarafından atık yemeklik yağ, kükürt ve kesilmiş yün, sürdürülebilir yeni bir tür konut yalıtım malzemesi üretmek için iyi bir şekilde kullanılmıştır.

Flinders Chalker Laboratuvarındaki uzmanlar, Deakin ve Liverpool Üniversitesi’ndeki meslektaşlar tarafından en son çevresel olarak dost canlısı inşaat ürünleri Dünya Geri Dönüşüm Günü (18 Mart 2021) öncesinde Chemistry Europe’de yayımlanmış olan yeni bir makalede açıklanmıştır.

Yalıtım kompozitleri gelecek nesil yalıtım için geleceği parlak yeni model üretmek için yün yangınları, kükürt ve kanola yağının sürdürülebilir temel yapılarından yapılmıştır-sadece yünün doğal düşük tutuşabilirliğinden yararlanma değil aynı zaman da mülk sahipleri ve kiracılar için kayda değer enerji tasarrufu sağlar.

2020 Başbakanlık Bilim Ödüllerinde Yeni yenilikçiler kazananı başyazar Doçent Justin Chalker, yeni kompozit şimdi ticarileştirilmiş olan atık ürünlerden yapılan heyecan verici yeni kompozitlerden ve polisülfür polimerlerden birkaçından biri olduğunu söylüyor.

Doçent Chalker ‘‘Bu yeni çalışmanın amacı, sülfür, kanola yağı ve yünden yapılmış kompoziti termal yalıtım için değerlendirmekti. Malzeme kükürt ve kanola yağından yapılmış olan polimer ile ham yünü sıcak sıkıştırmayla hazırlamaktır.’’ dedi.

‘‘Bu kompozitin geleceği parlak mekanik ve yalıtım özellikleri, inşa edilmiş çevremizde yalıtım, enerji tasarrufunda daha ileri keşifler için iyiye işaret.’’

Yeni çalışma Chalker Laboratuvarında tasarlanan yeni tip temel yapılar ve yenilenebilir kauçuk malzemeler gibi, başka kompozitleride pakete ekler.

Bu malzemelerin hayatlarının sonunda güvenli ve sorumlu yöntemle uzun vadeli biyolojik bozunması araştırmanın ayrıca hedefidir.

Son on yıl, kayıtlarda en sıcak yıl olarak tanımlandı ve atıkları yeniden kullanmak, her yıl milyonlarca ton tükenen doğal kaynakların ömrünü uzatmanın bir yoludur.

Küresel şirket Clean Earth Technologies, polimerleri uygulama alanları için ticarileştiriyor-topraktan kirletici civa gidericiden ve büyük ölçekli bir dökülmeden sonra petrol alınmasından, akışı aza indirmek için gübreyi daha yavaş salmak, polimer için ve daha emniyetli filtreleme ve altın çıkarma yöntemini kolaylaştırıyor.

Küresel Geri Dönüşüm Günü 2030 Birleşmiş Milletler’in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile aynı doğrultuda bireyler, hükümetler ve küresel yeşil gündemi desteklemek için doğrudan aksiyon alan organizasyonları takdir ediyor.

Geri dönüşüm döngüsel ekonominin anahtar parçası, doğal kaynaklarımızın korunması için yardım ediyor. Her yıl ‘Yedinci Kaynak’ (geri dönüştürülebilir) CO2 emisyonunda 700 milyon ton üzerinde tasarruf sağlıyor ve 2030’da kadar 1 milyar tona arttırmayı öngörmektedir.

Kaynak: phys.org

31 Kez Okundu

Yazar Hakkında

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

Kopyalamak Yasaktır!