Yüksek Ftalat Seviyelerine Maruz Kalan Kozmetik ve Parfüm Satış Elemanları

Yüksek Ftalat Seviyelerine Maruz Kalan Kozmetik ve Parfüm Satış Elemanları

Maruz kalma durumları perakende satışta çalışan hamile kadınlar için potansiyel risk oluşturmaktadır

Üreme çağındaki kadınlar perakende kozmetik ve parfüm tezgahlarında çalışarak kendilerini zarara maruz bırakabilirler.Araştırmacılar Tayvan’daki bu işçilerde yüksek düzeyde ftalat bulduklarını ve bu durumun özellikle hamile kadınlar için sağlık riskleri oluşturabileceği konusunda uyardı.

Ftalatlar plastiklere esneklik kazandırmak için ve kozmetik ürünlerinde koku taşıyıcısı olarak eklenen bir bileşik sınıfıdır.Birkaç ftalat endokrin bozucular olarak listelenmiştir ve dikkat üreme sağlığı üzerindeki potansiyel kümülatif etkilerine odaklanmıştır.

Tayvan’dan bir ekip mesai öncesi ve sonrasında 23 kozmetik,dört parfüm ve dokuz giyim satış asistanındaki ftalat düzeylerini değerlendirdi.Tayvan’daki Çevresel Sağlık Bilimleri Ulusal Enstitüsü’ndeki ilk yazar Po-Chun Huang ‘Bu [kozmetik ve parfüm] tezgahtarların potansiyel üreme ve [karaciğer] riskinin bir süre için arttığını,ve inhalasyon ve dermal emilimden maruz kalma yolunun önemli olabileceğini bulduk.’dedi.

Maruz kalmaya ana katkıda bulunanlar dibütil ftalat (DBP),dietil ftalat(DEP) ve di-(2-etilheksil) ftalat (DEHP)idi.Mağazanın kozmetik ve parfüm satış alanlarında daha yüksek DEP ve DEHP seviyeleri ölçülmüştür.Ve kozmetik satış elemanları DEHP,DEP ve DBP’nin üriner metabolitlerinde giyim eşyası satanlardan daha yüksek seviyelere sahipti.Ancak,Asya’da satılan kozmetik ürünlerindeki ve kokulardaki formülasyonlar,aynı marka için bile olsa başka yerlerde satılanlardan farklı olabilir.Bu nedenle Tayvanlı araştırmanın sonuçlarının dünya çapında geçerli olup olmadığı belirisizdir.

Ftalatlarda önemli artışlar kozmetik satış elemanlarında mesailerinden sonra görüldü.Yazarın notuna göre ‘DHP’nin günlük [maruz kalma dozu] parfüm satış elemanlarımızın %63’ünde  ve kozmetik satış görevlilerimizin %50’sinde ABD Çevre Koruma Ajansı tarafından belirlenen referans dozun üstüne çıkmıştı.’

San Francisco,Kaliforniya Üniversitesi’nde üreme sağlığı ve çevre programının direktörü Tracey Woodruff ‘Ftalatlarla ilgili endişelerden biri,testosteron üretimine müdahale edebilmeleri,özellikle de doğum öncesi dönemde [erkek ceninlerde] hafif feminisasyon etkileri gösterebildikleri zaman etkilenebilecekleri bir durumdur.’ şeklinde açıklıyor.Biyo-gözlem,kadınların daha yüksek ftalat seviyelerine sahip olduklarını gösterir.Bu, kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinin önemli bir maruz kalma kaynağı olduğuna işaret edebilir.

Woodruff erkeklerdeki sperm konsantrasyonunda %50’lik bir düşüş olduğuna dair yeni bir bulguyu işaret ediyor ve bir sınıf kimyasal olarak ftalatların karıştığını belirtiyor.Ftalata maruz kalma kümülatif olarak işleyebilir, bu nedenle birden fazla maruz kalırsanız riskler yükselir,diye ekliyor.

Çalışmaya katılan kozmetik ve parfüm satış elemanlarının çoğu doğurganlık çağındaydı ve hamile iken çalışmaya devam ettiler.Huang ‘Ftalatların kapalı havadaki özelliklerinin yeniden değerlendirilmesini öneriyoruz ve üreme çağındaki kadınlardaki,özellikle hamile çalışanlardaki riski azaltmak için diğer bölümlerde çalışmalılar.’dedi.Woodruff kozmetik ürünlerinin yeniden düzenlenmesinin daha iyi bir yaklaşım olacağını öne sürüyor.

DEP dünya genelindeki kozmetik ürünlerinde en sık kullanılan ftalat ve ABD Gıda ve İlaç İdaresi’ne göre,şuan kozmetik ve parfümlerde kullanılanı insan sağlığı için risk oluşturmamaktadır.Bununla birlikte, son epidemiyolojik çalışmalar DEP’in bir risk oluşturup oluşturmayacağını sorgularken,Woodruff emin değil.AB’de bazı ftalatlar DBP ve DEHP de dahil olmak üzere kozmetik ürünlerden men edildi.

Kaynak : chemistryworld.com

Okumanızı Öneriyoruz

Antimikrobiyal Direnç

  Antimikrobiyal ilaçların kötüye kullanımının sağlık hizmetlerine yönelik tehdidi hala ortadan kalkamadı. Bakteriyolog Alexander Fleming, 1945 …