Yüz ve Beyin Şekli Arasında Genetik Bağlantı Keşfedildi

Yüz ve Beyin Şekli Arasında Genetik Bağlantı Keşfedildi

KU Leuven ve Stanford liderliğindeki disiplinler arası bir ekip, hem yüzümüzü hem de beynimizi şekillendiren, birbiriyle örtüşen 76 genetik bölge belirledi. Araştırmacılar, bu genetik örtüşmenin aynı zamanda birinin davranışsal-bilişsel özelliklerini veya Alzheimer hastalığı gibi durumların riskini de öngördüğüne dair henüz bir kanıt bulamadı. Bu durum, bulguların yüzümüzün bizim hakkımızda ne ortaya koyduğuna dair birkaç kalıcı sahte bilimsel iddiayı reddetmeye yardımcı olacak nitelikte gözüküyor.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Profesör Joanna Wysocka ile çalışmanın ortak kıdemli yazarı olan KU Leuven’deki Görüntüleme Genetiği Laboratuvarı’ndan Profesör Peter Claes, yüzümüzün şekli ile beynimizin şekli arasında genetik bir bağlantı olduğuna dair işaretler olduğunu söyledi. Claes, “Ancak bu bağlantı hakkındaki bilgilerimiz, model organizma araştırmalarına ve son derece nadir durumların klinik bilgisine dayanıyordu. Bireylerin yüzleri ve beyin şekli arasındaki genetik bağı çok daha geniş bir şekilde haritalamak ve klinik olmayan popülasyonda, yaygın olarak görülen genetik varyasyon için yola çıktık” dedi.

Yüz ve Beyin Şekli Arasında Genetik Bağlantı Keşfedildi

İngiltere Biobank’tan Beyin Taramaları ve DNA

Ekip, beyin şeklinin genetik temellerini incelemek için Peter Claes ve meslektaşlarının geçmişte yüzümüzün şeklini belirleyen genleri tespit etmek için kullandıkları bir metodolojiyi uyguladı. Claes, “Önceki çalışmalarda, yüzlerin 3 boyutlu görüntülerini analiz ettik ve bu yüzlerdeki birkaç veri noktasını, korelasyonları bulmak için genetik bilgilerle ilişkilendirdik. Bu şekilde araştırmacılar, yüzümüzü şekillendiren çeşitli genleri tanımlayabildiler” dedi.

Ekip, mevcut çalışma için hem daha önce elde edilen bu görüşleri hem de 20.000 kişinin MRI beyin taramalarını ve genetik bilgilerini kullandıkları bir veritabanı olan UK Biobank’ta bulunan verileri kullandı. Claes, “MRI taramalarını analiz edebilmek için taramalarda gösterilen beyin aktivitelerini ölçmemiz gerekiyordu. Spesifik odak noktamız, beynin katlanmış dış yüzeyindeki (tipik ceviz şekline benzeyen) varyasyonlardı. Daha sonra görüntü analizlerinden elde edilen verileri mevcut genetik bilgilerle ilişkilendirmeye devam ettik. Bu şekilde, beynimizin şekli üzerinde etkisi olan 472 genomik bölge belirledik. Bu bölgelerden 351’i ise daha önce hiç rapor edilmedi. Şaşırtıcı bir şekilde, beyin şeklini öngören 76 kadar genomik bölgenin daha önce yüz şekli ile bağlantılı olduğunun keşfedildiğini bulduk. Bu, yüz ve beyin şekli arasındaki genetik bağı ikna edici hale getiriyor. ”

Ekip ayrıca hem beyni hem de yüz şeklini etkileyen genetik sinyallerin, embriyogenez sırasında gen aktivitesini düzenleyen genom bölgelerinde, yüz progenitör hücrelerinde veya gelişmekte olan beyinde arttığına dair kanıt buldu. Wysocka, beynin ve yüzün gelişimi koordine edildiğinden, bunun mantıklı olduğunu açıkladı ancak bu gelişimsel konuşmanın genetik olarak bu kadar karmaşık olmasını ve insan varyasyonu üzerinde bu kadar geniş bir etkiye sahip olmasını beklemediklerini söyledi.

Davranış veya Nöropsikiyatrik Bozukluklarla Genetik Bağlantı Bulunamadı

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden bu çalışmanın ilk yazarı olan Dr. Şahin Naqvi, “Birinin yüzü ile beyin şekli arasında net bir genetik bağlantı bulduk, ancak bu örtüşme, o bireyin davranışsal-bilişsel özellikleriyle neredeyse tamamen alakasız” dedi.

Somut olarak gelişmiş teknolojilerde bile, birinin davranışını yüz özelliklerine göre tahmin etmek imkansızdır. Peter Claes şöyle devam ediyor: “Sonuçlarımız, birinin yüzüyle o kişinin davranışı arasında bir bağlantı olduğuna dair hiçbir genetik kanıt olmadığını doğruluyor. Bu nedenle, kendimizi sahte bilimsel iddialardan açıkça ayırırız. Örneğin bazı insanlar yapay zeka sayesinde yüzlerdeki saldırgan eğilimleri tespit edebildiklerini iddia ediyor. Bu tür projeler tamamen etik dışı olmasının yanı sıra bilimsel bir temele de sahip değil. ”

Yazarlar, çalışmalarında ayrıca Alzheimer hastalığı, şizofreni ve bipolar bozukluk gibi durumlara da kısaca değiniyor. Claes: “Başlangıç noktası olarak, bu tür nöropsikiyatrik bozuklukların genetik temeli hakkında, diğer ekipler tarafından daha önce yayınlanan sonuçları kullandık. Yüzümüzün şeklini belirleyen genlerle olası bağlantı daha önce hiç incelenmemişti. Eğer mevcut bulguları yeni bulgularımızla karşılaştırırsanız, belirli nöropsikiyatrik bozukluklara neden olan genetik varyantlar ile beynimizin şeklinde rol oynayan genetik varyantlar arasında büyük ölçüde bir örtüşme görürsünüz ancak yüzümüze katkıda bulunan genetik varyantlar arasında bu örtüşmeyi göremezsiniz. ” Başka bir deyişle, nöropsikiyatrik bozukluk geliştirme riskimiz yüzümüzden okunmuyor.

Kaynak: scitechdaily.com

521 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!