0-3 Aylık Bebeklerde Temizlik Ürünlerine Maruz Kalmak, Çocukluk Astımı Riskini Arttırıyor

0 3 Aylık Bebeklerde Temizlik Ürünlerine Maruz Kalmak Çocukluk Astımı Riskini Arttırıyor

CHILD Cohort Çalışması’nın yeni bir araştırması gösteriyor ki yaygın evsel temizlik ürünlerine sıklıkla maruz kalmak, çocuklarda gelişen astım riskini arttırmaktadır.

Astım, en yaygın görülen kronik çocukluk çağı hastalığıdır ve çocukların derslerini kaçırmasına ya da hastaneye yatmasına sebep olan birincil nedendir.

Kanada Tabipler Birliği Dergisi’nde yayınlanan çalışmaya göre doğumundan itibaren 3. aya kadar evsel temizlik malzemelerinin sıkça kullanıldığı evlerde yaşayan bebeklerde 3 yaşından önce hırıltı ve astım gelişme riski çok daha fazladır.

“Temizlik ürünlerinin kullanımı ile astımı ilişkilendiren kanıtların çoğu, yetişkinlerde yapılan araştırmalardan gelmektedir,” demiştir çalışmanın ana araştırmacısı, Simon Fraser Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Tim Takaro. “Çalışmamızda zamanının %80-90’ını evde geçiren ve daha yüksek solunum oranı ve evdeki yüzeylerle düzenli temaslarından dolayı akciğer ve cilt yoluyla geçekleşen kimyasal maruziyetine karşı savunmasız olan bebeklerle ilgilidir.”

Çalışmada, emekleme dönemlerinde yüksek oranda kimyasal ürünlerin kullanıldığı evlerde yaşayan çocukların 3 yaşında aşağıda yer verilen hastalıklara sahip olmaya daha yatkındır:

  • Nükseden hırıltı (bu ürünlerin az kullanıldığı evlerde yaşayan %7,7’lik dilim ile karşılaştırıldığında %10,8)
  • Atopi ile birlikte nükseden hırıltı, yaygın alerjenlere karşı yüksek bağışıklık tepkisi (bu ürünlerin az kullanıldığı evlerde yaşayan %1,5’luk dilim ile karşılaştırıldığında %3)
  • Astım (bu ürünlerin az kullanıldığı evlerde yaşayan %4,8’lik dilim ile karşılaştırıldığında %7,9)

Astımın başlangıcını etkilediği bilinen, soy geçmişi ve erken yaşamda sigara dumanına maruziyet gibi diğer faktörler de yapılan analizde sayılmıştır.

“İlginç bir şekilde, temizlik ürünlerinin kullanımı ile atopi arasında bir bağlantıya rastlamadık,” şeklinde not düşmüştür Dr. Takaro. “Öte yandan, bu bulguların altında yatan bir önerilen mekanizma temizlik ürünlerinde bulunan kimyasalların edinilmiş alerjik yollardan ziyade, doğal enflamatuar yollarla solunum yolunu kaplayan hücrelere zarar vermesidir.

“Ayrıca bu ürünlere maruziyet ile solunum problemleri arasındaki bağlantının 3 yaşındaki kız çocuklarında erkeklere göre çok daha yüksek olduğunu bulduk,” şeklinde eklemiştir. “Bu, erkek ve kadın arasında erken yaşamdaki maruziyete verilen biyolojik cevabı daha iyi anlamak için daha fazla araştırma gerektiren ilginç bir bulgudur.”

CHILD Cohort Çalışması’nda yer alan 2022 çocuğun verilerini kullanmış ve onların bulaşık deterjanı ve çamaşır deterjanları, temizleyicileri, dezenfektanları, parlatıcıları ve oda spreyleri de dahil olmak üzere 26 tip evsel temizlik malzemesine olan günlük, haftalık ve aylık maruziyetlerini incelemiştir.

“Nükseden hırıltı ve astım riskleri sıvı, katı oda spreyleri, fişli koku gidericiler, toz alma spreyleri, antimikrobiyal el antiseptikleri ve fırın temizleyicileri gibi belli ürünlerin sıklıkla kullanıldığı evlerde dikkate değer bir biçimde daha yüksekti,” şeklinde yorum yapmıştır Simon Fraser Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden lisansüstü öğrencisi olan makalenin baş yazarı Jaclyn Parks. “Temizlik rutinlerinden kokulu sprey temizlik ürünlerini çıkarmak önemli olabilir. Sağlıklı bir evin kokusunun hiç kokusuz olduğuna inanıyoruz.”

“Bu çalışmadan çıkarılacak en büyük ders yaşamın ilk birkaç aylık döneminin bebeğin bağışıklık ve solunum sistemlerinin gelişimi için önemli olduğudur,” şeklinde bitirmiştir Parks. “Bebeklik çağında kimyasallara maruziyeti tanımlayarak çocukluk astımı ve bunu takip eden alerji riskini potansiyel olarak azaltmak için önleyici tedbirler alınabilir.”

Kaynak: sciencedaily.com

450 Kez Okundu

Hacer Demir

27 Nisan 1993’te Bursa’da doğdu. Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Marka İletişimi bölümü mezunu. UÜ Endüstri Mühendisliği Bölümü'nde yüksek lisans yapıyor. İlgi duyduğu alanlarda eğitim ve programlara katılmayı, yeni şeyler öğrenmeyi ve kendini geliştirmeyi seviyor. Yenilikçi haberleri takip etmeyi ve çeviri yapmayı sevdiği için 2017 yılından bu yana İnovatif Kimya Dergisi ekibinde yer alıyor.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!