Aerobik Mikroorganizmalar ile Karıştırıldığında Betonlarda Kullanılan Çelik Çubukların Korozyon Direnci

Aerobik Mikroorganizmalar ile Karıştırıldığında Betonlarda Kullanılan Çelik Çubukların Korozyon Direnci

Betonarme yapılarda kullanılan çelik çubukların korozyona uğraması, yapının betonarme dayanıklılığının azalmasına neden olur. Korozyon mekanizması, anodik ve katodik bölgelerde gerçekleşen reaksiyonlar ile açıklanabilir.

Gözenek çözeltisinde çözünmüş olarak bulunan oksijen, genellikle çelik çubukların korozyona uğrama oranını belirleyen önemli bir faktördür. Esasen korozyona bağlı özellikler , gözenek çözeltisindeki çözünmüş halde bulunan oksijenin geçirgenliği ile ilişkilidir. Bu oran, çimentolu karışımlara karıştırılmış olan aerobik Bacillus Subtilis Natto‘ nun metabolik aktivitesinden etkilenir. Bacillus Subtilis Natto(BSN), şartlar uygun hale gelinceye dek tuzluluk ve düşük pH da dahil olmak üzere besinsel stres zamanlarında endospor oluşumu yoluyla olumsuz çevresel koşullara direnç gösterir.

Korozyon mekanizmasını incelemek için, sıfır dirençli ampermetreler kullanılarak yarı hücre potansiyelleri ve makro hücre korozyon ölçümlerinin yapıldığı AC Empedans metodu yoluyla elektrokimyasal ölçümler yapılmıştır. Ölçümlerde, çimento numunelerine kuru ve yaş döngülerde klorür kaynaklı korozyon testleri uygulanmış ve uygulamanın 28. ve 91. günleri sonunda önceki ve sonraki değerler ölçülerek katodik polarizasyon eğrileri elde edilmiştir.

Sonuçlar, sınırlayıcı akım yoğunluğuna bağlı olarak oluşan oksijen geçirgenliği oranının, Bacillus Subtilis Natto ile karıştırılan harç numunelerinde önemli miktarda daha düşük olduğunu göstermiştir. Bu durum, harç karışımlarında bulunan BSN tarafından katalize edilen bir reaksiyon olan organik maddenin oksidasyonu yolu ile çözünmüş oksijeni tüketmesiyle açıklanabilir. Yarı hücre, mikro ve makro hücre korozyon akım yoğunluğunun ölçülmesiyle doğrulanan sonuçlara göre; çözünmüş oksijenle reaksiyona giren BSN içeren bir kültür çözeltisinin eklenmesi çeliğin korozyona karşı dayanımını arttırmıştır. Çatlak harç örneklerinde aerobik işlemler yoluyla gözenek çözeltisindeki çözünmüş oksijenin azaltılması korozyon direncini güçlü bir olasılıkla arttıracaktır.

Kaynak : sciencedaily.com

546 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!