Astrokimya: Uzayda Hayat Nasıl Başlamış Olabilir?

Yaşamın yapı taşlarını oluşturan uzaydaki kimyasal proseslerin neler olabileceği Bochum Ruhr Üniversitesi’nden(RUB) Prof. Dr. Wolfram Sander’ın ekibi tarafından araştırılmakta. Deneylerinde, araştırmacılar belli reaksiyonların nasıl oluştuğunu anlayabilmek için uzay şartlarını simüle ediyorlar.

Bir teoriye göre yaşamın yapı taşları Dünya’da oluşmadı. Kuyruk denilen ışıklı bir uzantısı olan gökcisimlerinin (kuyruklu yıldız) etkisi ile proteinlerin temel birimleri olan aminoasitler bizim gezegenimize gelmiş olabilir. Sander’ın ekibi tarafından ise, bu kadar kompleks moleküllerin uzayda nasıl oluşmuş olabileceği inceleniyor. Araştırmacılar, yoğun bir fazda gerçekleşen proseslerle ilgileniyor. Yani, sıvılar, katılar ya da yüzeylerde.

Aminoasitler İçin Bir Öncü

Hidrojen ve oksijenin dışında, kuyrukluyıldızların buza benzer çekirdekleri genelde azot ve karbon da içerir (Bir aminoasit için gerekli tüm elementler).  Bir azot, bir oksijen ve üç hidrojenden oluşan hidroksilamin bileşiği uzaydaki aminoasitlerin öncülüğü için olası bir yapıdır. Fakat bunu uzayda doğrulamak henüz mümkün değildir.

Üniversitenin doktora öğrencilerinden Yetsedaw Tsegaw yaptığı bir deneyde, uzay koşullarının bu molekülün oluşmasına gerçekten imkan verip vermeyeceğini araştırdı. Laboratuvarda koşulları ayarladıktan sonra, amonyak (NH3) ve oksijeni (O2) bu koşullarda bir araya getirip, karışıma tıpkı uzaydaki gibi yüksek enerjili radyasyon uyguladı ve oluşan reaksiyonu özel bir infrared spektroskopi formuyla gözlemledi.

Gizli Molekül

Tsegaw ölçümlerini misafir araştırmacı olarak Hawaii’deki “WM Keck Astrokimya Araştırma Laboratuvarı”na Prof. Dr. Ralf Kaiser’ın çalışma grubuna götürdü. Daha sonra verileri RUB’da analiz etti. Sonuç: Gerçekten de hidroksilamin oluştu. Fakat ilk bakışta gözlemlenebilir değildi. İnfrared spekturumunda hidroksilaminin bantları diğer moleküllerin bantları ile üst üste binmişti. Tsegaw ancak numuneyi yavaş yavaş ısıtıp, karışan maddeleri buharlaştırdığında hidroksilamini tespit edebildi.

Teoride, molekül bu şartlarda bulunabilir. Araştırmacı kimyagerler, insanların şu ana kadar doğru metodu kullanmadıklarını tahmin ediyor.

İşbirlikleri

Wolfram Sander, Bochum merkezli Resolv (Ruch Explores Solvation)’un bir üyesi. Resolv ekibi çözücülerin kimyasal reaksiyonlarda hangi rolü oynadığı sorusuna kendilerini adamış durumda. Sander’ın laboratuvarı çeşitli spektroskopik teknikler konusunda uzmanlaşmış durumda ve bu yüzden astrokimyagerler açısından oldukça ilginç. Ayrıca Organik Kimya 2’deki makamı Pasadena, Marsilya ve Hawaii’deki astrokimya uzmanları ile yoğun işbirlikleri içinde olmasını sağlıyor.

Kaynak : sciencedaily.com

1.020 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!