Atık Sudan İlaçları Ayıran Malzeme

Atık Sudan İlaçları Ayıran Malzeme

Jaume I University of Castellón araştırmacıları, Universidad Federal de São Carlos’un Fonksiyonel Malzeme Geliştirme Merkezi  ile işbirliği içinde bir makale yayınladılar. Yapılan çalışmada, yüzey aktif madde kullanmadan ortam sıcaklığında α-, β- ve γ olarak bilinen gümüş tungstat polimorflarının (Ag2WO4) sentezine yönelik basit bir metot sağlanmaktadır. Geliştirilen bu metot, malzemelerin endüstriyel seviyede de üretimini kolaylaştırmaktadır.

İlk olarak, gümüş tungsten polimorfları (α, β ve γ fazları), iki çözünme öncülünün (gümüş nitrat ve sodyum tungsten) hacimsel ilişkilerini kontrol ederek seçici çökeltme yöntemiyle sentezlenir. Bu aşamadan sonra, deneysel yöntemler birleştirilerek malzemenin yapısal, mikroyapısal ve elektronik özellikleri incelenir. Daha sonra, ultraviyole ışık altında morfoloji ve fotokatalitik aktiviteler arasındaki ilişkiler incelenir.

Araştırma esnasında, X-ışını kırınımı ve Rietveld iyileştirmesi, X-ışını soğurma spektroskopisi, alan emisyon taramalı elektron mikroskobu ve fotolüminesans gibi çeşitli analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yoğunluk fonksiyonları teorisi üzerinde de temel hesaplamalar yapılmıştır.

Araştırma ekibi, gümüş tungsten polimorflarının atomik seviyesini, morfolojisini ve dış yüzeylerini ayrıntılı bir şekilde anlaşılmasını kolaylaştıracak, deneysel sonuçları destekleyecek ve rasyonelleştirecek teorik ve hesaplamalı çalışmalar yaparak çalışmalarını sürdürmeyi planlamaktadır.

Sonuçlar, α-Ag2WO4’ün en kararlı ve en çok araştırılan aşama olmasına rağmen,-Ag2WO4’ün keşfedilen kullanımlar için en iyi sonuçları verdiğini göstermiştir.

QTC laboratuvarı direktörü, öğretim görevlisi ve bu projenin baş araştırmacısı Juan Andrés, “Şimdi, β- ve γ-Ag2WO4 aşamalarının diğer davranışlarını ve kullanımlarını incelemek istiyoruz. Çünkü bunlar en az kararlı olanlar, bu sebeple şimdiye kadar en az çalışılanları çalışmak, araştırmak istiyoruz.” dedi.

Kaynakça: phys.org

96 Kez Okundu

Dilara Küçükay

İstanbul Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği bölümü 3.sınıf öğrencisiyim. Çeşitli internet sitelerinde bilimsel konularda makaleler yazdım ve çeviriler yaptım. Hem bilimsel gelişmelerden haberdar olmak ve insanları haberdar etmek hem de İngilizcemi geliştirmek için İnovatif Kimya Dergisi'nde ilgi alanlarım üzerinde çeviriler yapmaktayım.

Aşağıdaki Haberleri de Okuyabilirsiniz

Kopyalamak Yasaktır!