Bakteriler havamızı temizleyecek

Gebze Teknik Üniversitesinde geliştirilen proje tamamlanınca atık gazlar bakteriler tarafından arıtılacak. Bu sayede ekonomik ve basit işletilebilir bir sistem ile zararlı NOx gazlarının atmosfere salınımı engellenmiş olacak.

Özellikle endüstriyel üretimin, nüfus ve trafik yoğunluğunun yüksek olduğu şehirler başta olmak üzere dünyada artan hava kirliliği insan sağlığı üzerindeki kaygıları da beraberinde gündeme getirdi. Ulusal ve uluslararası düzenlemelerle emisyonlara getirilen kısıtlamalar nedeniyle daha seçici ve ekonomik arıtım sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyuluyor. Bu doğrultuda Gebze Teknik Üniversitesinde biyolojik atık gaz giderimi üzerine yürütülen çalışmalar hız verildi. Araştırmalar neticesinde alternatif bir arıtım yöntemi olarak geliştirilecek yeni sistem ile baca gazı emisyonlarında bulunan NOx gazları, membran biyofilm reaktör aracılığıyla havadaki azot gazına (N2) dönüştürecek bir proje geliştirildi. Projede tasarlanan seçici malzeme bakterilerin atık gaz ile temas süresini arttıracak. Bu sayede reaktör içerisinde uygun şartlar altında bakteriler atık gazı yüksek verimlerde tüketebilecek zararlı NOx gazlarının atmosfere salınımı engellenmiş olacak.

Doğal bir sistem

Gebze Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Doktora Öğrencisi Faruk Can’a ‘3 Dakikada Doktora Tezi Yarışmasında’ ikincilik getiren doktora tezi ‘Demir Porfirin Modifiyeli Hollow Fiber Membran Biyofilm Reaktör Kullanılarak Biyolojik NOx Giderim Sistemi’ projesini şu ifadelerle açıkladı: “En önemli hava kirleticilerden birisi olarak karşımıza çıkan azot oksitler (NOx), çevre ve sağlık üzerindeki ciddi olumsuz etkilerinden dolayı azaltılması gereken emisyonlardır. TÜBİTAK tarafından maddi olarak desteklenen bu tez çalışmasında uygun bir reaktör içerisinde NOx seçici bir filtre malzemesi geliştirilerek biyolojik gaz arıtımında kullanılması amaçlanmıştır. Esasında doğada kendiliğinden gelişen biyolojik dönüşümün, geliştirilen biyomimetik malzemeyle uygun reaktör koşulları sağlandığında seçici ve hızlandırılmış bir arıtım yöntemi olarak kullanılabileceği görülmüştür. Hali hazırda kullanılan yöntemlere güçlü bir alternatif olarak karşımıza çıkacaktır. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmalarda sistemin istenilen verimleri yakalaması halinde, ilk etapta çimento ve gübre üretim fabrikaları gibi sabit kaynaklardan yayılan azot oksit emisyonların arıtımında kullanılması hedeflenmektedir”.

Kaynak : iha.com.tr

612 Kez Okundu

İnovatif Kimya Dergisi

İnovatif Kimya Dergisi aylık olarak çıkan bir e-dergidir. Kimya ve Kimya Sektörü ile ilgili yazılar yazılmaktadır.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!