Bilim İnsanları Moleküller Hakkında Ne Söylüyor?

Bilim İnsanları Moleküller Hakkında Ne SöylüyorFotoğraf: Bu, bir sanatçının su molekülleri çizimidir. Her molekülün merkezinde bir oksijen atomu vardır ve her iki tarafında da kendisine bağlı bir hidrojen atomu vardır.

Molekül birbirine bağlı iki veya daha fazla atomdur.

Molekül (isim, “MOLL-eh-kewl”)
Bir molekül genellikle kimyasal bağlarla bir arada tutulan iki veya daha fazla atomdur.
Moleküller homonükleer olabilir; yalnızca bir elementten oluşan moleküller anlamına gelir. Örneğin soluduğumuz oksijen, iki oksijen atomundan oluşan bir moleküldür – O2. Diğer moleküller heteronükleerdir – birden fazla elementten oluşur. Bir su molekülü – H2O – bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen atomundan oluşur.
Moleküller vücudumuzu, soluduğumuz havayı, etrafımızda yaşayan her şeyi oluşturur. Bir maddenin tüm kimyasal özelliklerine sahip en küçük parçacığıdır. Örneğin, bir su molekülü – H2O – suyun tüm özelliklerine sahiptir. Ancak atomlarına ayırdığımız zaman artık su olmayacaktır.
Daha küçük moleküller, büyük moleküller oluşturmak için bir araya gelebilirler. Örneğin tek bir DNA ipliği, büyük bir moleküldür. Şeker ve fosfat gibi birçok küçük molekülden oluşur. Bir DNA molekülünü parçalarına ayırırsanız, hücrelerin hayatta kalması için gereken talimatları sağlayan DNA’nın yaptığı şeyi yapamayacaktır.
Çok atomlu moleküller bir araya geldiği zaman ne pozitif ne de negatif olan nötr bir elektrik yüküne sahiptir. Ancak helyum gibi bazı atomların kendi başlarına bile elektrik yükleri yoktur. Bazı insanlar bu tek atomları da molekül olarak sayar. Ancak bazı moleküllerin elektrik yükü vardır. Pozitif veya negatif yükü olan bir atoma yada atomlar grubuna iyon denir.
Kaynak: sciencenewsforstudents.org
973 Kez Okundu

Elif Nur Doğan

1998 Ankara doğumluyum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde bir yıl ingilizce hazırlık eğitimi aldım. Hacettepe Üniversitesi Kimya Bölümü mezunuyum. Sayısal ve sözel veri yönetiminde başarılı, global fikirli, sonuç odaklı ve çalışmaya istekli, liderlik ve iyi iletişim becerilerine sahibim. İlgi alanlarım: Kozmetik kimyası, farmasötik kimya, biyokimya ve nanoteknoloji vb. Eylül 2020'de, kimyaya olan ilgimi ve bilgimi artırmak, yabancı dilimi geliştirebilmek için gönüllü olarak İnovatif Kimya Dergisi ekibine katıldım.

You may also like...

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Kopyalamak Yasaktır!